งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดคลังความรู้ ขั้นตอนการใช้งาน ๑. ลงทะเบียนใช้งาน ระบบห้องสมุดคลังความรู้ สบก. ๑ ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดคลังความรู้ ขั้นตอนการใช้งาน ๑. ลงทะเบียนใช้งาน ระบบห้องสมุดคลังความรู้ สบก. ๑ ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดคลังความรู้ ขั้นตอนการใช้งาน ๑. ลงทะเบียนใช้งาน ระบบห้องสมุดคลังความรู้ สบก. ๑ ๒

2 ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดคลังความรู้ ขั้นตอนการใช้งาน ๒. เข้าเว็บ KM สบก. ที่เว็บ http://oopm.rid.go.th/km/index.aspx

3 ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดคลังความรู้ ขั้นตอนการใช้งาน ๓. เข้าระบบห้องสมุดคลังความรู้ สบก. ที่ http://oopm.rid.go.th/km/library.aspx

4 ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดคลังความรู้ ขั้นตอนการใช้งาน ๔. เข้าระบบสืบค้นห้องสมุดคลังความรู้ ๑ ๒

5 ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดคลังความรู้ ขั้นตอนการใช้งาน ๕. สืบค้นหนังสือตามตัวเลือกที่ต้องการ แล้วทำการ เลือกหนังสือใส่รถเข็น

6 ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดคลังความรู้ ขั้นตอนการใช้งาน ๖. เลือกแท็บรถเข็น จะปรากฏรายการหนังสือที่เลือก

7 ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดคลังความรู้ ขั้นตอนการใช้งาน ๗. ระบุวันรับหนังสือที่ห้อง KM และกดปุ่มรับรหัสการ ยืม ๑ ๒

8 ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดคลังความรู้ ขั้นตอนการใช้งาน ๘. ยืนยันการยืมหนังสือ

9 ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดคลังความรู้ ขั้นตอนการใช้งาน ๙. บันทึกรหัสการยืมเพื่อนำไปใช้รับหนังสือที่ห้อง KM

10 ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดคลังความรู้ ขั้นตอนการใช้งาน ๑๐. นำรหัสการยืมไปรับหนังสือตามวันที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดคลังความรู้ ขั้นตอนการใช้งาน ๑. ลงทะเบียนใช้งาน ระบบห้องสมุดคลังความรู้ สบก. ๑ ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google