งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตของการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตของการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตของการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 1

2 1. ได้มาด้วยราคาแสนแพง 2. เกิดในช่วงเวลาพิเศษที่เป็นปี มหามงคล 3. เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ ประเทศชาติ 4. เสร็จแค่ครึ่งเดียว 5. ครึ่งหลังยากกว่าครึ่งแรก ข้อสังเกตของการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 2

3 ภารกิจสำคัญของประเทศ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 6 ภารกิจหลัก คือ 1.1 ร่างรัฐธรรมนูญ 1.2 ทำองค์กรอิสระให้อิสระ 1.3 สนับสนุนการเมืองภาค ประชาชน 1.4 ปลดแอกพรรคการเมือง จากนายทุน 1. ปฏิรูปการเมือง 3

4 2.1 ทวงสมบัติสาธารณะคืน ประชาชน 2.2 ทบทวนกฎหมายการค้า เสรี 2.3 ปรับแก้โครงการประชาชา นิยม 2.4 สร้างชุมชนพึ่งตนเอง 2. ปรับแนวทางเศรษฐกิจ 4

5 6.1 ปฏิรูปการศึกษา 6.2 ปฏิรูปสาธารณสุข 6.3 ปฏิรูปราชการ 6.4 ปฏิรูปศาสนา และ จริยธรรม 3. ดับไฟใต้ 4. เช็คบิลคอร์รัปชัน 5. ปฏิรูปสื่อ 6. เสนอแนวทางปฏิรูประบบอื่นๆ 5


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตของการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google