งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 3 4 สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง กานา โซเวียต พม่า เกาหลี เหนือ จีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 3 4 สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง กานา โซเวียต พม่า เกาหลี เหนือ จีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2

3 3

4 4 สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง กานา โซเวียต พม่า เกาหลี เหนือ จีน

5 ความสำคัญของการค้าระหว่าง ประเทศ

6 6 ขนาดของการค้าระหว่างประเทศ อัตราการเปิดประเทศ

7 7 1. ระยะสั้น1. ระยะสั้น การผลิต : มีความชำนาญจึง ได้ผลผลิตมากกว่าเดิม การบริโภค : ผู้บริโภคได้ บริโภคสินค้าในปริมาณ เพิ่มขึ้น หลากหลาย ราคา ถูก

8 8 2. ระยะยาว เกิดการเพิ่มพูนวิทยาการ สมัยใหม่ เกิดการเพิ่มพูนวิทยาการ สมัยใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ปัจจัยการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ปัจจัยการผลิต เกิดการลงทุนในต่างประเทศ เกิดการลงทุนในต่างประเทศ เกิดการแข่งขัน เกิดการแข่งขัน

9 9 ภาครัฐ ภาครัฐ - สถาบันตรวจสอบสินค้า - การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ - สถาบันการเงินที่จะตรวจสอบผู้ซื้อและ โอนเงินระหว่างประเทศ - หน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านการค้า เช่นกรมศุลกากร กรมส่งเสริมการส่งออก - ผู้ประสานงานการค้า : ทูตพาณิชย์

10 10 ภาคเอกชน ภาคเอกชน - ผู้ส่งออก - ผู้นำเข้า - ผู้ผลิตในประเทศที่ต้องการวัตถุดิบ - บริษัทการค้าหรือพ่อค้าส่งหรือดีลเลอร์ ตัวแทนจำหน่ายหรือเอเย่นต์ เป็นตัวแทนการขาย - ผู้เข้าไปลงทุนผลิตในต่างประเทศ - ผู้เข้าไปลงทุนทำธุรกิจ ( รายเดียว, พันธมิตร joint venture) - ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการขนส่งและธุรกิจ ต่อเนื่องอื่นๆ

11 11 ด้านอุปทาน ด้านอุปทาน 1. แรงงานเป็นทั้งผู้บริโภคและปัจจัยการ ผลิต 2. ทรัพยากรไม้ ดิน น้ำ น้ำมัน สินแร่ 3. ผู้นำเทคโนโลยี 4. อื่นๆเช่นสภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมือง สังคมและ วัฒนธรรมสภาพการเปิดประเทศหรือ ปิดประเทศ

12 12 ด้านอุปสงค์ ด้านอุปสงค์ 1. จำนวนประชากร 2. อำนาจซื้อหรือรายได้ 3. ราคาสินค้าในประเทศ / ส่งออกนำเข้า 4. อื่นๆเช่นอัตราแลกเปลี่ยน ภาษี ค่า ขนส่ง รสนิยม


ดาวน์โหลด ppt 2 3 4 สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง กานา โซเวียต พม่า เกาหลี เหนือ จีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google