งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิยามตลาดเงินตราต่างประเทศ สถานที่ / กิจกรรมการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างสกุล แลกเปลี่ยน จากเงินตราสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่ง ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิยามตลาดเงินตราต่างประเทศ สถานที่ / กิจกรรมการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างสกุล แลกเปลี่ยน จากเงินตราสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่ง ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นิยามตลาดเงินตราต่างประเทศ สถานที่ / กิจกรรมการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างสกุล แลกเปลี่ยน จากเงินตราสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่ง ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด ตลาดในประเทศ ระดับภูมิภาค ตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยน ราคาของเงินตราต่างประเทศแต่ละสกุล

3 โครงสร้างตลาดเงินตราต่างประเทศ ผู้ขายเงินตราต่างประเทศ คือผู้ที่ มีเงินตราต่างประเทศในครอบครองและ ต้องการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศสกุลที่มีอยู่ไปเป็นสกุลอื่น ผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศ คือ ผู้ที่มี ความต้องการเงืนตราต่างประเทศเพื่อ นำไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆทาง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตัวกลางการซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศ อำนวยความสะดวกระหว่าง ผู้ซื้อ ผู้ขาย

4 หน้าที่ตลาดเงินตรา ต่างประเทศ 1. การโอนเงินตราต่างประเทศด้วยการหัก บัญชี ( Clearing function ) 2. การให้สินเชื่อทางการค้าระหว่าง ประเทศ ( Credit function ) 3. ลดความเสี่ยง (Hedging function)

5 ประเภทของตลาดเงินตรา ต่างประเทศ 1. ตลาดเงินตราต่างประเทศแบบทันที (Spot Foreingn Exchange Market ) 2. ตลาดเงินตราต่างประเทศแบบล่วงหน้า (forward Foreingn Exchange Market) การประกันความเสี่ยง ( Hedging ) การเก็งกำไร ( Speculation ) Arbitage 3. ตลาดเงินตราต่างประเทศแบบ อนาคต ( Futures Foreign Exchange Market ) 4. ตลาดเงินตราต่างประเทศแบบ ออปชั่น ( Option Foreign Exchange Market )

6 การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศดุลยภาพ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดุลยภาพกำหนด จาก ดีมานค์และซัพพลายเงินตราต่างประเทศอุปสงค์ เงินตราต่างประเทศ (Demand For Foreign Exchange ) คือ จำนวนต่างๆของเงินตราต่างประเทศสกุลนั้นที่มีผู้ซื้อ ต้องการซื้อ ณ ระดับอัตราแลกเปลี่ยนต่าง ๆในช่วง ระยะเวลาที่กำหนด อุปทานเงินตราต่างประเทศ ( Supply of foreign Exchange) คือจำนวนต่างๆของเงินตรา ต่างประเทศที่ได้จากการขายสินค้าและบริการนั้น

7

8

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt นิยามตลาดเงินตราต่างประเทศ สถานที่ / กิจกรรมการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างสกุล แลกเปลี่ยน จากเงินตราสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่ง ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google