งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ร้านชุมชน โดย เอกภาพ. วัตถุประสงค์ 1. ต้องการยกมาตรฐานธุรกิจค้าปลีกราย ย่อยไทย ให้สามารถ แข่งขันอยู่ดำรงอยู่ ต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยวิธีการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ร้านชุมชน โดย เอกภาพ. วัตถุประสงค์ 1. ต้องการยกมาตรฐานธุรกิจค้าปลีกราย ย่อยไทย ให้สามารถ แข่งขันอยู่ดำรงอยู่ ต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยวิธีการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ร้านชุมชน โดย เอกภาพ

2 วัตถุประสงค์ 1. ต้องการยกมาตรฐานธุรกิจค้าปลีกราย ย่อยไทย ให้สามารถ แข่งขันอยู่ดำรงอยู่ ต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยวิธีการจัดการ บริหารแบบสมัยใหม่ 1. ต้องการยกมาตรฐานธุรกิจค้าปลีกราย ย่อยไทย ให้สามารถ แข่งขันอยู่ดำรงอยู่ ต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยวิธีการจัดการ บริหารแบบสมัยใหม่ 2. เปิดโอกาสให้เกิดร้านค้าปลีกรายใหม่ ด้วยเงินลงทุนที่น้อยที่สุด และสามารถ พัฒนาเติบโตต่อไปได้ แล้วแต่ศักยภาพ ของแต่ละราย 2. เปิดโอกาสให้เกิดร้านค้าปลีกรายใหม่ ด้วยเงินลงทุนที่น้อยที่สุด และสามารถ พัฒนาเติบโตต่อไปได้ แล้วแต่ศักยภาพ ของแต่ละราย 3. สร้างช่องทางให้เกิดรายได้หรืออาชีพ เสริมของครอบครัว และใช้ทรัพยากรที่ ครอบครัวมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ( สถานที่ และ บุคลากร ) 3. สร้างช่องทางให้เกิดรายได้หรืออาชีพ เสริมของครอบครัว และใช้ทรัพยากรที่ ครอบครัวมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ( สถานที่ และ บุคลากร )

3 ลักษณะ โครงการ 1. เป็นร้านร้านขนาดเล็กตั้งแต่ 1 คูหา – 2 คูหา ที่มุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะ ชุมชนและมีสินค้าหลากหลายให้เลือกสัน 1. เป็นร้านร้านขนาดเล็กตั้งแต่ 1 คูหา – 2 คูหา ที่มุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะ ชุมชนและมีสินค้าหลากหลายให้เลือกสัน 2. อยู่ในทำเลย่านชุมชน เช่น ปากซอย เข้าหมู่บ้าน ใต้หอพัก จุดศูนย์รวมของ หมู่บ้าน ฯลฯ 2. อยู่ในทำเลย่านชุมชน เช่น ปากซอย เข้าหมู่บ้าน ใต้หอพัก จุดศูนย์รวมของ หมู่บ้าน ฯลฯ

4 ลักษณะ โครงการ 3. ผู้ร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำในการ ดำเนินธุรกิจจากเจ้าหน้าที่ของบริษัททุก ขั้นตอนของธุรกิจ ตั้งแต่วินิจฉัยทำเลที่ตั้ง การจัดผังในร้าน จัดเรียงสินค้า ตบ แต่งหน้าร้าน การวางระบบการควบคุมการ ขาย และสินค้าคงเหลือ ความรู้ด้านการเงิน บัญชี ภาษี และหลักการดูแลพัฒนาธุรกิจ 4. ผู้ร่วมโครงการสามารถรู้ผลการดำเนิน ธุรกิจของตนเองได้อย่างชัดเจน และ สามารถตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเสียหาย ของธุรกิจ 4. ผู้ร่วมโครงการสามารถรู้ผลการดำเนิน ธุรกิจของตนเองได้อย่างชัดเจน และ สามารถตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเสียหาย ของธุรกิจ

