งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานสาร บรรณ e-filing. เตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่ ผอ. เขต / รอง ผอ. เขต / ผอ. กลุ่ม / สารบรรณ กลาง / สารบรรณกลุ่ม / หน้าห้อง ผอ. เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานสาร บรรณ e-filing. เตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่ ผอ. เขต / รอง ผอ. เขต / ผอ. กลุ่ม / สารบรรณ กลาง / สารบรรณกลุ่ม / หน้าห้อง ผอ. เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานสาร บรรณ e-filing

2 เตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่ ผอ. เขต / รอง ผอ. เขต / ผอ. กลุ่ม / สารบรรณ กลาง / สารบรรณกลุ่ม / หน้าห้อง ผอ. เขต / จนท. ทั่วไป / จนท. จัดเก็บและทำลายหนังสือ เจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน ผอ. ร. ร./ สารบรรณกลาง / จนท.( ครู )

3 เมนูของ สารบรรณกลาง

4 เมนูของ สารบรรณกลุ่ม

5 เมนูของ เจ้าหน้าที่

6 เมนูของ ผอ. กลุ่ม

7 เมนูของ รอง ผอ. เขต พื้นที่

8 เมนูของ ผอ. เขตพื้นที่

9 เมนูของ หน้าห้อง ผอ. เขตพื้นที่

10 เมนูของ เจ้าหน้าที่จัดเก็บและทำลาย หนังสือราชการ

11 เนื้อหา การรับหนังสือ การตั้งเรื่อง ( บันทึก ข้อความ ) การส่งหนังสือ การค้นหาหนังสือ การพิมพ์ทะเบียนหนังสือ การออกคำสั่ง การจัดเก็บและทำลาย หนังสือ

12

13 สารบรรณ กลาง สารบรรณกลุ่ม เจ้าหน้าที่ การรับหนังสือ ลงทะเบียน รับ ส่งต่อกลุ่ม ภารกิจ ส่งต่อให้ จนท.

14 ผอ. เขต ผอ. กลุ่ม เจ้าหน้าที่ รอง ผอ. เขต หน้าห้อง ผอ. เขต การตั้งเรื่อง สารบรรณ กลาง ออกเลขที่ หนังสือ

15 การค้นหาหนังสือ การพิมพ์ทะเบียน หนังสือ การออกเลขที่คำสั่ง การจัดเก็บและทำลาย หนังสือ

16 คำถาม ??

17 ขอบคุณ ครับ

18 ผอ. เขต ผอ. กลุ่ม เจ้าหน้าที่ รอง ผอ. เขต หน้าห้อง ผอ. เขต สารบรรณ กลาง สารบรรณ กลุ่ม

19 ผอ. เขต ผอ. กลุ่ม เจ้าหน้าที่ รอง ผอ. เขต หน้าห้อง ผอ. เขต สารบรรณ กลาง สารบรรณ กลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานสาร บรรณ e-filing. เตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่ ผอ. เขต / รอง ผอ. เขต / ผอ. กลุ่ม / สารบรรณ กลาง / สารบรรณกลุ่ม / หน้าห้อง ผอ. เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google