งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ ระบบดาวที่มี ดาวฤกษ์เป็น ศูนย์กลาง และมีดาว เคราะห์ เป็นบริวาร โคจรอยู่โดยรอบ เมื่อ สภาพแวดล้อม เอื้ออำนวย ต่อการ ดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตก็ จะเกิดขึ้นบนดาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ ระบบดาวที่มี ดาวฤกษ์เป็น ศูนย์กลาง และมีดาว เคราะห์ เป็นบริวาร โคจรอยู่โดยรอบ เมื่อ สภาพแวดล้อม เอื้ออำนวย ต่อการ ดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตก็ จะเกิดขึ้นบนดาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คือ ระบบดาวที่มี ดาวฤกษ์เป็น ศูนย์กลาง และมีดาว เคราะห์ เป็นบริวาร โคจรอยู่โดยรอบ เมื่อ สภาพแวดล้อม เอื้ออำนวย ต่อการ ดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตก็ จะเกิดขึ้นบนดาว เคราะห์เหล่านั้น และ ดาวเคราะห์จะมีบริวาร ที่เรียกว่า ดวงจันทร์

3 เส้นผ่าน ศูนย์กลาง : 1,390,000 ก. ม. มวล : 1.989 x 1030 ก. ก. อุณหภูมิ :5800 เคลวิน 15,600,000 k พลังงานของดวงอาทิตย์ ผลิตโดยปฏิกริยา นิวเคลียร์ ฟิวชั่น ทุกๆ 1 วินาที ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนไฮโดรเจน 700,000,000 ตัน ให้กลายเป็นฮีเลียม 695,000,000 ตัน พลังงานในรูปของรังสีแกมม่าอีกจำนวน 5,000,000 ตัน พุ่งตรงมายังพื้นผิวจากนั้นพลังงานถูกดูดกลืนเข้าไปและ เปล่งออกอีกทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงเมื่อถึงพื้นผิว กลายเป็นแสงที่เรามองเห็นได้ก่อนที่จะถึงพื้นผิวพลังงาน ส่วนใหญ่ม้วนตัวกลับ มากกว่าที่จะแผ่รังสีออก

4 ดาวเคราะห์ซึ่งอยู่ใกล้กับดาวอาทิตย์มากที่สุดและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 8 วงโคจร : 57,910,000 ก. ม. จากดวงอาทิตย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4,880 ก. ม. มวล : 3.30 x 1023 ก. ก. วงโคจรของดาวพุธเป็นวงรีมาก มีระยะห่างจากดวง อาทิตย์ 46 ล้านกิโลเมตรที่ เพอริฮีเลียนและมีระยะห่างถึง 70 ล้านกิโลเมตรที่ แอปพีเลียน ดาวพุธโคจรรอบดวง อาทิตย์ในอัตราที่ช้ามาก

5 ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 2 มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ 6 วงโคจรของดาวศุกร์เกือบเป็นวงกลม กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่น วงโคจร : 108,200,000 ก. ม. จากดวงอาทิตย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12,103.6 ก. ม. มวลสาร : 4.869 x 1024 ก. ก. ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์วงใน มันจึงปรากฏให้ เห็นเป็นเสี้ยว เมื่อมองดูด้วยกล้องโทรทรรศน์

6 โลก โลก ดาวเคราะห์ลำดับที่ 3 จากดวงอาทิตย์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 วงโคจร : 149,600,000 ก. ม. จากดวงอาทิตย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12,756.3 ก. ม. มวล : 5.9736 x 1024 ก. ก. มนุษย์ทำการศึกษาโลกมานาน แต่เราเพิ่ง จะทำแผนที่รอบโลกได้ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 การส่งยานอวกาศออกไปโคจรรอบโลก ทำให้ได้ ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย

7 ห่างจากดวงอาทิตย์เป็น ลำดับที่ 4 มีขนาดใหญ่อันดับ ที่ 7 วงโคจร : 227,940,000 ก. ม. จากดวงอาทิตย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง : 6,794 ก. ม. มวล : 6.4219 x 1023 ก. ก. วงโคจรเป็นวงรี ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของ อุณหภูมิถึง 30 องศาเซลเซียส เมื่อโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ ใกล้และไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์ และมีอิทธิพลสำคัญ ต่อ สภาพบรรยากาศ ของดาวอังคาร แม้ว่าอุณหภูมิโดย เฉลี่ยบนพื้นผิวอยู่ที่ 218 K แต่ความแตกต่างของ อุณหภูมิ ในแต่ละภูมิประเทศมีมาก เช่น ต่ำถึง 140 K ที่ ขั้วดาวในฤดูหนาว หรือสูงถึง 300 K เวลากลางวันของ ฤดูร้อน

