งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กายภาพบำบัด ใน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กายภาพบำบัด ใน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กายภาพบำบัด ใน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล
จีรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล

2 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านกายภาพบำบัด ที่มีคุณภาพ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านกายภาพบำบัด ที่มีคุณภาพ วัตถุประสงค์

3

4 บทบาท สนับสนุนระบบบริการ พัฒนาองค์ความรู้ ประสานเครือข่าย การพัฒนาระบบส่งต่อ การนิเทศน์

5 ลักษณะงานบริการที่สนับสนุน
คลินิกกายภาพบำบัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยกลุ่มโรคปวดเรื้อรัง การออกเยี่ยมบ้าน กลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

6 ลักษณะงานบริการที่สนับสนุน(ต่อ)
การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยกลุ่มอาการปวด ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยจากการทำงาน ประชาชนทั่วไป อื่นๆ ตามสภาพพื้นที

7 การพัฒนาองค์ความรู้ เจ้าหน้าที่ใน รพสต. อสม ญาติ/ผู้ดูแล

8 องค์ความรู้ทางกายภาพบำบัด
การคัดกรองผู้พิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางกาย การออกกำลังกายชนิดต่างๆ การหัดเดินและการใช้เครื่องช่วยเดิน การป้องกันการหกล้ม การลดปวดเบื้องต้น อื่นๆ เช่นการออกกำลังกายที่ถูกต้อง การตรวจเท้าเบาหวาน ฯลฯ

9 ภายในโรงพยาบาล ภายนอกโรงพยาบาล การประสานเครือข่าย โภชนากร
นักจิตวิทยา สหสาขาวิชาชีพ ฯลฯ ภายนอกโรงพยาบาล ชุมชน ! ! ! นักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลอื่นๆ

10 การพัฒนาระบบส่งต่อ Stroke และอื่นๆ
ใน cup นักกายภาพบำบัดตามไปเยี่ยมบ้าน นอก cup แจ้งนักกายภาพบำบัดใน รพช.

11 การนิเทศน์ เพื่อทราบความต้องการการสนับสนุนของ รพสต ทราบปัญหาในพื้นที่
ให้การสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการและปัญหาในพื้นที่

12 ทำงานอย่างไร ทีมกายภาพบำบัดชุมชน การส่งต่อข้อมูล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีม รพสต.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt กายภาพบำบัด ใน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google