งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ จังหวัดปทุมธานี สาขาโรคไต แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ จังหวัดปทุมธานี สาขาโรคไต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ จังหวัดปทุมธานี สาขาโรคไต แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ จังหวัดปทุมธานี สาขาโรคไต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ จังหวัดปทุมธานี สาขาโรคไต แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ จังหวัดปทุมธานี สาขาโรคไต

2 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงสูง ( ผู้ป่วย DM/HT) CKD Stag 3 CAP D HD KT CKD Stag 4 Dead CKD Clinic รพ. ทุก แห่ง CKD Clinic รพ. ทุก แห่ง CKD Stag 5 Dead CKD Clinic รพ. ปทุมธานี CKD Clinic รพ. ปทุมธานี Dead บำบัดทดแทนไต ชะลอภาวะไตเสื่อม / เตรียม บำบัดทดแทนไต รพ. ปทุมธานี / ธรรมศา สตร์ฯ หน่วย บริการ ปฐมภูมิ ระบบบริการสุขภาพจังหวัดปทุมธานี สาขาโรคไต RRT NCD Clinic รพ. ทุกแห่ง เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยบำบัด ทดแทนไต ในชุมชน Dead CKD Stag 1- 2 Dead ชะลอภาวะไตเสื่อม ชะลอภาวะไตเสื่อม / เตรียม บำบัดทดแทนไต

3 Ye s NoNo ให้ความรู้เบื้องต้น การป้องกันและ ชะลอไตเสื่อม ผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงสูง ( ผู้ป่วย DM และ /HT) eGFR หรือ UPCR อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง NCD Clinic CKD Stage 1,2 CKD Stage 4,5 CAPD /HD/KT รพ. ปทุมธานี / ธรรมศาสตร์ฯ eGFR หรือ UPCR ทุกปี ให้ความรู้ชะลอไต เสื่อม ส่งผู้ป่วย CKD Stage 3 เข้า CKD Clinic PD ผ่าตัดวางสาย ล้างไตผ่านทางช่อง ท้อง และให้คำปรึกษา และแนะนำเมื่อผู้ป่วยมี ปัญหา HD ตามข้อบ่งชี้ง ทางการแพทย์ KT เมื่อผู้ป่วยมี ผู้ บริจาคไต ( เฉพาะ รพ. ธรรมศาสตร์ฯ ) รับดูแลผู้ป่วย วางสายล้างไต ผ่านทางช่องท้อง ให้คำปรึกษา / ดูแลผู้ป่วยวาง สายล้างไตผ่าน ทางช่องท้อง CAPD Node รพ. คลอง หลวง / ลำลูกกา เยี่ยมบ้าน การจัดบริการสำหรับผู้ป่วยโรคไต หน่วยบริการ ปฐมภูมิ ( รพช., รพ. สต., คลินิกชุมชน อบอุ่น ) หน่วยบริการ ปฐมภูมิ ( รพช., รพ. สต., คลินิกชุมชน อบอุ่น ) CKD Clinic รพ. ปทุมธานี ดำเนินการตามขั้นตอน CKD Clinic ในรพช. รับผู้ป่วย CKD Stage 4,5 จาก รพช. ผู้ป่วย CKD Stage 5 plan dialysis ตามความ เหมาะสมกับผู้ป่วย CKD Clinic รพช. ทุกแห่ง eGFR หรือ UPCR ปี ละ 2 ครั้ง แนะนำการใช้ยา และ ปรับยาให้เหมาะสม เพื่อชะลอภาวะไตเสื่อม ให้คำแนะนำด้าน โภชนบำบัดสำหรับ ผู้ป่วยโรคไต ให้คำแนะนำผู้ป่วยน การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเพื่อชะลอ ภาวะไตเสื่อม ส่งผู้ป่วย CKD Stage 4,5 ไป รพ. ปทุมธานี เพื่อพบแพทย์เฉพาะ ทาง CKD Stage 3

4 องค์ประกอบ CKD Clinic CKD Clinic การจัดระบบบริการสำหรับผู้ป่วยกลุ่ม เสี่ยงสูง ( ผู้ป่วย DM&HT) เพื่อป้องกันและชะลอ ความเสื่อมของไต โดยมีองค์ประกอบดังนี้  บุคลากร ประกอบด้วย  แพทย์  พยาบาล  นักกำหนดอาหาร หรือ นักโภชนาการ  เภสัชกร ระบุคนที่แน่นอน  นักกายภาพบำบัด ขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงพยาบาล  EDUCATION PROGRAM ประกอบด้วย  การใช้ยา  การรับประทานอาหาร  การปฏิบัติตัว  การให้คำแนะนำและเตรียมพร้อมผู้ป่วย CKD  มีการจัดทำระบบข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงสูง (DM&HT) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ขั้นตอนการเข้าบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) สำหรับผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ จังหวัดปทุมธานี สาขาโรคไต แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ จังหวัดปทุมธานี สาขาโรคไต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google