งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ. ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติ ครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ. ศ. 2488 ซึ่งระบุ ให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ. ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติ ครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ. ศ. 2488 ซึ่งระบุ ให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ. ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติ ครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ. ศ. 2488 ซึ่งระบุ ให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภา เป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดย มีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูใน ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบาย การศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่ กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของ ครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัด สวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความ ช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความ สามัคคีของครู16 มกราคม พ. ศ. 2500 พ. ศ. 2488 วันครูของประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ. ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติ ครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ. ศ. 2488 ซึ่งระบุ ให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google