งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินเหตุผลของ ความร่วมมือ ทางการเงินภายใน EA 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินเหตุผลของ ความร่วมมือ ทางการเงินภายใน EA 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินเหตุผลของ ความร่วมมือ ทางการเงินภายใน EA 1

2 รูปแบบของความร่วมมือ ทางการเงิน ภายในกลุ่ม EA - ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด - ระบบเตือนภัยล่วงหน้า - กู้เงินระยะสั้นระหว่างธนาคาร กลางด้วยกัน - ร่วมมือทางด้านนโยบาย เศรษฐกิจส่วนรวม - ร่วมมือทางด้านอัตรา แลกเปลี่ยน - พัฒนาตลาดทุนระยะยาวของ ภูมิภาค - จัดตั้ง AMF 2

3 จุดประสงค์ - ป้องกันตนเองจากความเสี่ยง และความผันผวน - พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค อย่างมีเสถียรภาพ - ทดแทนการพึ่ง IMF 3

4 เหตุผลที่สำคัญ 4 ประการ 1. เลี่ยงการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอีก ครั้ง 2. แม้เกิดขึ้นอีกก็สามารถต่อสู้ได้ดี 3. เพิ่มอิทธิพลที่จะคุม สภาพแวดล้อมทางการเงิน 4. สนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ของภูมิภาค EA 4

5 เหตุผลประการที่ 1 = การเลี่ยงวิกฤติเศรษฐกิจ มี 4 วิธี 1. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 2. เสริมสภาพคล่องภายใต้ ข้อตกลงเชียงใหม่ 3. พัฒนาตลาดเงินทุนระยะยาว ภายในภูมิภาค 4. ความร่วมมือทางเทคนิคเกี่ยวกับ มาตรฐานการเงิน 5

6 6 พันล้านดอลล่าร์สรอ. ดุลบัญชีเดินสะพัดของ ASEAN + 3 โดยรวม

7 เหตุผลประการที่ 2 = แม้วิกฤติเศรษฐกิจจะ เกิดขึ้นอีก ก็สามารถต่อสู้ได้ดี 7

8 เหตุผลประการที่ 3 = เพิ่มอิทธิพลที่จะคุม สภาพแวดล้อมทางการเงิน 8

9 9 % share of ASEAN + 3 Foreign Exchange Reserves of the World

10 เหตุผลประการที่ 4 = สนับสนุนการรวมตัวทาง เศรษฐกิจของภูมิภาค EA 10

11 11 Th In Ma Ph Si ExportsImports Percentage shares of ASEAN +3 100% Year 2000

12 บทสรุป 12 ความร่วมมือทางการเงิน ภายใน EA จัดตั้งองค์กร ทางการเงิน ระหว่างประเทศ ใน EA เพิ่มความ ยืดหยุ่น ออกข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบการเงิน ระหว่างประเทศ ต่อสู้กับความเสี่ยง และความผันผวน


ดาวน์โหลด ppt การประเมินเหตุผลของ ความร่วมมือ ทางการเงินภายใน EA 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google