งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ เขต 16. ประเด็นปัญหา อุบัติเหตุ มะเร็ง โรคหัวใจ ไตวาย จิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ เขต 16. ประเด็นปัญหา อุบัติเหตุ มะเร็ง โรคหัวใจ ไตวาย จิตเวช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ เขต 16

2 ประเด็นปัญหา อุบัติเหตุ มะเร็ง โรคหัวใจ ไตวาย จิตเวช

3 แผนพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ ประเด็น สุขภาพ วัตถุประสงค์ทรัพยากรปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิ อัตราตายสูงลดประเมิน ส่งต่อประเมิน ดูแล ผ่าตัด รับการส่งต่อ ครุภัณฑ์รถส่งต่อเครื่องมือผ่าตัด เตียงผ่าตัด สถานที่ Ward 30 ห้องผ่าตัด บุคลากรแพทย์ Neurologist 1 คน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 คน ศักยภาพพยาบาลเฉพาะ ทางการ พยาบาล ศัลยกรรม ประสาท 1 คน พยาบาลเฉพาะ ทางการพยาบาล ศัลยกรรมประสาท 2 คน พยาบาลเฉพาะ ทางการพยาบาล ศัลยกรรมประสาท 4 คน อัตราป่วยสูงป้องกันการ บาดเจ็บ


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ เขต 16. ประเด็นปัญหา อุบัติเหตุ มะเร็ง โรคหัวใจ ไตวาย จิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google