งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เสนอ สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑

2 ลักษณะคำประพันธ์ของกาพย์ยานี ๑๑
จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และเข้าใจ ลักษณะคำประพันธ์ของกาพย์ยานี ๑๑

3 กาพย์ยานี ๑๑ แผนภูมิ แบบทดสอบ ตัวอย่างคำประพันธ์ ลักษณะคำประพันธ์ ออกจากโปรแกรม ผู้พัฒนาโปรแกรม

4 แผนภูมิ กาพย์ยานี ๑๑

5 ตัวอย่างคำประพันธ์กาพย์ยานี ๑๑
สิบเอ็ดบอกความนัย หนึ่งบาทไซร้ของพยางค์ วรรคหน้าอย่าเลือนราง จำนวนห้าพาจดจำ หกพยางค์ในวรรคหลัง ตามแบบตั้งเจ้าลองทำ สัมผัสตามชี้นำ โยงเส้นหมายให้เจ้าดู สุดท้ายของวรรคหนึ่ง สัมผัสตรึงสามนะหนู หกห้าโยงเป็นคู่ เร่งเรียนรู้สร้างผลงาน

6 สัมผัสระหว่างวรรค ใน ๑ บท มีสัมผัส ๒ คู่ (สัมผัสสระ) สังเกตจากแผนผัง
คณะ กาพย์ยานีได้ชื่อว่ายานี ๑๑ เพราะจำนวนพยางค์ใน ๒ วรรค หรือ ๑ บรรทัด รวมได้ ๑๑ พยางค์ ๑ บทมี ๔ วรรค วรรคหน้า ๕พยางค์ วรรคหลัง ๖พยางค์ สัมผัสระหว่างวรรค ใน ๑ บท มีสัมผัส ๒ คู่ (สัมผัสสระ) สังเกตจากแผนผัง สัมผัสระหว่างบท พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๔ ในบทต้น สัมผัสกับพยางค์สุดท้าย ของวรรคที่ ๒ ในบทถัดไป

7 ตัวอย่างกาพย์ยานี ๑๑ เพราะครูผู้นำทาง ใช่เรือจ้างรับเงินตรา
พุ่มพานจึงนำมา กราบบูชาพระคุณครู หญ้าแพรกแทรกดอกไม้ พร้อมมาลัยอันงามหรู เข็มดอกออกช่อชู จากจิตหนูผู้รู้คุณ

8 ๑. เราเรียก “ กาพย์ยานี ๑๑ ” เพราะเหตุใด
แบบทดสอบ ๑. เราเรียก “ กาพย์ยานี ๑๑ ” เพราะเหตุใด ก. วรรคหน้ามี ๖ พยางค์ วรรคหลังมี ๕ พยางค์ ข. วรรคหน้ามี ๕ พยางค์ วรรคหลังมี ๖ พยางค์. ค. วรรคหน้ามี ๔ พยางค์ วรรคหลังมี ๗ พยางค์ ง. วรรคหน้ามี ๗ พยางค์ วรรคหลังมี ๔ พยางค์

9 ๒. “ กาพย์ยานี ๑๑ ” ๑ บท มีกี่วรรค
๒. “ กาพย์ยานี ๑๑ ” ๑ บท มีกี่วรรค ก. ๒ วรรค ข. ๓ วรรค ค. ๔ วรรค ง. ๕ วรรค

10 ๓. สัมผัสที่ต้องมีในการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ มีกี่ชนิด
๓. สัมผัสที่ต้องมีในการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ มีกี่ชนิด ก. ๔ ชนิด ข. ๓ ชนิด ค. ๒ ชนิด ง. ๑ ชนิด

11 ๔. วรรคใด กับ วรรคใด ไม่บังคับสัมผัส
๔. วรรคใด กับ วรรคใด ไม่บังคับสัมผัส ก. วรรคที่ ๑ กับ วรรคที่ ๒ ข. วรรคที่ ๓ กับ วรรคที่ ๔ ค. วรรคที่ ๒ กับ วรรคที่ ๓ ง. ต้องมีทุกวรรค

12 มีสัมผัสระหว่างวรรคเท่าใด
“ กาพย์ยานี ๑๑ ” ๑ บท มีสัมผัสระหว่างวรรคเท่าใด ก. ๒ คู่ ข. ๓ คู่ ค. ๔ คู่ ง. ๑ คู่

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ผู้พัฒนาโปรแกรม นางนงลักษณ์ รุ่งฤทธิ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางนงลักษณ์ รุ่งฤทธิ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แหล่งข้อมูลอ้างอิง

24


ดาวน์โหลด ppt สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google