งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค
อ.รัตนา ปรากฏมาก อ. กรวรรณ ผมทอง

2 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 …..Passive Immunization Passive Immunization ……Active Immunization Active Immunization

3 ชนิดของวัคซีน Text in here Text in here Text in here ท็อกซอยด์
ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ชนิดเชื้อตาย

4 วัคซีนพื้นฐาน EPI ( Expanded Program onImmunization, EPI)

5 วัคซีนพื้นฐาน 1. วัคซีน BCG (Bacillus Calmette-Guérin หรือ Bacille Calmette-Guérin vaccine) หมายถึง วัคซีนป้องกันวัณโรค (tuberculosis) 2. วัคซีน HB (Hepatitis B vaccine) หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิด บี

6 วัคซีนพื้นฐาน 3. วัคซีน DTP (Diptheria, Tetanus, Pertussis vaccine) หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน รวมกันอยู่ในเข็มเดียว * DTP-HB หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิด บี รวมอยู่ในเข็มเดียวกัน * dT วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โดยใช้สำหรับป้องกันบาดทะยักในผู้ใหญ่เป็นหลัก และมีจำนวนวัคซีนป้องกันโรคคอตีบน้อยกว่าสำหรับเด็กเล็ก

7 วัคซีนพื้นฐาน 4. วัคซีน OPV (Oral Polio vaccine) หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดหยอด (ให้ทางปาก (oral) 5. วัคซีน MMR (Mump, Measle, Rubella vaccine) หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคคางทูม หัด หัดเยอรมัน รวมกันอยู่ในเข็มเดียว 6. วัคซีน JE (Japanese encephalitis vaccine) หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ Japanese encephalitis

8 กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็ก ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข กรณีเริ่มให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในขวบปีแรก หมายเหตุ 1. วัคซีนทุกชนิดถ้าไม่สามารถเริ่มให้ตามกำหนดได้ ก็เริ่มทันทีที่พบครั้งแรก 2. วัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กเคยได้รับวัคซีนมาบางแล้ว และไม่มารับครั้งต่อไปตามกำหนดนัด ให้ฉีดวัคซีนครั้งต่อไปนั้นได้ทันทีเมื่อพบเด็ก โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่ * หากมีหลักฐานบันทึกว่าเคยได้รับ BCG มาก่อน ไม่จำเป็นต้องให้ซ้ำ แม้จะไม่มีแผลเป็น

9 วิธีการบริหารวัคซีน M1 M2 M3 ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่ควรฉีดที่ต้นแขน
การจัดท่าฉีดวัคซีนบริเวณต้นขาใน เด็กเล็ก การฉีดวัคซีนเข้าใต้หนัง(เข็มทำมุม 45 องศา)บริเวณ ต้นแขนในเด็กโตและผู้ใหญ่ M1 M2 M3 ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่ควรฉีดที่ต้นแขน

10 ข้อแนะนำในการให้วัคซีน
ผู้ป่วยที่มีไข้ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนที่อาจทำให้เกิดไข้ แต่ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด ให้วัคซีนได้ ถ้าผู้ป่วยได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดมาก่อนควรเลื่อนการให้วัคซีนออกไป นานเท่าไรขึ้นกับจำนวนเลือดหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ถ้าเด็กชักจากไข้สูง ควรให้ยาลดไข้

11 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google