งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารชีวิต พระครูพิพัฒน์โชติ ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ก่อตั้งธนาคารเรียกว่า " ธนาคารชีวิต " หรือ " กลุ่ม สัจจะออมทรัพย์ “ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารชีวิต พระครูพิพัฒน์โชติ ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ก่อตั้งธนาคารเรียกว่า " ธนาคารชีวิต " หรือ " กลุ่ม สัจจะออมทรัพย์ “ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารชีวิต พระครูพิพัฒน์โชติ ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ก่อตั้งธนาคารเรียกว่า " ธนาคารชีวิต " หรือ " กลุ่ม สัจจะออมทรัพย์ “ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา เน้น เรื่อง " เบญจศีล " ให้สมาชิกรู้จักควบคุมตนเอง สำนึกใน บทบาทกติกาทางสังคม มั่นใจในพลังสัจจะของตน " เป็น ธนาคารที่สร้างความมั่นคงปลอดภัย และให้ผลที่คุ้มค่า แก่สมาชิกในรูปของสวัสดิการด้านต่าง ๆ

2

3

4

5

6

7

8 ปัจจัยแห่งความสำเร็จธนาคารชีวิต

9 บรรยาย ธนาคารชีวิต

10

11

12

13

14

15 อยากให้ชุมชนเข้มแข็ง เราจะต้องทำเพื่อประโยชน์ เพื่อส่วนรวมเท่านั้น

16

17

18 บอกเล่าความเป็นตัวตน จากการเรียนรู้ร่วมกัน

19

20

21 ขอบคุณภาพประกอบ จาก สมาชิก Gotoknow

22 ธนาคารชีวิต พระครูพิพัฒน์โชติ ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ก่อตั้งธนาคารเรียกว่า " ธนาคารชีวิต " หรือ " กลุ่ม สัจจะออมทรัพย์ “ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา เน้น เรื่อง " เบญจศีล " ให้สมาชิกรู้จักควบคุมตนเอง สำนึกใน บทบาทกติกาทางสังคม มั่นใจในพลังสัจจะของตน " เป็น ธนาคารที่สร้างความมั่นคงปลอดภัย และให้ผลที่คุ้มค่า แก่สมาชิกในรูปของสวัสดิการด้านต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารชีวิต พระครูพิพัฒน์โชติ ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ก่อตั้งธนาคารเรียกว่า " ธนาคารชีวิต " หรือ " กลุ่ม สัจจะออมทรัพย์ “ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google