งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำร้านยาคุณภาพ เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพ บริการ ภายใต้ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันภัยเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำร้านยาคุณภาพ เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพ บริการ ภายใต้ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันภัยเอกชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำร้านยาคุณภาพ เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพ บริการ ภายใต้ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันภัยเอกชน

2 Smoking cessation ความแออัดใน สถานพยาบาล ( โรคเรื้อรัง ) ภัยเงียบ ( โรคเบาหวาน ความ ดัน ) Refill Screening & Refering Education Counseling การเข้าถึงบริการทาง เภสัชกรรม ใช้ยาสมเหตุสมผล Review Prescription & Dispensing Common disease management ความแออัดใน สถานพยาบาล ( โรคพื้นฐาน ) M 1 M 2 M 3 M 4 สร้างสุขภาพ M 5

3 ร้านยาคุณภาพ โรงพยาบาล PCU ประเมินผู้ป่วย ขอความสมัครใจ ใบสั่งยา Refill 6 เดือน - ติดตามผลการใช้ยา ( เก็บประวัติ ) - ติดตาม ADR - ติดตาม complication - Drug counseling ยายา ส่งกลับผู้ป่วย ผู้ป่วย M 1 ชดเชย. ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ

4 ร้านยาคุณภาพ PCU / คลินิกชุมชนอบอุ่น เฝ้าระวัง “ ภัย เงียบ ” ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อปรับ พฤติกรรม ผู้ป่วย ส่งต่อ ในรายที่จำเป็น M 2 ชดเชย ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ

5 ผู้ป่วย ร้านยาคุณภาพ คลินิกชุมชนอบอุ่น ใบสั่งยา คัดเลือก สำรอง สนับสนุนยา ทบทวนใบสั่ง ยา จ่ายยา ให้คำแนะนำ ติดตามผล การใช้ยา ( เก็บประวัติ ) ซื้อยาเอง M 3.1 Review Prescription & Dispensing ชดเชย ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ

6 ผู้ป่วย ร้านยาคุณภาพ คัดเลือก สำรอง สนับสนุนยา ทบทวนใบสั่ง ยา จ่ายยา ให้คำแนะนำ ติดตามผล การใช้ยา ( เก็บประวัติ ) ซื้อยาเอง M 3.2 Review Prescription & Dispensing โรงพยาบาล 2 or 3 care ใบสั่งยา ( สมัครใจ ) / ( บางคลินิกโรค ) ( เน้นกลุ่ม ขรก – ประกันสังคม ) ชดเชย ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ

7 ร้านยา PCU คลินิกชุมชนอบอุ่น ประเมินผู้ป่วย ดูแลโรค พื้นฐาน Disease management ดูแลโรคเบื้องต้น จ่ายยา ( ตามขอบเขต รายการ ) พร้อมคำแนะนำ ติดตามผลการใช้ยา ผู้ป่วย ส่งต่อ ในรายที่จำเป็น M 4 Common disease management ชดเชย ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ

8 ร้านยาคุณภาพ PCU / คลินิกชุมชนอบอุ่น ให้บริการ ปรับ พฤติกรรม และจ่าย ผลิตภัณฑ์ เลิกบุหรี่ ( กรณี จำเป็น ) ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ รายงาน ข้อมูล M 5 ชดเชย ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ Smoking cessation ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ ส่งต่อ หากไม่มีบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt การนำร้านยาคุณภาพ เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพ บริการ ภายใต้ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันภัยเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google