งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลิกบุหรี่ ปรึกษาได้ที่คลินิกอด บุหรี่. คลินิกอดบุหรี่ กลุ่มงานจิตเวช  ขั้นตอนการรับบริการ 1 ซักประวัติการสูบบุหรี่ โดยละเอียด 2 ทำแบบประเมินสำรวจ นักสูบบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลิกบุหรี่ ปรึกษาได้ที่คลินิกอด บุหรี่. คลินิกอดบุหรี่ กลุ่มงานจิตเวช  ขั้นตอนการรับบริการ 1 ซักประวัติการสูบบุหรี่ โดยละเอียด 2 ทำแบบประเมินสำรวจ นักสูบบุหรี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลิกบุหรี่ ปรึกษาได้ที่คลินิกอด บุหรี่

2 คลินิกอดบุหรี่ กลุ่มงานจิตเวช  ขั้นตอนการรับบริการ 1 ซักประวัติการสูบบุหรี่ โดยละเอียด 2 ทำแบบประเมินสำรวจ นักสูบบุหรี่ / ประเมินการติดนิโคติน 2 ทำแบบประเมินสำรวจ นักสูบบุหรี่ / ประเมินการติดนิโคติน 3 พบแพทย์ / ให้บริการ จิตสังคม บำบัด 3 พบแพทย์ / ให้บริการ จิตสังคม บำบัด 4 สรุปผลการบำบัดรักษา / จำหน่าย 4 สรุปผลการบำบัดรักษา / จำหน่าย

3 R1 Relevance = เชื่อมโยงสุขภาพ R2 Risk = บอก ให้ ทราบถึงพิษภัย R3 Rewards = บรรจงบอกผลดี R4 Roadlocks = ฟัง ท่าทีอุปสรรค R5 Repetition = อย่า ชะงักจงพยายามใหม่ 5 R

4 บันได 5 ขั้น 1. ตั้งใจมั่น 2. กำหนดวัน เลิก 3. เลิกทันใด 4. ไม่ยอมแพ้ 5. แน่วแน่ไม่ สูบบุหรี่อีก

5 ดัชนีชี้วัดผลงาน : ผู้รับบริการอดบุหรี่ สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้เมื่อสิ้นสุด การรักษา ร้อยละ 60 ของผู้รับบริการทั้งหมด 1 ผู้รับบริการอดบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ร้อยละ 40 ในระยะ 1 เดือนของการ บำบัดรักษา 2 ผู้รับบริการอดบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ร้อยละ 50 ในระยะ 3 เดือนของการ บำบัดรักษา 3 ผู้รับบริการอดบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ร้อยละ 60 ในระยะ 6 เดือนของการ บำบัดรักษา 3 ผู้รับบริการอดบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ร้อยละ 60 ในระยะ 6 เดือนของการ บำบัดรักษา

6 กระบวนการให้บริการงาน คลินิกอดบุหรี่ ผู้มารับบริการโดยสมัครใจ คลินิกอดบุหรี่ Consult จากแผนกอื่น ๆ คัดกรองผู้มารับ บริการต้องการ Consult แผนกอื่น พบแพทย์ คลินิก จิตเวช ไม่ ใ ช่ ผิดป กติ กลุ่มงานเวช กรรม HHC/ ติดตาม จิตสังคมบำบัดแบบ ประยุกต์ ขาดการ รักษา Follo w up พบ แพทย์ รักษา ครบ จำหน่าย

7 ... แล้วคุณ จะมี สุขภาพ และ คุณภาพ ชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt เลิกบุหรี่ ปรึกษาได้ที่คลินิกอด บุหรี่. คลินิกอดบุหรี่ กลุ่มงานจิตเวช  ขั้นตอนการรับบริการ 1 ซักประวัติการสูบบุหรี่ โดยละเอียด 2 ทำแบบประเมินสำรวจ นักสูบบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google