งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การเงินที่อยู่ อาศัย อภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ เคหะ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การเงินที่อยู่ อาศัย อภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ เคหะ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ( มหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การเงินที่อยู่ อาศัย อภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ เคหะ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ( มหาชน )

2 ผลกระทบ - โลก • สถาบันการเงิน ( ธนาคาร / บริษัท ประกันชีวิต / กองทุนฯ ) ประสบปัญหา ทางการเงิน • มีการเลิกจ้างจำนวนมาก • กำลังซื้อลดลง • ความต้องการสินค้าลดลง ( โดยเฉพาะ กลุ่มสินค้าฟุ้มเฟือย ) วิกฤตเศรษฐกิจโลก CRISIS

3 ผลกระทบ - ประเทศไทย • ภาคการผลิต • ความต้องการลดลง ( โดยเฉพาะ ภาคส่งออก ) • ลดกำลังการผลิต • ลด / เลิก การจ้างแรงงาน Watch: อิเลคทรอนิค / สิ่งทอ วิกฤตเศรษฐกิจโลก CRISIS

4 ผลกระทบ - ประเทศไทย • ภาคบริการ • การท่องเที่ยวความต้องการลดลง ( กลุ่มยุโรป / USA) • ลด / เลิก การจ้างแรงงาน • Fixed Cost สูง Watch: ขนส่ง / ท่องเที่ยว / โรงแรม วิกฤตเศรษฐกิจโลก CRISIS

5 ผลกระทบ - ประเทศไทย • ภาคการเงิน และ ตลาดทุน • ราคาหุ้นลดลง จากการขายของ ต่างชาติ • สถาบันการเงินรักษาสภาพคล่อง • ภาวะเงินฝืด ( มีเงินในระบบ แต่ไม่ Flow) วิกฤตเศรษฐกิจโลก CRISIS

6 สถานการณ์ – ที่อยู่อาศัย ผู้ซื้อ • ชะลอการตัดสินใจซื้อ (Demand ลดลง ) • การลงทุนเพื่อเช่าอาจได้รับ ผลตอบแทนลดลง และความเสี่ยง เพิ่มขึ้น ( กลุ่มชาวต่างชาติ ) • ยืดเวลาการโอน โดยคาดว่า ดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลง • กลุ่มเก็งกำไร ทิ้งเงินจอง / เงิน ดาวน์ • More Rational Buyer

7 สถานการณ์ – ที่อยู่อาศัย ผู้ขาย (Developer) • STOCK บ้านเพิ่มขึ้น ( ขายช้ากว่า สร้าง / ลูกค้ายกเลิก ) • Potential Oversupply • บ้านที่ก่อสร้างช่วงต้นปีมีต้นทุนสูง กว่าปัจจุบัน • แข่งขันสูงเพื่อช่วงชิง Real Demand ที่มีอยู่

8 สถานการณ์ – สินเชื่อที่อยู่อาศัย ผู้ซื้อ • ธนาคารเข้มงวดขึ้นในการปล่อย สินเชื่อ • ปรับเกณฑ์ในการพิจารณา รายได้ ขั้นต่ำ, ค่าครองชีพสูงขึ้น • ลดสัดส่วนวงเงินกู้สูงสุด WATCH: - ผู้มีรายได้ไม่ประจำ (O/T, Commission) - กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออก

9 สถานการณ์ – สินเชื่อที่อยู่อาศัย ผู้ขาย (Developer) • ธนาคารเข้มงวดขึ้นในการปล่อย สินเชื่อ • ลดสัดส่วนการให้สินเชื่อ LTV โดยเฉพาะค่าที่ดิน • เพิ่มสัดส่วน Presale อาจสูงกว่า 50% WATCH: กลุ่มผู้ประกอบการราย ใหม่ / โครงการระดับล่าง / โครงการบ้านตากอากาศ

10 ควรเตรียมรับมืออย่างไร ผู้ขาย (Developer) • สร้างความแตกต่างใน Product • บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ • วางแผนการเงิน และรักษาสภาพ คล่อง • ไม่ลงทุนเกินตัว หรือพัฒนาหลาย โครงการเกินกว่าเงินทุนที่มีอยู่

