งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เสนอ

2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และเข้าใจ ลักษณะคำประพันธ์ของกาพย์ยานี ๑๑

3 กาพย์ยานี ๑๑ แผนภูมิ ลักษณะคำประพันธ์ แบบทดสอบ ตัวอย่างคำประพันธ์ ผู้พัฒนาโปรแกรมออกจากโปรแกรม

4

5 สิบเอ็ดบอกความนัย หนึ่ง บาทไซร้ของพยางค์ วรรคหน้าอย่าเลือนราง จำนวนห้าพาจดจำ หกพยางค์ในวรรคหลัง ตาม แบบตั้งเจ้าลองทำ สัมผัสตามชี้นำ โยงเส้น หมายให้เจ้าดู สุดท้ายของวรรคหนึ่ง สัมผัส ตรึงสามนะหนู หกห้าโยงเป็นคู่ เร่ง เรียนรู้สร้างผลงาน ตัวอย่างคำประพันธ์กาพย์ยานี ๑๑

6 คณะ กาพย์ยานีได้ชื่อว่ายานี ๑๑ เพราะ จำนวนพยางค์ใน ๒ วรรค หรือ ๑ บรรทัด รวมได้ ๑๑ พยางค์ ๑ บทมี ๔ วรรค วรรคหน้า ๕พยางค์ วรรคหลัง ๖พยางค์ สัมผัสระหว่างวรรค ใน ๑ บท มีสัมผัส ๒ คู่ ( สัมผัสสระ ) สังเกตจากแผนผัง สัมผัสระหว่าง บท พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๔ ในบทต้น สัมผัสกับพยางค์สุดท้าย ของวรรคที่ ๒ ในบทถัดไป

7 เพราะครูผู้นำ ทาง ใช่เรือจ้างรับ เงินตรา พุ่มพานจึงนำมา กราบบูชาพระ คุณครู หญ้าแพรก แทรกดอกไม้ พร้อมมาลัยอัน งามหรู เข็มดอกออกช่อ ชู จากจิตหนูผู้ รู้คุณ ตัวอย่างกาพย์ยานี ๑๑

8 ๑. เราเรียก “ กาพย์ยานี ๑๑ ” เพราะเหตุใด ก. วรรคหน้ามี ๖ พยางค์ วรรคหลังมี ๕ พยางค์ ข. วรรคหน้ามี ๕ พยางค์ วรรคหลังมี ๖ พยางค์. ค. วรรคหน้ามี ๔ พยางค์ วรรคหลังมี ๗ พยางค์ ง. วรรคหน้ามี ๗ พยางค์ วรรคหลังมี ๔ พยางค์

9 ๒. “ กาพย์ยานี ๑๑ ” ๑ บท มีกี่วรรค ก. ๒ วรรค ข. ๓ วรรค ง. ๕ วรรค ค. ๔ วรรค

10 ๓. สัมผัสที่ต้องมีในการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ มีกี่ชนิด ก. ๔ ชนิด ข. ๓ ชนิด ง. ๑ ชนิด ค. ๒ ชนิด

11 ๔. วรรคใด กับ วรรคใด ไม่บังคับสัมผัส ก. วรรคที่ ๑ กับ วรรคที่ ๒ ข. วรรคที่ ๓ กับ วรรคที่ ๔ ง. ต้องมีทุกวรรค ค. วรรคที่ ๒ กับ วรรคที่ ๓

12 ๕. “ กาพย์ยานี ๑๑ ” ๑ บท มีสัมผัสระหว่างวรรคเท่าใด ก. ๒ คู่ ข. ๓ คู่ ง. ๑ คู่ ค. ๔ คู่

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://www.st.ac.th/bhatips/gahpglon11.htm ผู้พัฒนาโ ปรแกรม นางนงลักษณ์ รุ่งฤทธิ์ โรงเรียนวัด กระทุ่มเสือ ปลา สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ครู วิทยฐานะครู ชำนาญการ

24


ดาวน์โหลด ppt สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ เสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google