งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่ต้อง ดำเนินการต่อ ส่วนกลาง 1. สรุปรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในแต่ ละชนิดพืชส่งให้เขต 2. ส่งหนังสือแจ้งเขตพร้อมโอน เงินให้ในการจัดประชุม 3. ทำหนังสือแจ้งจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่ต้อง ดำเนินการต่อ ส่วนกลาง 1. สรุปรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในแต่ ละชนิดพืชส่งให้เขต 2. ส่งหนังสือแจ้งเขตพร้อมโอน เงินให้ในการจัดประชุม 3. ทำหนังสือแจ้งจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่ต้อง ดำเนินการต่อ ส่วนกลาง 1. สรุปรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในแต่ ละชนิดพืชส่งให้เขต 2. ส่งหนังสือแจ้งเขตพร้อมโอน เงินให้ในการจัดประชุม 3. ทำหนังสือแจ้งจังหวัด พร้อม โอนเงินในการบริหารการจัด ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

2 เข ต 1. ยกร่างแผนการสอนจากต้นแบบการ วิเคราะห์กลุ่ม 2. กำหนดวัน สถานที่ประชุม เชิญ ผู้เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม 3. จัดประชุมวางแผนการวิเคราะห์ ศักยภาพกลุ่ม สร้างความเข้าใจร่วมกัน ใคร ทำ อะไรที่ไหน อย่างไร จัดทำแผนการสอนจากต้นแบบการ วิเคราะห์ กำหนดวันเวลาสถานที่จัดประชุม กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม

3 ต้นแบบการ วิเคราะห์กลุ่ม ทำแผนการสอน นำไปปฏิบัติ สรุป

4 สรุป ผล ผลการวิเคราะห์ คือแนวทางการ แก้ไขปัญหา แก้ด้วยตัว เกษตรกร เอง ปัญหายาก คณะวิเคราะห์ รับมา - ช่วยประสานส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการ - นำเสนอโครงการปี 2551 ผลการใช้รูปแบบ การดำเนินงาน คณะวิเคราะห์ เครื่องมือ การสนับสนุน ภายใ น ภาย นอก


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่ต้อง ดำเนินการต่อ ส่วนกลาง 1. สรุปรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในแต่ ละชนิดพืชส่งให้เขต 2. ส่งหนังสือแจ้งเขตพร้อมโอน เงินให้ในการจัดประชุม 3. ทำหนังสือแจ้งจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google