งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปสงค์ อุปทาน และ การ กำหนดราคา Applications. Example 1 สมมติว่าท่านอยู่ในตลาดของ ไปรษณียบัตร อีก 30 วันจะมีการเปิดให้ ส่งไปรษณียบัตรชิงโชคลุ้นฟุตบอลแมน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปสงค์ อุปทาน และ การ กำหนดราคา Applications. Example 1 สมมติว่าท่านอยู่ในตลาดของ ไปรษณียบัตร อีก 30 วันจะมีการเปิดให้ ส่งไปรษณียบัตรชิงโชคลุ้นฟุตบอลแมน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปสงค์ อุปทาน และ การ กำหนดราคา Applications

2 Example 1 สมมติว่าท่านอยู่ในตลาดของ ไปรษณียบัตร อีก 30 วันจะมีการเปิดให้ ส่งไปรษณียบัตรชิงโชคลุ้นฟุตบอลแมน ยูกับทีมชาติ โดยมีรางวัลสำหรับผู้โชคดี 10 ล้านบาท แล้วกลไกการปรับตัวของ ดุลยภาพตลาดจะเป็นอย่างไร จงอธิบาย โดยใช้ภาพประกอบ

3 D S D’ ปริมาณไปรษณียบัตร ราคาไปรษณียบัตร ระยะสั้น 5 -10 วัน E E’ P P’ QQ’

4 D S D’ ปริมาณไปรษณียบัตร ราคาไปรษณียบัตร ระยะยาว ยาวกว่า 5 -10 วัน E E’ P P’ QQ’ S’ E’’ Q’’

5 Example 2 สมมติให้ D และ S เป็นเส้นอุปสงค์และ อุปทานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล หากต่อมามีการออกกฎหมาย คุ้มครอง Software และมีการกวดขันต่อ Software เถื่อน ทำให้ไม่มีการขาย CD เถื่อนได้เลย ( ซวย ) ถามว่าจะมี ผลกระทบอย่างไรต่อเส้น Demand และ Supply ของ PC

6 D S D’ ปริมาณ PC ราคา PC ระยะสั้น E E’ P P’ QQ’

7 D S D’ ปริมาณ PC ราคา PC ระยะยาว E E’ P P’ QQ’ S’ Q’’

8 Example 3 ให้ D และ S เป็นเส้นอุปสงค์และอุปทาน ของคอฟฟี่เมต หากในปีหน้ารัฐบาลขึ้น ภาษีแก่ผู้ผลิตกาแฟ ตลอดจนเก็บภาษี แก่ผู้ที่ซื้อกาแฟดื่มเพิ่มขึ้น ทำให้ราคา กาแฟมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วอุปสงค์และอุปทานของคอฟฟี่เมต จะเป็นอย่างไร นอกจากนี้หากคิดว่าชา เป็นสินค้าทดแทนกาแฟ แล้วจะมี ผลกระทบอย่างไร

9 D S D’ ปริมาณคอฟฟี่เมต ราคา คอฟฟี่เมต คอฟฟี่เมต E E’ P P’ QQ’ S’

10 D S D’ ปริมาณชา ราคาชา ชา E E’ P P’ QQ’ S’

11 Example 4 ให้ D และ S เป็นอุปสงค์และอุปทาน ของตลาดแรงงาน ( นักวิทยาศาสตร์ ) หากรัฐบาลมีการ ส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ต้องมีการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อม และต้องมีความทันสมัย ( นั่นคือ ต้องการนักวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ) เส้น อุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงานนี้จะ มีผลกระทบอย่างไร ( วิเคราะห์ทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว )

12 D S D’ ปริมาณนักวิทยาศาสตร์ ค่าแรงนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ E E’ P P’ QQ’

13 D S D’ ปริมาณนักวิทยาศาสตร์ ค่าแรงนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ E E’ P P’ QQ’ S’

14 Example 5 จากข้อที่ 5 กลับมาสู่โลกความเป็นจริง หากรัฐบาลไม่สนับสนุนในด้าน เทคโนโลยี กลับมาให้ความสำคัญใน การฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยการให้ทุก บริษัทต้องจ้างนักเศรษฐศาสตร์ ( มธ. ) ( ซึ่งก็ควรเป็นเช่นนั้นมานานแล้ว ) ใน อัตราค่าตัวที่สูงขึ้นเป็น 3 เท่า จะส่งผล กระทบอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะ ยาวต่ออุปสงค์และอุปทานของ นักวิทยาศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์

15 D S D’ ปริมาณนักวิทยาศาสตร์ ค่าแรงนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ E E’ P P’ QQ’ S’

16 Example 6 สมมติว่าท่านอยู่ในตลาดสินค้าเกษตรที่ มีการลงมือเพาะปลูกไปแล้ว ( ซึ่ง อุปทานตลาดจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่า ราคาจะเป็นเท่าไร ) หากต่างประเทศ ต้องการสินค้านั้นเป็นอย่างมาก ดุลย ภาพตลาดจะเปลี่ยนเป็นอย่างไร จง อธิบายโดยใช้แผนภาพประกอบ

17 D S D’D’ ปริมาณผลไม้ ราคาผลไม้ E E’ P P’ Q


ดาวน์โหลด ppt อุปสงค์ อุปทาน และ การ กำหนดราคา Applications. Example 1 สมมติว่าท่านอยู่ในตลาดของ ไปรษณียบัตร อีก 30 วันจะมีการเปิดให้ ส่งไปรษณียบัตรชิงโชคลุ้นฟุตบอลแมน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google