งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค อ.รัตนา ปรากฏมาก อ. กรวรรณ ผมทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค อ.รัตนา ปรากฏมาก อ. กรวรรณ ผมทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค อ.รัตนา ปรากฏมาก อ. กรวรรณ ผมทอง

2 …..Passive Immunization Passive Immunization ……Active Immunization Active Immunization การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

3 Text in here Text in here Text in here ชนิดของวัคซีน ท็อกซอยด์ ชนิดเชื้อตาย ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

4 วัคซีนพื้นฐาน EPI () EPI ( Expanded Program onImmunization, EPI)

5 1. วัคซีน BCG (Bacillus Calmette- Guérin หรือ Bacille Calmette-Guérin vaccine) หมายถึง วัคซีนป้องกันวัณโรค (tuberculosis) 2. วัคซีน HB (Hepatitis B vaccine) หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคตับ อักเสบชนิด บี วัคซีนพื้นฐาน

6 3. วัคซีน DTP (Diptheria, Tetanus, Pertussis vaccine) หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน รวมกันอยู่ในเข็มเดียว * DTP-HB หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคคอ ตีบ บาดทะยัก ไอกรน และวัคซีนป้องกัน โรคตับอักเสบชนิด บี รวมอยู่ในเข็มเดียวกัน * dT วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โดยใช้สำหรับป้องกันบาดทะยักในผู้ใหญ่ เป็นหลัก และมีจำนวนวัคซีนป้องกันโรคคอ ตีบน้อยกว่าสำหรับเด็กเล็ก วัคซีนพื้นฐาน

7 4. วัคซีน OPV (Oral Polio vaccine) หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดหยอด ( ให้ ทางปาก (oral) 5. วัคซีน MMR (Mump, Measle, Rubella vaccine) หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคคางทูม หัด หัดเยอรมัน รวมกันอยู่ในเข็มเดียว 6. วัคซีน JE (Japanese encephalitis vaccine) หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้ม สมองอักเสบจากเชื้อ Japanese encephalitis วัคซีนพื้นฐาน

8 หมายเหตุ 1. วัคซีนทุกชนิดถ้าไม่สามารถเริ่มให้ตามกำหนดได้ ก็เริ่มทันทีที่พบครั้งแรก 2. วัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กเคยได้รับวัคซีนมาบางแล้ว และไม่มารับครั้งต่อไปตามกำหนดนัด ให้ฉีดวัคซีน ครั้งต่อไปนั้นได้ทันทีเมื่อพบเด็ก โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่ * หากมีหลักฐานบันทึกว่าเคยได้รับ BCG มาก่อน ไม่ จำเป็นต้องให้ซ้ำ แม้จะไม่มีแผลเป็น 8 กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็ก ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข กรณีเริ่มให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในขวบปีแรก

9 การฉีดวัคซีน เข้าใต้หนัง(เข็ม ทำมุม 45 องศา)บริเวณ ต้นแขนในเด็ก โตและผู้ใหญ่ การจัดท่าฉีด วัคซีนบริเวณ ต้นขาใน เด็กเล็ก ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่ควรฉีดที่ต้นแขน M1M2 M3 วิธีการบริหารวัคซีน

10 ข้อแนะนำในการให้วัคซีน ผู้ป่วยที่มีไข้ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนที่อาจทำให้เกิดไข้ แต่ถ้า เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด ให้วัคซีนได้ ถ้าผู้ป่วยได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จาก เลือดมาก่อนควรเลื่อนการให้วัคซีน ออกไป นานเท่าไรขึ้นกับจำนวนเลือด หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอย่างน้อยไม่ต่ำ กว่า 3 เดือน ถ้าเด็กชักจากไข้สูง ควรให้ยาลดไข้

11 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค อ.รัตนา ปรากฏมาก อ. กรวรรณ ผมทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google