งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตของการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตของการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตของการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549
ข้อสังเกตของการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549

2 ข้อสังเกตของการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549
ข้อสังเกตของการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 1. ได้มาด้วยราคาแสนแพง 2. เกิดในช่วงเวลาพิเศษที่เป็นปีมหามงคล 3. เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศชาติ 4. เสร็จแค่ครึ่งเดียว 5. ครึ่งหลังยากกว่าครึ่งแรก

3 ภารกิจสำคัญของประเทศ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 6 ภารกิจหลัก คือ
ภารกิจสำคัญของประเทศ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 6 ภารกิจหลัก คือ 1. ปฏิรูปการเมือง 1.1 ร่างรัฐธรรมนูญ 1.2 ทำองค์กรอิสระให้อิสระ 1.3 สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน 1.4 ปลดแอกพรรคการเมืองจากนายทุน

4 2. ปรับแนวทางเศรษฐกิจ 2.1 ทวงสมบัติสาธารณะคืนประชาชน
2.1 ทวงสมบัติสาธารณะคืนประชาชน 2.2 ทบทวนกฎหมายการค้าเสรี 2.3 ปรับแก้โครงการประชาชานิยม 2.4 สร้างชุมชนพึ่งตนเอง

5 6. เสนอแนวทางปฏิรูประบบอื่นๆ
3. ดับไฟใต้ 4. เช็คบิลคอร์รัปชัน 5. ปฏิรูปสื่อ 6. เสนอแนวทางปฏิรูประบบอื่นๆ 6.1 ปฏิรูปการศึกษา 6.2 ปฏิรูปสาธารณสุข 6.3 ปฏิรูปราชการ 6.4 ปฏิรูปศาสนา และจริยธรรม


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตของการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google