11 ควรเตรียมรับมืออย่างไร ผู้ซื้อ • สำรวจความพร้อมของตนเองก่อน ตัดสินใจ • เลือกผู้ประกอบการที่มีความ น่าเชื่อถือ ( และมีความพร้อม ) • ทำเลที่ตั้ง VS ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง • เพื่อลงทุน : ผลตอบแทน VS ความเสี่ยง

12 สำรวจความพร้อมของตนเองก่อน ตัดสินใจ • มีเงินออมอย่างน้อย 10 - 15% ของราคาบ้าน ( ดาวน์ / ค่าใช้จ่ายในการโอนหรือกู้ เงิน / ตกแต่ง ) • มีเงินออมอย่างน้อย 5 เท่าของค่า งวดที่ต้องผ่อนธนาคาร • รายได้เพียงพอในการผ่อนชำระ หนี้ ( ผ่อนหนี้ทุกประเภทรวมไม่เกิน 40% ของรายได้รวม ) • ความมั่นคงของรายได้ ( รายได้ ประจำ / ไม่ประจำ )

13 การเตรียมตัวก่อนกู้สินเชื่อบ้าน • สร้าง Track Record ทางการเงิน ( หมุนเวียนบัญชีรายได้ผ่าน ธนาคาร ) สม่ำเสมอ • ออมเงินอย่างสม่ำเสมอ • Minimize ภาระผ่อนชำระต่างๆ • รักษา Credit ของตนเอง ( สามารถตรวจสอบ Credit Bureau ของตนเองได้ ) • สำรวจเงื่อนไขสินเชื่อที่ดีที่สุดจาก ธนาคารต่างๆ

14 การออมเงินอย่างสม่ำเสมอ บัญชี “ เงินออมเพื่อการมีบ้าน ” จากธนาคารนครหลวงไทย ระยะเวลา 12 / 18 เดือน ฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท / เดือน ดอกเบี้ย FD 12 เดือน / FD 12 เดือน +0.25% สิทธิพิเศษ Cash Back + ยกเว้น Fee ในการกู้ / ประเมิน กลุ่มลูกค้ากลุ่มที่รายได้พิสูจน์ ไม่ได้ เช่น พ่อค้าแม่ค้า / รับ เงินเดือนเป็นเงินสด

15 การเตรียมตัวก่อนกู้สินเชื่อบ้าน • สร้าง Track Record ทางการเงิน ( หมุนเวียนบัญชีรายได้ผ่าน ธนาคาร ) สม่ำเสมอ • ออมเงินอย่างสม่ำเสมอ • Minimize ภาระผ่อนชำระต่างๆ • รักษา Credit ของตนเอง ( สามารถตรวจสอบ Credit Bureau ของตนเองได้ ) • สำรวจเงื่อนไขสินเชื่อที่ดีที่สุดจาก ธนาคารต่างๆ

16 Minimize ภาระผ่อนชำระต่างๆ • เงินกู้ระยะสั้น บั่นทอน ความสามารถในการกู้ระยะยาว • เงินกู้บ้าน 1 ลบ. ระยะเวลา 30 ปี ผ่อน ~7,000 บ./ งวด • หากผ่อนบัตรเครดิตงวดละ 1,000 บาท ทำให้กู้ได้ลดลงถึง ~140,000 บาท ( ผ่อน 10 งวด vs 30 ปี )

17 การเตรียมตัวก่อนกู้สินเชื่อบ้าน • สร้าง Track Record ทางการเงิน ( หมุนเวียนบัญชีรายได้ผ่าน ธนาคาร ) สม่ำเสมอ • ออมเงินอย่างสม่ำเสมอ • Minimize ภาระผ่อนชำระต่างๆ • รักษา Credit ของตนเอง ( สามารถตรวจสอบ Credit Bureau ของตนเองได้ ) • สำรวจเงื่อนไขสินเชื่อที่ดีที่สุดจาก ธนาคารต่างๆ

18

19 คำแนะนำ ผู้ที่เริ่มมีปัญหาทางด้านการผ่อน ชำระหนี้ • สำรวจความสามารถในการผ่อนชำระใหม่ • คุยกับธนาคาร เพื่อขอปรับลดงวดผ่อนลง ตามความสามารถที่ชำระได้จริง • งวดผ่อนต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น • เพื่อรักษา Credit ไม่ให้ Negative

20 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การเงินที่อยู่ อาศัย อภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ เคหะ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google