งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ด้วยโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ มีตำแหน่งงานว่างตามรายละเอียดด้านล่าง หากพนักงานท่านใดมีคุณสมบัติเหมาะสมและสนใจที่จะสมัครเพื่อรับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตามขั้นตอนที่ระบุในแนวปฏิบัติการสรรหาบุคลากรจากภายใน หรือสามารถแนะนำบุคคลภายนอกมาสมัครได้ที่ ส่วนบุคคลโรงงาน โทรศัพท์ ต่อภายใน 113 e_mail : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณเลอพงษ์ : โทร

2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพให้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และได้มาตรฐาน เพื่อใช้ควบคุมกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมดูแลงานวิชาการด้านห้องแล็ป ในระบบ มอก.17025 ควบคุมการจัดทำรายงานผลการผลิต และประมวลผลข้อมูล ควบคุมระบบการติดตามอ้อย CCS ให้ถูกต้อง คุณสมบัติ อายุระหว่าง ปี การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องแล็ป มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO , มอก.17025

3 เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (รายเดือน 1 อัตรา / รายวัน 1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารการนำอ้อยเข้าหีบ จากสถานีขนถ่ายมายังโรงงาน 10 สถานี บริหารจัดการลานสถานีขนถ่ายต้นแบบเขาพระนอน บริหารรถขนถ่ายอ้อยให้มีความเหมาะสม ทั้งปริมาณรถ และจำนวนเที่ยวการนำอ้อยเข้าหีบ รวบรวมข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละสถานี เสนอแนะ และ รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ คุณสมบัติ เพศชาย อายุระหว่าง ปี การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โลจิสติกส์ / อุตสาหการ ( IE ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจระบบงานโลจิสติกส์ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มีทักษะการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO , 14001


ดาวน์โหลด ppt ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google