งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการประพันธ์ ร้อยกรอง คำว่าร้อยกรอง เราสามารถแยก ศัพท์ได้เป็น 2 คำ คือคำว่า " ร้อย " กับ คำว่า " กรอง " ร้อยเป็นคำกริยา หมายถึงการเรียงร้อยหรือการเรียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการประพันธ์ ร้อยกรอง คำว่าร้อยกรอง เราสามารถแยก ศัพท์ได้เป็น 2 คำ คือคำว่า " ร้อย " กับ คำว่า " กรอง " ร้อยเป็นคำกริยา หมายถึงการเรียงร้อยหรือการเรียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของการประพันธ์ ร้อยกรอง คำว่าร้อยกรอง เราสามารถแยก ศัพท์ได้เป็น 2 คำ คือคำว่า " ร้อย " กับ คำว่า " กรอง " ร้อยเป็นคำกริยา หมายถึงการเรียงร้อยหรือการเรียบ เรียงถ้อยคำหรืออาจจะเป็นดอกไม้ก็ได้ เช่น ร้อยดอกไม้ คำว่ากรองเป็น คำกริยา หมายถึงการเรียงร้อยกรอง เมื่อรวมกัน หมายถึง การกลั่นกรอง หรือเรียบเรียงถ้อยคำ เช่นเดียวกับที่ เรานำดอกไม้มาร้อยเป็นพวงมาลัย จะมี ความงดงามแล้วก็อ่อนหวานไพเราะ ไม่ใช่ว่าเพียงแต่เอาถ้อยคำมาเรียงต่อ กันเท่านั้น

3

4 กลอน กลอนเป็นนิยมมาตั้งแต่สมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นต้นมา ใน ความหมายที่เราเข้าใจกันบางคนใช้คำ ว่ากลอนแทน ร้อยกรองทุกประเภท เช่น แต่งกลอน แต่งกาพย์ แต่งฉันท์ก็เรียกว่าแต่งกลอน ฉะนั้นกลอนในที่นี้มีความหมาย 2 อย่าง ความหมาย หนึ่งคือ ความหมายรวมของร้อยกรอง ทุกประเภท ความหมายอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นคำประพันธ์ประเภทหนึ่ง เช่น กลอน หก กลอนเจ็ด กลอนแปด กลอน ดอกสร้อย กลอนสักวา

5 กาพย์ กาพย์นั้นปรากฏในสมัยสมเด็จพระบรมไตร โลกนาถ ในหนังสือมหาชาติคำหลวง ปัจจุบันนี้ กาพย์ที่เรานิยมแต่งกัน ก็คือกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางค์นาง รวมทั้งหมดแล้ว กาพย์ประมาณ 20 ชนิด

6 โคลง เป็นคำประพันธ์ที่เก่าแก่มาก ปรากฏในวรรณคดีสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนต้น เช่นลลิตพระลอ โครงเป็นร้อยกรองที่กำหนดจำนวน คำสัมผัสแล้วก็พิเศษคือกำหนดคำ เอกคำโท กำหนดวรรณยุกต์เอกโท จึงแต่งค่อนข้างยาก ส่วนในสมัย โบราณนิยมแต่โคลงคั่น ปัจจุบันนี้ ไม่ค่อยมีแล้ว

7 ฉันท์ เป็นรูปแบบคำประพันธ์ของอินเดียซึ่งไทย เรารับมาใช้ มีคำบังคับ ครุ ลหุ ฉันท์ของอินเดียนั้น ไม่กำหนดสัมผัส แต่ว่า ไทยเราคำคล้องจองกันเราจึงเพิ่มสัมผัส ฉันท์นั้นมี ประมาณ 100 กว่าชนิด แต่ไทยเรานิยมแต่งและก็ ปรากฏในตำราฉันท์ของไทย นั้นมีประมาณ 108 ชนิด

8

9 ๑. กาพย์ยานี ๑๑ ตัวอย่าง :

10 ๒. กาพย์ฉบัง ๑๖ ตัวอย่าง :

11 ๓. ๑ กาพย์ สุรางคนางค์ ๒๘ ตัวอย่าง :

12 โคลง ๔ สุภาพ แผน : ตัวอย่าง : ตัวอย่าง : โคลง ๑ บท มี ๔ บาท หรือ ๔ บรรทัด โคลงแต่ละบาท มี ๒ วรรค คือวรรคหน้าและ วรรคหลัง วรรคหน้าซึ่งเป็นวรรคประธานมี๕ คำส่วน วรรคหลัง แต่ละบาทจำนวนคำจะไม่เท่ากันคือบาทที่ ๑ มี ๒ คำ สามารถเพิ่ม ( สร้อยได้อีก ๒ คำ ) บาทที่ ๒ มี คำ บาทที่ ๓ มี ๒ คำ สามารถ ( เพิ่มสร้อยได้อีก ๒ คำ ) บาทที่ ๔ มี ๔ คำ เส้นโยงแต่ละจุด แสดงตำแหน่งบังคับสัมผัส โดยปกติโคลง ไม่ต้องมีสัมผัสระหว่างบท ยกเว้น เวลาเข้าลิลิต

13 โคลงกระทู้ ๑. กระทู้เดี่ยว หรือ กระทู้คำเดียว หมายความว่า กระทู้ นั้น มีคำทั้งหมดอยู่ ๔ คำ แต่แยกเอา ไปเขียนไว้ข้างหน้า บาทละคำ ตัวอย่าง :

14 ๑. จิตรปทาฉันท์ ๘ ตัวอย่าง :

15 ๒. วิชชุมาลาฉันท์ ๘ ตัวอย่าง :

16 บทที่ ๑ " พระดูเดือน เหมือนวง นลาฏน้อง สัมผัสผ่อง ชวนจิต พิสมัย รื่นรื่นกลิ่น ลำดวน รัญจวนใจ เหมือนเข้าใกล้ กลิ่นนาง เมื่อกลางวัน " บทที่ ๒ ซึ้งเอยซึ้ง กวีรัก สร้อยอักษร หวานมนต์กลอน พระอภัย เคลิ้มใจฝัน ดื่มด่ำถ้อย สร้อยคำ ที่จำนรรจ์ รักรำพัน เลื่องชื่อ ระบือนาม

17 บทที่ ๑ บุหลัน วันเพ็ญ เด่นฟ้า สิบห้า ค่ำเยือน เดือนสาม มาฆะ บูชา สง่างาม อาราม รุ่งรัตน์ ชัชวาลย์ บทที่ ๒ ระฆัง หงั่งเหง่ง เพลงพลิ้ว โพธิ์หวิว ไหวรับ ขับขาน สำเนียง เพียงมนต์ ดลมาน ซาบซ่าน สุขล้ำ อำไพ...

18

19


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการประพันธ์ ร้อยกรอง คำว่าร้อยกรอง เราสามารถแยก ศัพท์ได้เป็น 2 คำ คือคำว่า " ร้อย " กับ คำว่า " กรอง " ร้อยเป็นคำกริยา หมายถึงการเรียงร้อยหรือการเรียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google