งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สื่อการเรียนรู้ CAI เรื่อง การใช้คำให้ถูกความหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

2 การใช้คำให้ถูกความหมาย
ผู้จัดทำ จุดประสงค์ บทเรียน

3 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
ผู้จัดทำ นางสาวมารีนา รื่นสุข ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

4 จุดประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักหลักการใช้คำให้ถูกความหมาย 2. เพื่อให้นักเรียนเลือกใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย

5 การใช้คำให้ถูกความหมาย
เนื่องจากคำในภาษาไทยหลายคำ จะมีความหมายคล้ายกัน ดังนั้นในการใช้คำ เพื่อการสื่อสารจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับบุคล กาลเทศะ และสถานการณ์ ซึ่งจะมีข้อสังเกตในการเลือกใช้คำ ดังนี้ หน้าถัดไป

6 ๑. คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ใช้แทนกันไม่ได้
เช่น จองหอง อวดดี ยโส เป็นต้น หน้าถัดไป

7 ๒. คำที่มีความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันตามฐานะของบุคคล
เช่น นอน จำวัด บรรทม เป็นต้น หน้าถัดไป

8 ๓. คำที่มีความหมายโดยนัย ซึ่งมีลักษณะคล้ายสำนวน
เช่น ใจปลาซิว มือแข็ง หิน เป็นต้น หน้าถัดไป

9 ๔. คำหลากหลายที่มีความหมายเดียวกัน (มักใช้ในบทร้อยกรอง)
เช่น วารี นที ชล หน้าถัดไป

10 ๕. คำบางคำที่เขียนสลับที่กันแล้วมีความหมายเปลี่ยนไป
เช่น ตกน้ำ – น้ำตก ดีใจ-ใจดี ใจหาย – หายใจ เป็นต้น หน้าถัดไป

11 ๖. คำที่มีความหมายหลายอย่าง
เช่น ยอ – กล่าวเพื่อเชิดชู ยอ – ปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์ ลับขอบฟ้า (ยอแสง) ยอ - เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google