งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลไกราคา คือ ตัวกำหนดราคาสินค้าว่าจะถูกหรือแพง การเกิดกลไกราคา มักเกิดในประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ ที่เปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลไกราคา คือ ตัวกำหนดราคาสินค้าว่าจะถูกหรือแพง การเกิดกลไกราคา มักเกิดในประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ ที่เปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลไกราคา คือ ตัวกำหนดราคาสินค้าว่าจะถูกหรือแพง การเกิดกลไกราคา มักเกิดในประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ ที่เปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ ( หากรัฐประกอบกิจกรรมทาง เศรษฐกิจเพียงฝ่ายเดียว มักจะไม่มีกลไกราคา )

2 - เมื่อไม่มีรัฐเข้ามายุ่ง ทำให้ราคาสินค้านั้นขึ้นๆ ลงๆ ไปตามกลไกราคา เพราะมันอยู่ที่ความ ต้องการซื้อ และความต้องการขายของคนในตลาด หากความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขาย ของจะราคาแพง หากความต้องการซื้อน้อยกว่าความต้องการขาย ของจะราคาถูก - จะเห็นว่าราคาสินค้าจะผลักตัวขึ้น หรือลดลงโดย ที่อยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้นเอง เศรษฐกิจก็ดำเนิน ไปได้ด้วยดี ด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียกกลไกราคาว่า มือที่มองไม่เห็น (invisible hand)

3 หน้าที่ของกลไกราคา - กำหนดราคาสินค้า - กำหนดปริมาณสินค้า - กำหนดปริมาณการผลิตของผู้ประกอบการ ( เพราะผู้ประกอบจะใช้กลไกราคาในการศึกษาว่า จะผลิตออกมายังไงถึงได้กำไรมากๆ ) ( เพราะเมื่อราคาถูก ผู้ซื้อจะซื้อปริมาณมาก แต่ผู้ขายจะขายปริมาณน้อย ) ( ภาษาทางเศรษฐศาสตร์ใช้คำว่า มูลค่า )

4 องค์ประกอบของกลไกราคา ความต้องการซื้อ ศัพท์เศรษฐศาสตร์ใช้คำว่า อุปสงค์ ความต้องการขาย ศัพท์เศรษฐศาสตร์ใช้คำว่า อุปทาน ถ้าเกิดความต้องการซื้อพอดีกับ ความต้องการขาย ศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ใช้คำว่า ภาวะ ดุลยภาพ

5 อุปสงค์ ( Demand ) Concept ( ความต้องการซื้อ + อำนาจซื้อ = มีเงินพอที่จะซื้อขณะนั้นทันที ) กฏ ถ้าราคา อุปสงค์

6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง สมัยนิยม หรือความนิยมตามยุคสมัย จำนวนประชากร เพศ และวัย รสนิยมของผู้บริโภค รายได้ของผู้บริโภค ฤดูกาล หรือสภาพลมฟ้าอากาศ การคาดคะเนการขึ้น หรือลงของสินค้าในอนาคต ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกันและใช้แทนกันได้

7 อุปทาน ( Supply ) Concept ( ความต้องการเสนอขายและบริการ จำนวนสูงสุด ณ ระดับราคาหนึ่ง ) กฏ ถ้าราคา อุปทาน

8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความต้องการ เสนอขายสินค้าและบริการกับราคาสินค้า ราคาสินค้าต่อกิโลกรัม (บาท) ปริมาณความต้องการเสนอขาย สินค้า (กก.) 1112131415161701030507090110

9 ราคาสินค้าต่อกิโลกรัม (บาท) ปริมาณสินค้า (กก.) 1010 3030 5050 70 9090 1414 1313 1212 1616 1515 110110 1717 ราคาสินค้า 17 บาทต่อ 1 กิโลกรัม ปริมาณความต้องการผลิตหรือ ขาย เพิ่มเป็น 110 กิโลกรัม ราคาสินค้า 12 บาทต่อ 1 กิโลกรัม ปริมาณความ ต้องการผลิตหรือขายมีเพียง 10 กิโลกรัม

10 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง สมัยนิยม หรือความนิยมตามยุคสมัย จำนวนประชากร เพศ และวัย รสนิยมของผู้บริโภค รายได้ของผู้บริโภค ฤดูกาล หรือสภาพลมฟ้าอากาศ การคาดคะเนการขึ้น หรือลงของสินค้าในอนาคต ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกันและใช้แทนกันได้

11 ราคาดุลยภาพ ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ หมายถึง ราค่าหรือปริมาณที่ผู้บริโภค พอใจที่จะซื้อหรือใช้ และผู้ผลิตหรือผู้ขายพอใจที่จะขายหรือผลิต ราคาดุลยภาพในตลาด ราคาต่อ กก. (บาท)ปริมาณการซื้อเป็นกิโลกรัม ปริมาณการขาย เป็นกิโลกรัม ผลกระทบ แนวโน้มของ ราคา (เพิ่ม –ลดลง) 504030201010203040505040302010 สินค้าเหลือ 40 กก. สินค้าเหลือ 20 กก. สินค้าหมดพอดี สินค้าขาด 20 กก. สินค้าขาด 40 กก. ลดลงลดลงคงที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น

12 1010 2020 3030 4040 5050 ปริมาณสินค้า เป็นกิโลกรัม ราคาสินค้าต่อ กิโลกรัม 2020 3030 4040 5050 1010 D D S S เส้น อุปทาน เส้นอุป สงค์ จุดดุลยภาพ ( ราคาดุลยภาพ และปริมาณดุลยภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นอุปสงค์ อุปทาน และราคาดุลยภาพ

13 5050 4040 3030 2020 1010 1010 3030 4040 5050 2020 D1D1 D1D1 S S ปริมาณสินค้าเป็นกิโลกรัม ราคาสินค้าต่อกิโลกรัม เส้นอุปสงค์ หลังมีการ เปลี่ยนแปลง จุดดุลยภาพใหม่ 6060 7070 D2D2 D2D2 อุปทานส่วนเกิน อุปสงค์ส่วนเกิน การเปลี่ยนแปลงของราคาดุลยภาพ

14 Q p3 P2 P1 D D C S A B กราฟแสดงราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ ปริมาณสินค้าเป็นกิโลกรัม ราคาสินค้าต่อกิโลกรัม


ดาวน์โหลด ppt กลไกราคา คือ ตัวกำหนดราคาสินค้าว่าจะถูกหรือแพง การเกิดกลไกราคา มักเกิดในประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ ที่เปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google