5 ลักษณะ โครงการ 5. ผู้ร่วมโครงการไม่ต้องจ่ายค่าแฟรนด์ ไชร์ 7. สินค้าที่ซื้อผ่านบริษัทสามารถส่งคืนได้ เป็นส่วนใหญ่ ** 7. สินค้าที่ซื้อผ่านบริษัทสามารถส่งคืนได้ เป็นส่วนใหญ่ ** 6. ผู้ร่วมโครงการสามารถสั่งสินค้าได้โดย ทางแฟกซ์ ทางอินเตอร์เน็ท และทางบริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ โดยที่ผู้ร่วมโครงการไม่ ต้องเสียเวลาในการวิ่งหาซื้อสินค้าเข้าร้าน เอง

6 ลักษณะ โครงการ 8. ผู้ร่วมโครงการควรจะดูแลกิจการด้วย ตนเอง หรือ โดยญาติ พี่น้องที่ใกล้ชิด 10. บริษัทจัดส่งเจ้าหน้าที่ BP (Business Promoter) เข้าไปแนะนำส่งเสริมธุรกิจให้ทุกเดือน เข้าไปแนะนำส่งเสริมธุรกิจให้ทุกเดือน 9. ผู้ร่วมโครงการมีอิสระในการดูแลกิจการ ของตนเองอย่างเต็มที่ ภายใต้นโยบาย ราคามีบริษัทกำหนด

7 ลักษณะ โครงการ 11. บริษัทมีบริการเสริมอื่นๆให้ผู้ร่วม โครงการ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ร่วม โครงการ ในราคาพิเศษ เช่นบริการช่วย จัดหาอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เพิ่มเติมในธุรกิจ บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ 11. บริษัทมีบริการเสริมอื่นๆให้ผู้ร่วม โครงการ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ร่วม โครงการ ในราคาพิเศษ เช่นบริการช่วย จัดหาอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เพิ่มเติมในธุรกิจ บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ 12. บริหารจัดการง่าย แม้ไม่เคยมี ประสบการณ์มาก่อน

8 คุณสมบัติผู้ร่วม โครงการ 7. มีวินัยทางการเงินที่ดี 2. ผู้ที่สนใจต้องการจะประกอบการธุรกิจด้านนี้ อย่างจริงจัง ( ผู้ประกอบการใหม่ ) 1. เป็นผู้ประกอบการเดิมที่มีต้องการพัฒนา ธุรกิจอย่างจริงจัง 3. มีทำเลการค้าเป็นของตนเอง 4. มีแนวคิดที่สอดคล้องกับวิธีการดำเนินงาน ของโครงการ 5. มีแหล่งเงินทุน 6. มีเวลาดูแลธุรกิจด้วยตนเอง หรือมีญาติพี่น้อง ใกล้ชิดดูแลธุรกิจแทนอย่างใกล้ชิด

9 เงินลงทุน • ระบบขายปลีก พร้อมอบรมวิธีการจัดการ ร้าน 200,000 บาท เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 700,000 บาท ซึ่ง ประกอบด้วย หน้า ร้าน สำนักง าน กล้อง #1 กล้อง #2 กล้อง #3 กล้อง #4 เครื่อง บันทึกภาพ มอนิเต อร์ ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อ การขาย (POS) ระบบ LAN ชุดคอมพิวเตอร์ สำนักงาน เครื่องพิมพ์ Dot Matrix ADSL MODEM โดยองค์การโทรศัพท์เพื่อ ใช้ต่ออินเตอร์เน็ต ข้อมูลสินค้าจากเอกภาพ ผ่าน Thumb Drive Thumb Drive

10 เงินลงทุน • สินค้าเตรียมเปิดร้าน 500,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับขนาดของร้าน )

11 อัตรา ผลตอบแทน • กำไรจากการขายสินค้าเฉลี่ย 10 - 15%

12 ศูนย์กระจาย สินค้า • บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้ารองรับงาน สาขา

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ร้านชุมชน โดย เอกภาพ. วัตถุประสงค์ 1. ต้องการยกมาตรฐานธุรกิจค้าปลีกราย ย่อยไทย ให้สามารถ แข่งขันอยู่ดำรงอยู่ ต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยวิธีการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google