งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถิตศาสตร์ในของไหล 1 ความดันสถิต 2 กฎของปาสคาล 3 แรงพยุง 4 ความตึงผิว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถิตศาสตร์ในของไหล 1 ความดันสถิต 2 กฎของปาสคาล 3 แรงพยุง 4 ความตึงผิว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถิตศาสตร์ในของไหล 1 ความดันสถิต 2 กฎของปาสคาล 3 แรงพยุง 4 ความตึงผิว

2 2 ความดัน สถิต 100 kg 100 kg ความหนาแน่นของแรงอาจส่งผลต่อบริเวณรับแรง ความเจ็บปวดบนผิวหนังขึ้นกับ - ขนาดแรงกระทำ,  t,  P - ขนาดของพื้นที่รับแรง

3 3 ความดันเนื่องจากน้ำหนักกด ทับของของไหล บนชั้นของไหล ที่บางมากพอ p2p2 p1p1 y1y1 +y g y2y2 A

4 4 ใช้ได้แม่นยำแม้ว่า  หรือ g แปรค่าตาม ตำแหน่ง เครื่องหมายบวก - ลบขึ้นกับการตั้งแกน g - สนามโน้มถ่วงที่ปรากฏกับของไหล ( ซึ่งขึ้นกับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างของไหล และภาชนะ )

5 5 ของไหลที่มี  และ g คงที่ +y 0 y =h y papa dy papa p y ความดันสัมบูรณ์ (Absolute p.) ความดันเกจ (Guage p.) g

6 6 การมีความเร่งของกรอบอ้างอิง m a10a10 am0am0 am1am1 F m am1am1 F -a 10 แรงปลอม (Fictitious F.) -ma 10

7 7 mg a N N-mg=ma N-mg-ma=0 mg a N

8 8 a NyNy N=mg F=ma NxNx mg -a NyNy NxNx g g eff PyPy PxPx

9 9 g จากการเหวี่ยง mg NyNy NxNx acac -a c g g eff g เหวี่ยง =  2 R g eff R

10 10 ความดันเลือด ของคน

11 11 ระบบเลือดของคน

12 12 กฎของ ปาสคาล ความดันที่เพิ่มขึ้นในของไหลสถิตที่ถูก กักในภาชนะปิดจะถูกส่งไปยังทุกส่วน ของของไหลรวมทั้งที่ผนังภาชนะด้วย p1p1 p2p2 p3p3  p 1 =  p 2 =  p 3 =.. F f A a

13 13 notes ขนาดลูกสูบใหญ่ยิ่งมาก ยิ่งมีแรงยกมาก แต่ระยะเคลื่อนที่ยิ่งน้อยลง Hydraulic - ของไหลอัดไม่ได้ Pneumatic - ของไหลอัดได้ r:R=1mm : 1m a:A=1:1000,000 f:F=1:100 0,000 y Y f F  v=  V y:Y=1,000,000 :1

14 14 แรงลอยตัว /ฤ/ฤ g A p2p2 p 1 = p 2 +  l g  y  y ll  0 gV  l gV oo W ปรากฎในของเหลว =  o gV-  l gV sink “ ของไหลจะออกแรงพยุง วัตถุด้วยแรงขนาดเท่ากับ น้ำหนักของไหลที่ถูก แทนที่ด้วยวัตถุนั้น ” อาร์ คีมีดีส

15 15 การลอย - การจม  o <  l  o gV =  l gV sink  o gV >  l gV sink  o >  l W ปรากฎ = (  o -  l ) gV >0 V sink V ll ll

16 16 ความตึงผิว ผิวของ ของเหลว ขอบของ ภาชนะ ผลจากแรงยึดเหนี่ยวในทิศขนาน ทำให้ชั้นผิวหน้ามีความตึงตัวตลอดเวลา แรงในทิศตั้งฉาก ทำให้ชั้นผิวโอบรัดปริมาตรของเหลวให้มีพื้นที่ผิวน้อยที่สุด …. หยดของเหลวมักเป็นรูปทรงกลม โมเลกุลเคลื่อนที่ได้คล่อง ฟิล์มของไหลตึง

17 17 F l1l1 l2l2 l3l3 l4l4 xx ความตึงผิว  == พลังงานที่ต้องการในการเกิดผิวเพิ่มขึ้น 1 ตารางหน่าย

18 18 แรงตึงผิว l F R =  l F L =  l F max =2  l r F max =2  2  r F total =  2  rcos  

19 19 Ex ถ้าคลิปหนีบกระดาษมวล 0.5 กรัม เป็นลวดยาวทั้งหมด 11 cm สามารถวาง บนผิวน้ำได้โดยไม่จม ผิวน้ำที่จุดสัมผัสมี มุมมเอียงเท่าไร (  น้ำ = 0.070 N/m)

20 20 มุมสัมผัส   ปรอทไม่ เปียก แก้ว น้ำ เปียกก แก้ว  น้ำ แก้ว  s-v  l-v  s-l แก้ว ปรอท   s-v  l-v  s-l

21 21 ปรากฏการณ์ คะปิลารี h mm r 

22 22 Ex แผ่นกระจกคู่ขนานขนาดหน้า กว้าง 1 เมตรวางห่างกัน 0.5 มม. จะมีน้ำถูกดูดขึ้นในแนวดิ่งเท่าไร

23 23 สมการลาปลาซ popo pipi แรงตึงผิว  (2  R) R2R2 แรงตึงผิว  (2  R) pipi หยด น้ำ ฟอง สบู่ popo 2  (2  R) = (p i -p o )  R 2 ลูกโป่งลูกเล็ก และลูกใหญ่อันไหนต้องออกแรงเป่ามากกว่ากัน ??

24 24 Ex ฟองอากาศในน้ำเดือด (  =0.059 N/m) ขนาดรัศมี 1 mm มีความดันเกจภายในเป็นเท่าไร

25 25 ความตึงผิว ในปอด p g =0 10 -4 m. p g i =-3mmHg p g o = -4mmHg

26 26 ในปอดมีสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เจืออยู่ เรียกว่า Dipalmitoyl Phosphatidyl Choline (DPC) ลดแรงตึงผิวลงเหลือ 15 เท่า คำนวณ ? R A >R B A B p A < p B

27 27 ทำไมถุงลมจึงไม่ยุบตัวหมด ความตึงผิวที่ลดลง ขึ้นกับความเข้มข้น ของ DPC ปริมาตรถุงลมที่ลดลง ทำให้ความ เข้มข้นของ DPC เพิ่มขึ้น ในถุงลมลูกเล็ก ๆ ความตึงผิวจะลดลง มากกว่าในถุงใหญ่ ระบบจะปรับตัวเข้าหากันจน ความ แตกต่างของความดันต่ำลงเพียงพอ ( -1 มมปรอท ) ถุงลมจึงหยุดการหดตัวและไม่ มีทางที่จะยุบตัว


ดาวน์โหลด ppt 1 สถิตศาสตร์ในของไหล 1 ความดันสถิต 2 กฎของปาสคาล 3 แรงพยุง 4 ความตึงผิว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google