งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง งานว่าง โรงงานน้ำตาลมิตร กาฬสินธุ์ ด้วยโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ มีตำแหน่งงานว่าง ตามรายละเอียดด้านล่าง หากพนักงานท่านใดมีคุณสมบัติเหมาะสมและสนใจที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง งานว่าง โรงงานน้ำตาลมิตร กาฬสินธุ์ ด้วยโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ มีตำแหน่งงานว่าง ตามรายละเอียดด้านล่าง หากพนักงานท่านใดมีคุณสมบัติเหมาะสมและสนใจที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง งานว่าง โรงงานน้ำตาลมิตร กาฬสินธุ์ ด้วยโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ มีตำแหน่งงานว่าง ตามรายละเอียดด้านล่าง หากพนักงานท่านใดมีคุณสมบัติเหมาะสมและสนใจที่ จะสมัครเพื่อรับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตามขั้นตอนที่ระบุในแนวปฏิบัติการ สรรหาบุคลากรจากภายใน หรือสามารถแนะนำบุคคลภายนอกมาสมัครได้ที่ ส่วนบุคคลโรงงาน โทรศัพท์ 043 - 134101-5 ต่อ ภายใน 113 e_mail : lerpongt@mitrphol.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณเลอพงษ์ : โทร 080-1809547

2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ : 1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพให้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และได้มาตรฐาน เพื่อใช้ควบคุมกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมดูแลงานวิชาการด้านห้องแล็ป ในระบบ มอก.17025 ควบคุมการจัดทำรายงานผลการผลิต และประมวลผลข้อมูล ควบคุมระบบการติดตามอ้อย CCS ให้ถูกต้อง คุณสมบัติ อายุระหว่าง 22 - 35 ปี การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง มีทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องแล็ป มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO 9001, 14001 มอก.17025

3 เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ( รายเดือน 1 อัตรา / รายวัน 1 อัตรา ) หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารการนำอ้อยเข้าหีบ จากสถานีขนถ่ายมายังโรงงาน 10 สถานี บริหารจัดการลานสถานีขนถ่ายต้นแบบเขาพระนอน บริหารรถขนถ่ายอ้อยให้มีความเหมาะสม ทั้งปริมาณรถ และ จำนวนเที่ยวการนำอ้อยเข้าหีบ รวบรวมข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละสถานี เสนอแนะ และ รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ คุณสมบัติ เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 35 ปี การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โลจิสติกส์ / อุตสาหการ ( IE ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจระบบงานโลจิสติกส์ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มีทักษะการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO 9001, 14001


ดาวน์โหลด ppt ประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง งานว่าง โรงงานน้ำตาลมิตร กาฬสินธุ์ ด้วยโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ มีตำแหน่งงานว่าง ตามรายละเอียดด้านล่าง หากพนักงานท่านใดมีคุณสมบัติเหมาะสมและสนใจที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google