งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตของการ ปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ข้อสังเกตของการ ปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตของการ ปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ข้อสังเกตของการ ปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตของการ ปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ข้อสังเกตของการ ปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549

2 1. ได้มาด้วยราคาแสน แพง 2. เกิดในช่วงเวลาพิเศษที่ เป็นปีมหามงคล 3. เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ของประเทศชาติ 4. เสร็จแค่ครึ่งเดียว 5. ครึ่งหลังยากกว่าครึ่ง แรก

3 ภารกิจสำคัญของประเทศ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 6 ภารกิจหลัก คือ 1. ปฏิรูป การเมือง 1.1 ร่างรัฐธรรมนูญ 1.2 ทำองค์กรอิสระให้ อิสระ 1.3 สนับสนุนการเมือง ภาคประชาชน 1.4 ปลดแอกพรรค การเมืองจากนายทุน

4 2. ปรับแนวทาง เศรษฐกิจ 2.1 ทวงสมบัติสาธารณะ คืนประชาชน 2.2 ทบทวนกฎหมาย การค้าเสรี 2.3 ปรับแก้โครงการ ประชาชานิยม 2.4 สร้างชุมชน พึ่งตนเอง

5 3. ดับไฟใต้ 6.1 ปฏิรูปการศึกษา 6.2 ปฏิรูป สาธารณสุข 6.3 ปฏิรูปราชการ 6.4 ปฏิรูปศาสนา และจริยธรรม 4. เช็คบิล คอร์รัปชัน 5. ปฏิรูปสื่อ 6. เสนอแนวทาง ปฏิรูประบบอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตของการ ปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ข้อสังเกตของการ ปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google