งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 “ จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0” สวนสัตว์ จำนวนนับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 “ จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0” สวนสัตว์ จำนวนนับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 “ จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0” สวนสัตว์ จำนวนนับ

2 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 1. การเขียน และการ อ่าน 2. การแสดง ปริมาณ สิ่งของ 3. การ เปรียบเทียบ ( เครื่องหมาย และ สัญลักษณ์ ) 4. การ เรียงลำดับ ภาพรวม กิจกรรมจำนวนนับ

3 ตัวเลข อารบิก •0•1•2•3•4•5•0•1•2•3•4•5 ตัวเลขไทย •0•๑•๒•๓•๔•๕•0•๑•๒•๓•๔•๕ การอ่าน • ศูนย์ • หนึ่ง • สอง • สาม • สี่ • ห้า 1. การเขียนและการอ่าน

4 ตัวเลข อารบิก •0•1•2•3•4•5•0•1•2•3•4•5 ภาพสิ่งของตัวอย่าง 2. การแสดงปริมาณสิ่งของ

5 3. การเปรียบเทียบ และสัญลักษณ์, =

6 ควาย 1 ตัว วัว 5 ตัว ปลา 2 ตัว ลิง 2 ตัว กบ 3 ตัว นกกระจอกเทศ 1 ตัว จิงโจ้ 4 ตัว แกะ 2 ตัว น้อยกว่า, < มากกว่า, > น้อยกว่า, < เท่ากับ, = Mr. หนวด … ตัว

7 4. การเรียงลำดับ

8


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 “ จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0” สวนสัตว์ จำนวนนับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google