งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เสนอ

2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และเข้าใจ ลักษณะคำประพันธ์ของกาพย์ยานี ๑๑

3 กาพย์ยานี ๑๑ แผนภูมิ ลักษณะคำประพันธ์ แบบทดสอบ ตัวอย่างคำประพันธ์ ผู้พัฒนาโปรแกรมออกจากโปรแกรม

4

5 สิบเอ็ดบอกความนัย หนึ่ง บาทไซร้ของพยางค์ วรรคหน้าอย่าเลือนราง จำนวนห้าพาจดจำ หกพยางค์ในวรรคหลัง ตาม แบบตั้งเจ้าลองทำ สัมผัสตามชี้นำ โยงเส้น หมายให้เจ้าดู สุดท้ายของวรรคหนึ่ง สัมผัส ตรึงสามนะหนู หกห้าโยงเป็นคู่ เร่ง เรียนรู้สร้างผลงาน ตัวอย่างคำประพันธ์กาพย์ยานี ๑๑

6 คณะ กาพย์ยานีได้ชื่อว่ายานี ๑๑ เพราะ จำนวนพยางค์ใน ๒ วรรค หรือ ๑ บรรทัด รวมได้ ๑๑ พยางค์ ๑ บทมี ๔ วรรค วรรคหน้า ๕พยางค์ วรรคหลัง ๖พยางค์ สัมผัสระหว่างวรรค ใน ๑ บท มีสัมผัส ๒ คู่ ( สัมผัสสระ ) สังเกตจากแผนผัง สัมผัสระหว่าง บท พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๔ ในบทต้น สัมผัสกับพยางค์สุดท้าย ของวรรคที่ ๒ ในบทถัดไป

7 เพราะครูผู้นำ ทาง ใช่เรือจ้างรับ เงินตรา พุ่มพานจึงนำมา กราบบูชาพระ คุณครู หญ้าแพรก แทรกดอกไม้ พร้อมมาลัยอัน งามหรู เข็มดอกออกช่อ ชู จากจิตหนูผู้ รู้คุณ ตัวอย่างกาพย์ยานี ๑๑

8 ๑. เราเรียก “ กาพย์ยานี ๑๑ ” เพราะเหตุใด ก. วรรคหน้ามี ๖ พยางค์ วรรคหลังมี ๕ พยางค์ ข. วรรคหน้ามี ๕ พยางค์ วรรคหลังมี ๖ พยางค์. ค. วรรคหน้ามี ๔ พยางค์ วรรคหลังมี ๗ พยางค์ ง. วรรคหน้ามี ๗ พยางค์ วรรคหลังมี ๔ พยางค์

9 ๒. “ กาพย์ยานี ๑๑ ” ๑ บท มีกี่วรรค ก. ๒ วรรค ข. ๓ วรรค ง. ๕ วรรค ค. ๔ วรรค

10 ๓. สัมผัสที่ต้องมีในการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ มีกี่ชนิด ก. ๔ ชนิด ข. ๓ ชนิด ง. ๑ ชนิด ค. ๒ ชนิด

11 ๔. วรรคใด กับ วรรคใด ไม่บังคับสัมผัส ก. วรรคที่ ๑ กับ วรรคที่ ๒ ข. วรรคที่ ๓ กับ วรรคที่ ๔ ง. ต้องมีทุกวรรค ค. วรรคที่ ๒ กับ วรรคที่ ๓

12 ๕. “ กาพย์ยานี ๑๑ ” ๑ บท มีสัมผัสระหว่างวรรคเท่าใด ก. ๒ คู่ ข. ๓ คู่ ง. ๑ คู่ ค. ๔ คู่

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 แหล่งข้อมูลอ้างอิง ผู้พัฒนาโ ปรแกรม นางนงลักษณ์ รุ่งฤทธิ์ โรงเรียนวัด กระทุ่มเสือ ปลา สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ครู วิทยฐานะครู ชำนาญการ

24


ดาวน์โหลด ppt สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google