งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันนี้เรามาคุย กันถึงเรื่องคำ คล้องจอง กัน ดีกว่านะ พวกผม สนใจ ใคร่รู้ อยู่พอดีเลย ครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันนี้เรามาคุย กันถึงเรื่องคำ คล้องจอง กัน ดีกว่านะ พวกผม สนใจ ใคร่รู้ อยู่พอดีเลย ครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วันนี้เรามาคุย กันถึงเรื่องคำ คล้องจอง กัน ดีกว่านะ พวกผม สนใจ ใคร่รู้ อยู่พอดีเลย ครับ

3 ลักษณะคำคล้อง จอง คือ คำที่มีเสียง สระ และเสียง ตัวสะกดเดียวกัน แต่มีพยัญชนะต้น และวรรณยุกต์ ต่างกัน ลักษณะคำคล้อง จอง คือ คำที่มีเสียง สระ และเสียง ตัวสะกดเดียวกัน แต่มีพยัญชนะต้น และวรรณยุกต์ ต่างกัน ยังงงอยู่ ครูครับ ขอ ตัวอย่างหน่อย ครับ

4 เมื่อกี้นี้พวกเธอก็ได้ พูดคำคล้องจองกับครู ไปแล้วนะ จำได้ไหม ที่ว่า พวกผม สนใจ ใคร่รู้ อยู่พอดีเลย ครับ อ๋อ... คำว่า สนใจ ใคร่รู้ ส่วนของผม คำว่า ยังงง อยู่ ครูครับ ใช่เลย เข้าใจ ถูกแล้ว ครับ

5 บทประพันธ์ทุกชนิด จะมีคำคล้อง จองซึ่ง เรียกว่า คำสัมผัส ซึ่งช่วยให้บท ประพันธ์นั้น ๆ มีความไพเราะ เช่น รีรีข้าวสาร สอง ทะนานข้าวเปลือก เลือก ท้องใบลาน เก็บเบี้ยใต้ ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน พานเอา คนข้างหลังไว้ให้ดี เพราะ จริงๆด้วย

6 ปลา.... กา มา หา นา พล่า หน้า สอน... ทอน กิน พิณ ริน

7 ร้านค้า ปลาทู ดูเงา เมามาย นักเรียน เขียนอ่าน สานเสื่อ เผื่อแผ่ คนไทย ใจสู้ รู้ทัน มันเทศ เศษขยะ

8 คำคุณครู หนูจงจำ ที่พร่ำสอน พรประเสริฐ แก้วรอพี่ ที่ทุ่งนา มาหาด้วย ป่วยการรอ คนรุ่นใหม่ น้ำใจดี มี ศีลธรรม ชี้นำทาง

9 เอ้า... ลองดู ตัวอย่างนะ ครับ ผม

10 ไว้เนื้อเชื่อใจ ห่วงใยหนักหนา เอื้อ อาทรกัน สานฝันบันเทิง สุกเอาเผากิน ท้องถิ่นเสียหาย วอด วายสูญสิ้น ได้ยินข่าวมา หมูเห็ดเป็ดไก่ ใครเอาไป ฝาก มากมายหลายตัว เข้าครัวทำกิน

11 เราคงพอจะเข้าใจใน เรื่องคำคล้องจองกัน มากขึ้นนะ....... ลองมาทำ แบบฝึกหัดกัน ครั บ

12 ๑. มะปราง ๔. ลางสาด ๖. มังคุด ๑๐. พุทรา ๒. ฟัก แฟง ๕. แตงร้าน ๘. มะระ ๓. ชะอม ๗. ตะไคร้ ๘. ใบ มะกรูด

13 ทานตะวั น กรรณิกา ร์ สารภี ยี่โถ ชงโคป่า นางพญา เสือโคร่ง

14 ๑. มะปราง ๔. ลางสาด ๖. มังคุด ๑๐. พุทรา ๒. ฟัก แฟง ๕. แตงร้าน ๘. มะระ ๓. ชะอม ๗. ตะไคร้ ๙. ใบ มะกรูด

15 ทานตะวั น กรรณิกา ร์ สารภี ยี่โถ ชงโคป่านางพญา เสือโคร่ง

16 ทุกคนเก่ง มากครับ


ดาวน์โหลด ppt วันนี้เรามาคุย กันถึงเรื่องคำ คล้องจอง กัน ดีกว่านะ พวกผม สนใจ ใคร่รู้ อยู่พอดีเลย ครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google