งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ CAI เรื่อง การใช้คำให้ถูก ความหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ CAI เรื่อง การใช้คำให้ถูก ความหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ CAI เรื่อง การใช้คำให้ถูก ความหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕

2 การใช้คำให้ถูกความหมาย ผู้จัด ทำ ผู้จัด ทำ บทเรี ยน จุดประส งค์

3 ผู้จัดทำ นางสาวมารีนา รื่นสุข ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

4 จุดประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักหลักการใช้คำให้ ถูกความหมาย 2. เพื่อให้นักเรียนเลือกใช้คำให้ถูกต้อง ตามความหมาย

5 การใช้คำให้ถูกความหมาย เนื่องจากคำในภาษาไทยหลายคำ จะ มีความหมายคล้ายกัน ดังนั้นในการใช้ คำ เพื่อการสื่อสารจึงต้องเลือกใช้ให้ เหมาะกับบุคล กาลเทศะ และ สถานการณ์ ซึ่งจะมีข้อสังเกตในการ เลือกใช้คำ ดังนี้ หน้า ถัดไป

6 ๑. คำที่มีความหมาย ใกล้เคียงกันแต่ใช้แทนกัน ไม่ได้ เช่น จองหอง อวดดี ยโส เป็นต้น หน้า ถัดไป

7 เช่น นอน จำวัด บรรทม เป็นต้น ๒. คำที่มีความหมาย เหมือนกันแต่ใช้ต่างกันตาม ฐานะของบุคคล หน้า ถัดไป

8 ๓. คำที่มีความหมาย โดยนัย ซึ่งมีลักษณะคล้าย สำนวน เช่น ใจปลาซิว มือแข็ง หิน เป็นต้น หน้า ถัดไป

9 ๔. คำหลากหลายที่มี ความหมายเดียวกัน ( มักใช้ ในบทร้อยกรอง ) เช่น วารี นที ชล หน้า ถัดไป

10 ๕. คำบางคำที่เขียนสลับที่ กันแล้วมีความหมาย เปลี่ยนไป เช่น ตกน้ำ – น้ำตก ดีใจ - ใจดี ใจหาย – หายใจ เป็น ต้น หน้า ถัดไป

11 ๖. คำที่มีความหมายหลาย อย่าง เช่น ยอ – กล่าวเพื่อเชิดชู ยอ – ปรากฏการณ์ที่ พระอาทิตย์ ลับขอบ ฟ้า ( ยอแสง ) ยอ - เครื่องมือจับปลา ชนิดหนึ่ง กลับ หน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ CAI เรื่อง การใช้คำให้ถูก ความหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google