งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นส. ธนาพร ไชยนิรันดร์กูล 5211002121 อุตสาหกรรมเกษตร /2 จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นส. ธนาพร ไชยนิรันดร์กูล 5211002121 อุตสาหกรรมเกษตร /2 จัดทำโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นส. ธนาพร ไชยนิรันดร์กูล 5211002121 อุตสาหกรรมเกษตร /2 จัดทำโดย

2 ต้องยอมรับก่อนว่า สาเหตุของการเกิด ภาวะโลกร้อนมิได้มาจากประเทศ อุตสาหกรรมหรือประเทศพัฒนาแล้ว เป็น หลัก แต่เราทุกคนบนพื้นผิวโลก รวมทั้งคน ไทยด้วย ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุให้ เกิดภาวะโลกร้อน เพราะการใช้ ชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ ไฟฟ้า การเดินทาง การขนส่ง การบริโภค การสร้างที่พักอาศัย การซื้อของ ล้วนมีส่วน สำคัญในการปลดปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

3 ประหยัดการใช้พลังงานทุกชนิด โดยเฉพาะไฟฟ้า เพราะเชื้อเพลิงสำคัญในการผลิตไฟฟ้า คือ น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ล้วนแต่ปลดปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ก่อภาวะเรือนกระจกทั้งสิ้น เลือกอุปกรณ์ ประหยัดไฟฟ้า เช่นเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน เพราะ หลอดไฟที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเปลี่ยน พลังงานเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นให้เป็นแสง สว่าง ส่วนพลังงานอีกร้อยละ 90 สูญเสียไป ในรูปของความร้อน และถอดปลั๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน

4 หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อเป็นการ ประหยัดการใช้น้ำมัน ถ้าไม่จำเป็นควร หลีกเลี่ยงการโดยสารเครื่องบิน ดังที่ รายงานของสถาบันสิ่งแวดล้อมระหว่าง ประเทศแนะนำว่า ควรใช้บริการรถไฟ สำหรับการเดินทางในระยะทางไม่เกิน 640 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยลดจำนวนเที่ยวบินลง ได้ถึงร้อยละ 45 และบรรดานักธุรกิจควรใช้ ระบบการประชุมผ่านวิดีโอแทนการให้ พนักงานขึ้น เครื่องบินไปร่วมการประชุม

5 คิดก่อนจะซื้อสิ่งของ เพราะการผลิตและ การขนส่งสินค้าเกือบทุกชนิดล้วนแต่ใช้ พลังงานทั้งสิ้น ก่อนจะซื้ออะไรลองถาม ตัวเองว่า สิ่งนั้นจำเป็นเพียงใด หรือลองเปลี่ยนจาก การซื้อของใหม่เป็นการซ่อมหรือใช้ของมือ สองแทน ลดการกินทิ้งกินขว้าง เพราะ เศษอาหาร และของที่บูด เน่า เมื่อไปทับถมอยู่ที่กอง ขยะจะกลายเป็นแหล่งผลิต ก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือน กระจกที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง

6 บริโภคของที่ผลิตในประเทศ เพราะการ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศย่อมต้อง สิ้นเปลืองพลังงานในการขนส่ง การกิน อาหารท้องถิ่น จึงเป็นทางเลือกที่ น่าสนใจกว่า เช่นหันมากินปลาทูแทน ปลาแซลมอน เพราะนอกจากราคาถูก และทำให้เงินทองไม่รั่วไหลออกนอก ประเทศแล้ว ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ อีกด้วย

7 พกขวดน้ำติดตัวไปด้วยระหว่างการ เดินทาง ขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้ง เดียวสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต มหาศาล แถมยังทำให้เกิดขยะล้นโลก และในการกำจัดขยะก็ต้องใช้พลังงาน อีกต่างหาก

8 หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก เพราะ การผลิตถุงพลาสติกใช้พลังงานอย่าง มหาศาล ถ้า ให้ดีนำถุงผ้าจากบ้านติด ตัวไปด้วยเวลาซื้อของตามร้านค้า หาก ไม่จำเป็นควรบอกพนักงานขายว่าไม่ เอาถุงพลาสติก เพราะเมื่อนำกลับบ้าน แล้วคนส่วนใหญ่จะทิ้งลงถังขยะในประ เทสหรัฐอเมริกาใช้ถุงพลาสติกที่ใช้ ครั้งเดียวแล้วทิ้งถึงปีละ 1 แสนล้านใบ

9 ประหยัดการใช้กระดาษ อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ ใช้พลังงานมากเป็นอันดับ 4 ทั้งยัง ก่อมลพิษทางน้ำ เป็นต้นเหตุของการทำลายป่าไม้ ซึ่ง เป็นตัวดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ ด้วย

10 สนับสนุนการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิต ที่ สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือลงทุนซื้อหุ้น ในบริษัท ที่มีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ผลิต ที่อยากมีส่วน ในการปกป้องโลก และเลิกสนับสนุนสินค้า ของบริษัทที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ที่มา :; http://www.eduzones.com/knowledge-2-5- 49173.html


ดาวน์โหลด ppt นส. ธนาพร ไชยนิรันดร์กูล 5211002121 อุตสาหกรรมเกษตร /2 จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google