งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารชีวิต พระครูพิพัฒน์โชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารชีวิต พระครูพิพัฒน์โชติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารชีวิต พระครูพิพัฒน์โชติ
ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ก่อตั้งธนาคารเรียกว่า "ธนาคารชีวิต" หรือ "กลุ่มสัจจะออมทรัพย์“ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา เน้นเรื่อง "เบญจศีล" ให้สมาชิกรู้จักควบคุมตนเอง สำนึกในบทบาทกติกาทางสังคม มั่นใจในพลังสัจจะของตน "เป็นธนาคารที่สร้างความมั่นคงปลอดภัย และให้ผลที่คุ้มค่าแก่สมาชิกในรูปของสวัสดิการด้านต่าง ๆ

2

3

4

5

6

7

8 ปัจจัยแห่งความสำเร็จธนาคารชีวิต

9 บรรยาย ธนาคารชีวิต

10

11

12

13

14

15 อยากให้ชุมชนเข้มแข็ง
เราจะต้องทำเพื่อประโยชน์ เพื่อส่วนรวมเท่านั้น

16

17

18 จากการเรียนรู้ร่วมกัน
บอกเล่าความเป็นตัวตน จากการเรียนรู้ร่วมกัน

19

20

21 ขอบคุณภาพประกอบ จาก สมาชิก Gotoknow

22 ธนาคารชีวิต พระครูพิพัฒน์โชติ
ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ก่อตั้งธนาคารเรียกว่า "ธนาคารชีวิต" หรือ "กลุ่มสัจจะออมทรัพย์“ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา เน้นเรื่อง "เบญจศีล" ให้สมาชิกรู้จักควบคุมตนเอง สำนึกในบทบาทกติกาทางสังคม มั่นใจในพลังสัจจะของตน "เป็นธนาคารที่สร้างความมั่นคงปลอดภัย และให้ผลที่คุ้มค่าแก่สมาชิกในรูปของสวัสดิการด้านต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารชีวิต พระครูพิพัฒน์โชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google