งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรง สี่เหลี่ยมมุมฉาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรง สี่เหลี่ยมมุมฉาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรง สี่เหลี่ยมมุมฉาก

2

3

4

5

6

7

8 การหาปริมาตรของปริซึม การหาปริมาตร หาได้จากการนับลูกบาศก์ หรือการใช้สูตรก็ได้

9 การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร และลูกบาศก์เซนติเมตร ดังนั้น ปรับหน่วย 1 ลูกบาศก์เมตร มี 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

10 การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม มุมฉากโดยใช้สูตร

11 การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก ความจุ หมายถึง การบรรจุของลงในภาชนะ เช่น น้ำในแก้ว ทรายในกระบะ ทราย เป็นต้น การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นการหา ปริมาตรภายในของทรง สี่เหลี่ยมมุมฉากที่กลวง เช่น สูตรการหาปริมาตรปริซึม หรือ หาความจุของ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = กว้าง x ยาว x สูง หรือ = พื้นที่ฐาน x สูง

12 การเปรียบเทียบหน่วยวัด ปริมาตร

13

14 แหล่งอ้างอิง  http://www.youtube.com/watch?v=vcrWOjUw5g4 http://www.youtube.com/watch?v=vcrWOjUw5g4  http://www.youtube.com/watch?v=Jwq-OC9yxUs http://www.youtube.com/watch?v=Jwq-OC9yxUs  http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=66397http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=66397


ดาวน์โหลด ppt เรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรง สี่เหลี่ยมมุมฉาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google