งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ. ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติ ครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ. ศ. 2488 ซึ่งระบุ ให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ. ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติ ครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ. ศ. 2488 ซึ่งระบุ ให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ. ศ สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติ ครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ. ศ ซึ่งระบุ ให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภา เป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดย มีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูใน ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบาย การศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่ กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของ ครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัด สวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความ ช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความ สามัคคีของครู16 มกราคม พ. ศ พ. ศ วันครูของประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ. ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติ ครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ. ศ. 2488 ซึ่งระบุ ให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google