งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บริษัท Papaya FC จำกัด

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร “ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์”
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร “ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์” ความเป็นมา การวิเคราะห์การนำผลิตภัณฑ์ไปประกอบเป็นอาชีพ แผนการตลาด แผนการดำเนินงานและการผลิต การคาดการณ์ กำไรขาดทุนและจุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์ บริษัท Papaya FC จำกัด

3 ความเป็นมาของ “ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์”
3 ความเป็นมาของ “ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์” ต้องการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตรในท้องถิ่น พัฒนาทอฟฟี่มะละกอให้เป็นสินค้า premium มะละกอเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์มี 5 สีได้จากธรรมชาติ บริษัท Papaya FC จำกัด

4 4 วัตถุประสงค์ เพิ่มมูลค่าของมะละกอท้องถิ่น โดยนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ “ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์” บริษัท Papaya FC จำกัด

5 ขั้นตอนการผลิต “ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์”
5 ขั้นตอนการผลิต “ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์” มะละกอ ทำความสะอาด ปลอกเปลือก ต้มให้สุก ลดขนาด ปั่นให้ละเอียด กรอง เติมส่วนผสม กวน ผสมสี กวนจนแห้ง ใส่เนยสด ตั้งไว้ให้เย็น ขึ้นรูปใส่อัลมอนด์ ห่อกระดาษแก้วใส บรรจุใส่กล่อง บริษัท Papaya FC จำกัด

6 5 สีของ “ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์”
6 5 สีของ “ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์” บริษัท Papaya FC จำกัด

7 “ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์”
7 “ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์” เนื้อละเอียด เนียน คงรูป สีตามธรรมชาติ สม่ำเสมอ กลิ่นรสตามธรรมชาติ ไม่พบสิ่งแปลกปลอม ความชื้น ไม่เกินร้อยละ 8 โดยน้ำหนัก บริษัท Papaya FC จำกัด

8 การนำผลิตภัณฑ์ไปประกอบเป็นอาชีพ
8 การนำผลิตภัณฑ์ไปประกอบเป็นอาชีพ นโยบาย เพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พันธกิจ พัฒนาท้องถิ่นให้มีรายได้ บริษัท Papaya FC จำกัด

9 การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง (Strength) 1. บุคลากรเป็นคนท้องถิ่น
9 การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) 1. บุคลากรเป็นคนท้องถิ่น 2. วัตถุดิบหลักที่นำมาผลิตมีราคาถูก 3. ควบคุมการผลิตทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บริษัท Papaya FC จำกัด

10 การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses)
10 การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses) ต้องใช้เวลาในการขึ้นรูปทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์ให้มีขนาดเท่าๆกัน เนื่องจากยังไม่มีเครื่องจักร บริษัท Papaya FC จำกัด

11 การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities)
11 การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกทางเลือกหนึ่งแก่ผู้บริโภค บริษัทมีแผนการตลาดชัดเจนในการจัดจำหน่าย และมีแผนการขยายตลาดทุกปีเพื่อขยายตลาดใหม่ บริษัท Papaya FC จำกัด

12 การวิเคราะห์ SWOT อุปสรรค (Threats)
12 การวิเคราะห์ SWOT อุปสรรค (Threats) ตลาดอาหารว่างหรืออาหารขบเคี้ยวมีการแข่งขันสูง  บริษัท Papaya FC จำกัด

13 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product)
13 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นอาหารว่าง หรือลูกอมขบเคี้ยว ลักษณะกลมด มี 5 รสชาติ ได้แก่ อัญชัน กระเจี๊ยบ ใบเตย กาแฟ และแครอท บรรจุ ขนาด 15 เม็ด ราคา 35 บาท อายุผลิตภัณฑ์ 6 เดือนนับตั้งแต่วันผลิต มีคุณค่าทางอาหารสูง บริษัท Papaya FC จำกัด

14 14 การกำหนดราคา (Price) ราคาขายต่อหน่วย = ต้นทุนต่อหน่วย + 40% ของราคาขาย (กำไร) บริษัท Papaya FC จำกัด

15 ช่องทางการจำหน่าย (Place)
15 ช่องทางการจำหน่าย (Place) ร้าน OTOP ประจำอำเภอ ประจำจังหวัด และมีการจัดจำหน่ายทั้งในร้านสะดวกซื้อ บริษัท Papaya FC จำกัด

16 วิธีการในการส่งเสริมการขาย (Promotion)
16 วิธีการในการส่งเสริมการขาย (Promotion) การแจกสินค้าตัวอย่าง บริเวณโรงเรียน ตลาด สวนสาธารณะ เป็นต้น การจัดสินค้า Exhibition ตามงานของจังหวัดต่างๆ บริษัท Papaya FC จำกัด

17 การประเมินและตรวจสอบ ผลการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
17 การประเมินและตรวจสอบ ผลการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด มีการประเมินยอดขายทุกๆเดือนเพื่อวางแผนการผลิตและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย บริษัท Papaya FC จำกัด

18 แผนการดำเนินงานและการผลิต
18 แผนการดำเนินงานและการผลิต โครงสร้างองค์การเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน 5 คน พื้นที่ในการผลิต 1 ห้อง ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ควบคุมกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บริษัท Papaya FC จำกัด

19 การคาดการณ์ กำไรขาดทุน และจุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์
19 การคาดการณ์ กำไรขาดทุน และจุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์ งบประมาณในการลงทุนเป็นเงิน 50,000 บาท รายจ่ายคงที่ (Fix cost) ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ อาคารผลิต เครื่องจักร รายจ่ายแปรฝันต่อชิ้นสินค้า (Variable cost) ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัตถุดิบ และค่าจ้างพนักงาน อัตรากำลังการผลิต 100 กล่องต่อวัน หากสามารถขายตามเป้าหมายที่วางไว้จะสามารถคืนทุนประมาณ %ในปีแรก ปีที่ 2 จะสามารถคืนทุนทั้งหมด บริษัท Papaya FC จำกัด

20 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ “ผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์”
19 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ “ผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์” บริษัท Papaya FC จำกัด บริษัท Papaya FC จำกัด

21 บริษัท Papaya FC จำกัด


ดาวน์โหลด ppt ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google