งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ
ความหมายของบทร้อยกรอง บทร้อยกรอง หมายถึง การเรียบเรียงถ้อยตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์แต่ละชนิด มีสัมผัสคล้องจอง และใช้ถ้อยคำอย่างสละสลวย ไพเราะงดงาม

2 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ
ความรู้พื้นฐานของบทร้อยกรอง ๑. คณะ ๒. พยางค์/คำ ๓. สัมผัส -สัมผัสสระ -สัมผัสอักษร -สัมผัสนอก -สัมผัสใน

3 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ
ความรู้พื้นฐานของบทร้อยกรอง ๔. คำครุ ลหุ ๕. คำเอก คำโท ๖. คำเป็น คำตาย ๗. คำสร้อย

4 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ
ประเภทของบทร้อยกรอง ๑. กลอน ๒. โคลง ๓. กาพย์ ๔. ฉันท์ ๕. ร่าย

5 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ
ลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง วรรคสดับ/สลับ วรรครับ O O O O O O O O O O O O O O O O วรรครอง วรรคส่ง O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O แผนผังกลอนแปด

6 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ
ลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง ่้้ O O O O O O O (O O) ่้้ ่้้ O O O O O O O ่้้ ่้้ O O O O O O O (O O) ่้้ ่้้ O O O O O O O O O แผนผังโคลงสี่สุภาพ

7 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ
ลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O แผนผังกาพย์ยานี ๑๑

8 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ
ลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง แผนผังอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google