งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตน้ำร้อนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (solar collector) ทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจาก แสงอาทิตย์ให้แก่น้ำ และเก็บน้ำร้อนไว้ในถังเก็บน้ำร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตน้ำร้อนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (solar collector) ทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจาก แสงอาทิตย์ให้แก่น้ำ และเก็บน้ำร้อนไว้ในถังเก็บน้ำร้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การผลิตน้ำร้อนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์

3 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (solar collector) ทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจาก แสงอาทิตย์ให้แก่น้ำ และเก็บน้ำร้อนไว้ในถังเก็บน้ำร้อน เพื่อ ใช้บริโภค อาจมีฮีทเตอร์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในช่วงที่ไม่มี แสงแดดเป็นระยะเวลานาน 1. แผงรับรังสีแบบแผ่นเรียบ (Flat plate collector)

4 2. แผงรับรังสีแบบหลอดแก้วสุญญากาศ (Evacuated tubular collector)

5 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (Flat plate collector) • ทำงานในช่วงความยาวคลื่น 0.3 – 3.0 µm ตามแต่ชนิดของ ตัวดูดกลืนรังสี • สามารถทำอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 100  C • ไม่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ตามดวง อาทิตย์

6 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศ (Evacuated tube collector) - เป็นท่อแก้วใสเรียงเป็นหลาย ๆ แถว ภายในท่อจะมีท่ออีกท่อหนึ่งทำ หน้าที่เป็นตัวดูดกลืนรังสีเคลือบ ด้วยวัสดุพิเศษ - ช่องว่างระหว่างท่อชั้นในกับ ชั้นนอกเป็นสุญญากาศ เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน และเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของตัวกักเก็บความ ร้อน - สามารถทำอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 200  C - ไม่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ตามดวง อาทิตย์

7 พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำ ร้อน (SHW) แบบแผ่นรับแสงประสิทธิภาพ ทางความ ร้อน ระดับ อุณหภูมิ ประมาณ ( O C) 1. แผ่นเรียบชนิดมีแผ่นปิดใส (Single glazed-flat plate collector) 40-60%40 – 100 3.หลอดแก้วสูญญากาศ (evacuated tube collector) >60%90 - 200

8 ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานอาทิตย์ (Solar Water Heating; SWH System) สามารถจำแนกออก ได้ดังนี้  แบบใช้พลังงาน แสงอาทิตย์เพียง อย่างเดียว  Thermosyph on  Force circulation  แบบผสมผสาน - ความร้อนเหลือทิ้ง

9 ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานอาทิตย์ แบบ Thermosyphon • อาศัยการไหลเวียนตามธรรมชาติ (Natural flow) • ไม่ต้องการไฟฟ้าและปั้มไฟฟ้าในการหมุนเวียนน้ำใน ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ • ส่วนใหญ่ใช้กับระบบผลิตน้ำร้อนขนาดเล็ก • มีทั้งแบบที่ใช้กับตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบ flat plate และ แบบ evacuated tube

10 ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานอาทิตย์ แบบ Force Circulation • ใช้ไฟฟ้าและปั้มไฟฟ้าในการหมุนเวียนน้ำในตัวเก็บ รังสีอาทิตย์ • สามารถใช้กับระบบผลิตน้ำร้อนขนาดเล็ก และขนาด ใหญ่ • สามารถผลิตน้ำร้อนได้อุณหภูมิสูง • มีทั้งแบบที่ใช้กับตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบ flat plate และ แบบ evacuated tube

11 ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบผสมผสาน - ความร้อนเหลือทิ้ง (Hybrid) • ใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนนำความร้อนเหลือ ทิ้งกลับมาใช้ผลิตน้ำร้อนร่วมกับพลังงาน แสงอาทิตย์ • สามารถช่วยลดขนาดของการผลิตน้ำร้อนจาก แสงอาทิตย์ • เป็นแหล่งพลังงานฟรีและสะอาด • คืนทุนเร็วกว่าระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ เพียงอย่างเดียว

12 ประโยชน์จากการใช้เครื่องทำน้ำ ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 1. ลงทุนครั้งเดียว คุ้มทุนภายใน 2 - 3 ปี 2. กำไรจากอายุการใช้งานที่เหลืออีก กว่า 20 ปี 3. ไม่มีค่าบำรุงรักษารายปี 4. สามารถเพิ่ม ลด ขนาดของระบบได้ ตามความต้องการ 5. ไร้ควัน ไร้กลิ่น ไร้เสียงไม่สร้าง มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

13 ประโยชน์จากการใช้เครื่องทำน้ำ ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 6. น้ำร้อนที่ได้ อุณหภูมิจะคงที่สม่ำเสมอ ไม่ ร้อนวูบวาบ 7. ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ไฟรั่ว ไฟดูด ไฟช๊อต หม้อต้มน้ำแห้ง, ระเบิด 8. ลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการ เผาไหม้เชื้อเพลิง 9. ระบบได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ในทุก สภาวะอากาศ 10. ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง ช่วยชาติลดการ ขาดดุลทางเศรษฐกิจ

14 อัตราการใช้น้ำร้อนต่อวันสถานที่ ปริมาณการใช้ น้ำร้อน บ้านพักอาศัย 50 ลิตร / คน 50 ลิตร / คน โรงแรม 100 ลิตร / ห้อง โรงพยาบาล อพาร์เม้นท์, คอนโดมิเนียม 100 ลิตร / ห้อง สปา 200 ลิตร / ห้อง ร้านอาหาร 2 ลิตร / ใบ โรงงานตามความต้องการ

15

16 การติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์

17

18 • โรงแรมเชียงรายอิน

19 การติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ • โรงแรมไดมอนปาร์คอิน

20 การติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์


ดาวน์โหลด ppt การผลิตน้ำร้อนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (solar collector) ทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจาก แสงอาทิตย์ให้แก่น้ำ และเก็บน้ำร้อนไว้ในถังเก็บน้ำร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google