งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลิกบุหรี่ ปรึกษาได้ที่คลินิกอดบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลิกบุหรี่ ปรึกษาได้ที่คลินิกอดบุหรี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลิกบุหรี่ ปรึกษาได้ที่คลินิกอดบุหรี่
เลิกบุหรี่ ปรึกษาได้ที่คลินิกอดบุหรี่

2 คลินิกอดบุหรี่ กลุ่มงานจิตเวช
คลินิกอดบุหรี่ กลุ่มงานจิตเวช ขั้นตอนการรับบริการ 1 ซักประวัติการสูบบุหรี่โดยละเอียด 2 ทำแบบประเมินสำรวจนักสูบบุหรี่/ ประเมินการติดนิโคติน 3 พบแพทย์ / ให้บริการจิตสังคม บำบัด 4 สรุปผลการบำบัดรักษา/ จำหน่าย

3 5 R R1 Relevance = เชื่อมโยงสุขภาพ R2 Risk = บอกให้ ทราบถึงพิษภัย R3 Rewards = บรรจงบอกผลดี R4 Roadlocks = ฟังท่าทีอุปสรรค R5 Repetition = อย่าชะงักจงพยายามใหม่

4 บันได 5 ขั้น 1. ตั้งใจมั่น 2. กำหนดวันเลิก 3. เลิกทันใด 4. ไม่ยอมแพ้
บันได 5 ขั้น 1. ตั้งใจมั่น 2. กำหนดวันเลิก 3. เลิกทันใด 4. ไม่ยอมแพ้ 5. แน่วแน่ไม่สูบบุหรี่อีก

5 ดัชนีชี้วัดผลงาน : ผู้รับบริการอดบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้เมื่อสิ้นสุด การรักษา ร้อยละ 60 ของผู้รับบริการทั้งหมด 1 ผู้รับบริการอดบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 40 ในระยะ 1 เดือนของการบำบัดรักษา 2 ผู้รับบริการอดบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 50 ในระยะ 3 เดือนของการบำบัดรักษา 3 ผู้รับบริการอดบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 60 ในระยะ6 เดือนของการบำบัดรักษา

6 กระบวนการให้บริการงานคลินิกอดบุหรี่
Consult จากแผนกอื่น ๆ ผู้มารับบริการโดยสมัครใจ คัดกรองผู้มารับบริการต้องการ ใช่ ผิดปกติ พบแพทย์ Consult แผนกอื่น ไม่ คลินิกจิตเวช ขาดการรักษา จิตสังคมบำบัดแบบประยุกต์ กลุ่มงานเวชกรรม HHC/ติดตาม Follow up พบแพทย์ รักษาครบ จำหน่าย

7 ...แล้วคุณจะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
สวัสดีค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt เลิกบุหรี่ ปรึกษาได้ที่คลินิกอดบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google