งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยาย การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ ธุรการ สพป. สิงห์บุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยาย การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ ธุรการ สพป. สิงห์บุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยาย การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ ธุรการ สพป. สิงห์บุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

2 ทักทาย.... ทักทาย.... คนในองค์การ... คนในองค์การ... สพป. สิงห์บุรี / โรงเรียน......... สพป. สิงห์บุรี / โรงเรียน......... เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน........ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน........

3 ความสำคัญของ งานธุรการ เป็นด่านหน้า เป็นด่านหน้า เป็นหน่วย สนับสนุน เป็นหน่วย สนับสนุน เป็นหน่วยบริการ เป็นหน่วยบริการ หนังสือ... หนังสือ... หนังสือ...

4 บทบาท เจ้าหน้าที่ธุรการ ต้องรักในหน้าที่ ต้องรักในหน้าที่ ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ ต้องขยันและรอบรู้ ต้องขยันและรอบรู้ ต้องยึดคู่มือระเบียบสาร บรรณ ต้องยึดคู่มือระเบียบสาร บรรณ ต้องพัฒนางานอย่าง ต่อเนื่อง ต้องพัฒนางานอย่าง ต่อเนื่อง

5 ช่วงตอบคำถาม ประเภทของหนังสือราชการ ประเภทของหนังสือราชการ ชนิดของหนังสือราชการ ชนิดของหนังสือราชการ ชั้นของหนังสือราชการ ชั้นของหนังสือราชการ ทดลองร่างหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ ทดลองร่างหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ

6 ปัญหามี ปัญญาเกิด ปัญหาที่พบทั่วไป ปัญหาที่พบทั่วไป ปัญหาสำคัญ ปัญหาสำคัญ วิธีแก้ปัญหา เพื่อ ประสิทธิภาพของงาน วิธีแก้ปัญหา เพื่อ ประสิทธิภาพของงาน ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบรรยาย การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ ธุรการ สพป. สิงห์บุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google