งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานสาร บรรณ. การรับหนังสือราชการ การตั้งเรื่อง การบันทึกข้อความ การออกเลขหนังสือส่ง การออกเลขที่คำสั่ง การค้นหาหนังสือ การพิมพ์ทะเบียนหนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานสาร บรรณ. การรับหนังสือราชการ การตั้งเรื่อง การบันทึกข้อความ การออกเลขหนังสือส่ง การออกเลขที่คำสั่ง การค้นหาหนังสือ การพิมพ์ทะเบียนหนังสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานสาร บรรณ

2 การรับหนังสือราชการ การตั้งเรื่อง การบันทึกข้อความ การออกเลขหนังสือส่ง การออกเลขที่คำสั่ง การค้นหาหนังสือ การพิมพ์ทะเบียนหนังสือ

3 เมนูของ ผู้ดูแลระบบ โรงเรียน

4 เมนูของ สารบรรณ โรงเรียน

5 เมนูของ ผอ. โรงเรียน

6 เมนูของ รอง ผอ. โรงเรียน / ครู / จนท.

7 สารบรรณ กลาง เสนอ ผอ. เพื่อ พิจารณา ครู / เจ้าหน้าที่ การรับหนังสือ ของ โรงเรียน ลงทะเบียน รับ ส่งต่อครู / จนท. ให้ ผอ. พิจารณามอบ

8 ผอ. โรงเรียน ครู / เจ้าหน้าที่ การตั้งเรื่องของ โรงเรียน สารบรรณ กลาง / กลุ่ม ออกเลขที่ หนังสือ อนุมัติ

9 คำถาม ??

10 ขอบคุณ ครับ

11 การค้นหาหนังสือ การพิมพ์ทะเบียน หนังสือ การออกเลขที่คำสั่ง การจัดเก็บและทำลาย หนังสือ

12 ผอ. เขต ผอ. กลุ่ม เจ้าหน้าที่ รอง ผอ. เขต หน้าห้อง ผอ. เขต สารบรรณ กลาง สารบรรณ กลุ่ม

13 ผอ. เขต ผอ. กลุ่ม เจ้าหน้าที่ รอง ผอ. เขต หน้าห้อง ผอ. เขต สารบรรณ กลาง สารบรรณ กลุ่ม

14 เตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่ ผอ. เขต / รอง ผอ. เขต / ผอ. กลุ่ม / สารบรรณ กลาง / สารบรรณกลุ่ม / หน้าห้อง ผอ. เขต / จนท. ทั่วไป / จนท. จัดเก็บและทำลายหนังสือ เจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน ผอ. ร. ร./ สารบรรณกลาง / จนท.( ครู )


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานสาร บรรณ. การรับหนังสือราชการ การตั้งเรื่อง การบันทึกข้อความ การออกเลขหนังสือส่ง การออกเลขที่คำสั่ง การค้นหาหนังสือ การพิมพ์ทะเบียนหนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google