8 ดาวเคราะห์ลำดับที่ 5 จากดวงอาทิตย์ มีขนาดใหญ่ที่สุด ในระบบสุริยะ และมีมวลมากกว่าโลก 318 เท่า วงโคจร : 778,330,000 ก. ม. จากดวงอาทิตย์ เส้นศูนย์สูตร : 142,984 ก. ม. มวล : 1.9 x 1027 ก. ก. ดาวพฤหัสบดี ประกอบด้วย ไฮโดรเจน 90% และ ฮีเลียม 10% รวมทั้ง มีเทน น้ำ แอมโมเนีย และ เศษหิน

9 ห่างจาก ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 6 มีขนาดใหญ่เป็น อันดับที่ 2 รองจากดาวพฤหัสบดี วงโคจร : 1,429,400,000 ก. ม. จากดวงอาทิตย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง : 120,536 ก. ม. มวลสาร : 5.68 x 1026 ก. ก. ดาวเสาร์ปรากฏให้เห็นเป็นดวงแป้น เมื่อมองด้วยกล้อง โทรทรรศน์ขนาดเล็ก เส้นศูนย์สูตร และเส้นขั้วเหนือ - ใต้ แตกต่างกันถึง 10% ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีความ หนาแน่นต่ำที่สุด มีค่าความถ่วงจำเพาะ 0.7 ซึ่ง น้อยกว่า ถ. พ. ของน้ำ

10 ยูเรนัส ยูเรนัส เป็นดาวเคราะห์ ลำดับที่ 7 จาก ดวงอาทิตย์ และ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 วงโคจร : 2,870,990,000 ก. ม. จากดวงอาทิตย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง : 51,118 ก. ม. มวล : 8.68 x 1025 ก. ก. แกนการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ส่วน ใหญ่ มักจะค่อนข้างจะตั้งฉากกับระนาบสุริยะวิถี แต่ แกนหมุนรอบตัวเองของดาวยูเรนัส กลับเกือบขนาน กับสุริยะวิถี ขณะที่ยานวอยเอเจอร์เดินทางไปถึง ยูเรนัสกำลังหันขั้วใต้ชี้ไปยังดวงอาทิตย์ ทำให้ อุณหภูมิบริเวณขั้วดาวจะสูงกว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตร เสมอ

11 เ นปจูน เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 8 จากดวงอาทิตย์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 วงโคจร : 4,504,000,000 ก. ม. จากดวงอาทิตย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง : 49,532 ก. ม. มวล : 1.0247 x 1026 ก. ก. จุดสะดุดตาคือ จุดมืดใหญ่ ทางซีกดาวใต้ มีขนาดใหญ่เกือบครึ่งหนึ่ง ของ จุดแดงยักษ์ บนดาวพฤหัสบดี

12 ดาวพลูโต ดาวพลูโต เป็นดาวเคราะห์ที่ห่างจากดวงอาทิตย์ มากที่สุด ขนาดเล็กมาก วงโคจร : 5,913,520,000 ก. ม. จากดวงอาทิตย์เส้นผ่านศูนย์กลาง : 2274 ก. ม. มวล : 1.27 คูณ 1022 ก. ก. นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่า ควรจัดประเภทของดาว พลูโตเป็นดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางมากกว่าที่จะเป็นดาว เคราะห์ ปัจจุบันมนุษย์เรายังถือว่าดาวพลูโตเป็นเทหวัตถุ ประเภทดาวเคราะห์ วงโคจรของดาวพลูโตรีมากและดาว พลูโตหมุนรอบตัวเองในทิศทางที่ตรงข้ามกับดาวเคราะห์ ดวงอื่น


ดาวน์โหลด ppt คือ ระบบดาวที่มี ดาวฤกษ์เป็น ศูนย์กลาง และมีดาว เคราะห์ เป็นบริวาร โคจรอยู่โดยรอบ เมื่อ สภาพแวดล้อม เอื้ออำนวย ต่อการ ดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตก็ จะเกิดขึ้นบนดาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google