งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณ ชื่อกลุ่ม : ธุรการทั่วไป ประธานกลุ่ม : นางนิสา ศรีสว่าง หน่วยงาน : แผนกธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณ ชื่อกลุ่ม : ธุรการทั่วไป ประธานกลุ่ม : นางนิสา ศรีสว่าง หน่วยงาน : แผนกธุรการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณ ชื่อกลุ่ม : ธุรการทั่วไป ประธานกลุ่ม : นางนิสา ศรีสว่าง หน่วยงาน : แผนกธุรการ

3  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานสารบรรณ มีระบบงานที่เป็น มาตรฐาน  วิเคราะห์เรื่องถูกต้องแม่นยำในการลง รับเข้าสารบรรณ ลดข้อบกพร่อง ของงาน สารบรรณ  คีย์ข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ ง่ายต่อการค้นหาเอกสาร  จัดเก็บเอกสารให้มีระบบ รวดเร็วในการ สอบถามข้อมูล การค้นหาเอกสาร

4  วิเคราะห์จำแนกเรื่องได้อย่าง ถูกต้องถูกคนถูกงาน รวดเร็ว เอกสาร ถึงมือผู้รับวันต่อวัน  พนักงานสารบรรณคีย์ข้อมูลเป็น มาตรฐานเดียวกัน  จัดทำคู่มือสารบรรณในระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์  การค้นหาเอกสารได้รับคำตอบใน การค้น ภายใน 5 นาที คิด เป็น 85 % ของผู้ใช้บริการ

5  วิเคราะห์จำแนกเรื่อง ผิดพลาด ผิดคน ผิดงาน  คีย์ข้อมูลไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน  ผู้รับเรื่องได้เอกสารล่าช้า  การค้นหาเอกสารล่าช้า

6 จัดทำคู่มือการคีย์สารบรรณให้เป็น มาตรฐาน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ สร้างมาตรฐานดียวกัน จัดทำตารางการสอบถามสาร บรรณ

7 จัดทำคู่มือการคีย์สารบรรณให้ เป็นมาตรฐาน สารบัญ  วิธีและขั้นตอนการทำงาน ของสารบรรณ  เริ่มแรกรับจดหมายจาก ไปรษณีย์  ทำการคัดแยกจดหมาย และตัดจดหมาย  ปั๊มรับเข้าเอกสารจากตรา ยางรับสารบรรณ  เขียนเลขตามเอกสารของ จดหมาย เช่น ที่ ศธ 0512.58/0001 จำนวน กี่แผ่น ลงวันที่ในจดหมาย  แยกจดหมายตาม ความสำคัญเร่งด่วนของ งาน  ลงเรื่องต่างๆ ให้แผนกที่ เกี่ยวข้อง  นำจดหมายเข้ารวมทั้ง แฟ็กซ์ คีย์ลงระบบสาร บรรณในเครื่อง คอมพิวเตอร์  พิมพ์รายงานใบรับ - ส่ง เอกสาร ที่ลงสารบรรณ แล้วให้แผนกต่างๆ เซ็นต์ รับ

8  ทำให้วิเคราะห์จำแนกเรื่องได้ถูกต้องถูกคน ถูกงาน งานเร็วขึ้น เอกสารถึงมือผู้รับวันต่อ วัน  การคีย์ข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อง่าย ต่อการค้นหา  สามารถตอบคำถามผู้ใช้บริการได้เร็วขึ้นใน กรณีที่สอบถามหาเอกสาร  จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ  ทำบันทึกการรับเรื่องทุกเรื่องอย่างเป็นระบบ

9  ก่อนดำเนินการ - วิเคราะห์จำแนกเรื่องผิดพลาด ทำให้ คนที่รับผิดชอบได้รับ เรื่องช้า ค้นหา ข้อมูลใช้เวลานาน เนื่องจากต่างคนต่าง คีย์ทำให้ข้อมูลไม่พบ ยากต่อการค้นหา เพราะคีย์ไม่เหมือนกันหา ยากต้องใช้เวลา ตัวชี้วัด : อัตราการค้นหาเอกสาร

10  หลังดำเนินการ – มีคู่มือการลงสารบรรณ คีย์ ข้อมูลเป็น มาตรฐานเดียวกัน ค้นหาเอกสารได้รับคำตอบ ภายใน 5 นาที ตัวชี้วัด : อัตราการค้นหาเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณ ชื่อกลุ่ม : ธุรการทั่วไป ประธานกลุ่ม : นางนิสา ศรีสว่าง หน่วยงาน : แผนกธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google