งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียน การสอนสาระ คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียน การสอนสาระ คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อการเรียน การสอนสาระ คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4

3 จัดทำโดย นางวาสนา เทียนทอง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดบางโพโอ มาวาส สำนักงานเขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

4 เรื่อง พื้น ที่

5 แผ่นป้ายยังมีที่เหลือเมื่อ ติดภาพ แสดงว่าแผ่น ป้ายมีพื้นที่มากกว่าแผ่น ภาพ

6 ก.ก. ข.ข. รูป ก. มีพื้นที่ มากกว่า รูป ข.

7 ง. ข. รูป ง. มีพื้นที่ มากกว่า รูป ข.

8 กระดาษรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสมี ความยาวด้านละ 1 หน่วย กระดาษรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มี พื้นที่ 1 ตาราง หน่วย 1 หน่ว ย

9 จงหาพื้นที่ของรูปต่อไปนี้ เมื่อ มี พื้นที่ 1 ตารางหน่วย

10 มีพื้นที่ 5 ตารางหน่วย รูป นี้

11 ตอบถูกหรือ เปล่าครับ

12 รูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสมีความ ยาวด้านละ 1 เซนติเมตร ดังนั้น มี พื้นที่ 1 ตาราง เซนติเมตร 1 ซม.

13 จงหาพื้นที่ของรูปต่อไปนี้ เมื่อ มี พื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร

14 มีพื้นที่ 11 ตาราง เซนติเมตร เป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับ

15 การหา พื้นที่ โดยประ มาณ

16 ในการหา พื้นที่ ที่ ไม่เป็นรูป ตารางหน่วย ให้ใช้วิธีกะ ประมาณ

17 รวมพื้นที่ ส่วนที่เต็มตารางเซนติเมตร ได้ 3 ตารางเซนติเมตร รวมพื้นที่ ส่วนที่ไม่ เต็มตารางเซนติเมตร ได้ประมาณ 6 ตาราง เซนติเมตร ดังนั้น รูปนี้มีพื้นที่ประมาณ 9 ตารางเซนติเมตร

18 จงหาพื้นที่โดยประมาณ ของรูปต่อไปนี้ เมื่อ มีพื้นที่ 1 ตาราง เซนติเมตร

19 มีพื้นที่ ประมาณ 7 ตาราง เซนติเมตร รูป นี้

20 พื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมมุมฉาก

21 3 ซม. 5 ซม. รูปนี้มีตารางขนาด 1 ตาราง เซนติเมตร อยู่ 3 แถว แถวละ 5 ตาราง รูปนี้มีพื้นที่ 3 x 5 หรือ 15 ตารางเซนติเมตร

22 จงหาพื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้ 8 ซม. 4 ซม.

23 รูปสี่เหลี่ยมมุม ฉากรูปนี้ มี พื้นที่ 32 ตาราง เซนติเมตร

24 ตอบถูกหรือ เปล่าครับ

25 จงหาพื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้ 7 ซม. 3 ซม.

26 รูปสี่เหลี่ยมมุม ฉากรูปนี้ มี พื้นที่ 21 ตาราง เซนติเมตร

27 ตอบถูกหรือ เปล่าค่ะ

28 สรุป พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก = ความกว้าง x ความยาว ความ กว้าง ความ ยาว

29 เข้าใจหรือยัง ครับ ถ้ายังไม่แน่ใจ ลองคลิกกลับไปดู ใหม่นะครับ ถ้าเข้าใจแล้ว เก่งมากครับ

30 สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียน การสอนสาระ คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google