งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์การลงทุน โรงไฟฟ้าชีวมวล 23 มีนาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์การลงทุน โรงไฟฟ้าชีวมวล 23 มีนาคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์การลงทุน โรงไฟฟ้าชีวมวล 23 มีนาคม 2558

2 Attitude Biomass Community Development Team Economy Fund O&M Team ปัจจัยสำคัญของการลงทุน โรงไฟฟ้าชีวมวล

3 สร้างโรงไฟฟ้า ชีวมวลเพื่อ อะไร ? ลงทุนถูกๆ ไว้ก่อนจะได้ คืนทุนเร็ว ราคาชีวมวล ถูก ได้กำไร แน่ๆ ATTITUDE

4 ต้องมีชีวมวลซักเท่าไร ? How Much? BIOMASS ค่า เตรียม สภาพ ค่า ขนส่ง

5 COMMUNITY ทำถูก กฎหมาย ชาวบ้านยัง ต่อต้าน เศรษฐกิจชุมชน งานในท้องถิ่น แก้ปัญหาหมอกควัน แก้ปัญหาไฟดับ

6 DEVELOPMENT TEAM TechnologyMachineryPlanComplianceConstruction PPA, รง 4, ESA, COP, etc

7 ECONOMY ต้นทุนผัน แปร ค่าจัดการ / ธุรการ ค่าเสื่อม ค่า Overhaul ค่าซ่อม ใหญ่ รายได้จาการขายไฟฟ้ารายได้จากการขายไอน้ำ ผลตอ บแทน คืน เงิน ต้น ดอก เบี้ย เงิน ลงทุน

8 FUND เงิน ลงทุ น ทุนตัวเอง ทุนหุ้นส่วน เงินกู้

9 OPERATION & MAINTENANCE ค่า O&M เป็น อันดับ 2 รองจาก เชื้อเพลิง

10 ปัจจัยสำคัญของการลงทุนโรงไฟฟ้า ชีวมวล AttitudeBiomass Community Development Team Technology, Machine, Compliance Economy Fund Cash, Joint Venture, Bank O&M Team

11 “Even if the chef has a good business head, his focus should be behind kitchen doors. A business partner should take care of everything in front of the kitchen doors.” Bobby Flay “Even if the chef has a good business head, his focus should be behind kitchen doors. A business partner should take care of everything in front of the kitchen doors.” Bobby Flay

12


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์การลงทุน โรงไฟฟ้าชีวมวล 23 มีนาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google