งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เป็นโรคที่สามารถส่งผลได้ต่อทุกระบบ ของไก่ ทำให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว และรุนแรง อัตราการตายเกือบ 100 % สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถแยกตามความ รุนแรงได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เป็นโรคที่สามารถส่งผลได้ต่อทุกระบบ ของไก่ ทำให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว และรุนแรง อัตราการตายเกือบ 100 % สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถแยกตามความ รุนแรงได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เป็นโรคที่สามารถส่งผลได้ต่อทุกระบบ ของไก่ ทำให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว และรุนแรง อัตราการตายเกือบ 100 % สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถแยกตามความ รุนแรงได้ 3 พวกคือ 1.Lentogenic strain : มีความ รุนแรงน้อยทำให้ไก่เป็นโรคได้ แต่ไม่ รุนแรง เหมาะจะใช้ผลิต Vaccine ในสัตว์ที่ยังไม่ มีภูมิต้านทาน เช่น strain B 1, Lasota, F strain เป็นต้น โรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease : ND)

2 2 2.Mesogenic strain : มีความรุนแรงมากกว่าชนิดแรก เหมาะจะใช้ผลิต vaccine ในสัตว์ที่อายุ มากขึ้นหรือสัตว์ที่เคยทำวัคซีนมาแล้ว เช่น MP strain 3. Velogenic strain: เป็นเชื้อที่มีความรุนแรงมาก ใช้เตรียม Vac. เชื้อตาย ใช้ทดลองทดสอบความคุ้มโรคหลังทำ Vac. เช่น strain Texas G.B., Hertz และ Milano, etc. เชื้อไวรัสนี้เป็นได้กับสัตว์ ปีกทุกชนิด โดยไก่จะรุนแรงที่สุด

3 3 การติดต่อ การสัมผัส พาหะ อากาศ (air borne) อาการ แบ่งตามความรุนแรงของเชื้อได้เป็น 4 ชนิด 1. ชนิดรุนแรงเป็นที่อวัยวะภายใน รวดเร็ว และรุนแรง อาจป่วย 100% & อาจตาย 100% หายใจดังครืดคราด อ้าปากหายใจ น้ำมูก ไหล อุจจาระสีเขียว อุณหภูมิสูงกว่าปกติลดต่ำกว่าปกติตาย

4 4 อาการ ( ต่อ ) 1. ชนิดรุนแรงเป็นที่อวัยวะภายใน รวดเร็ว และรุนแรง อาจป่วย 100% & อาจตาย 100% หายใจดังครืดคราด อ้าปากหายใจ น้ำมูก ไหล อุจจาระสีเขียว อุณหภูมิสูงกว่าปกติลดต่ำกว่าปกติตาย

5 5 2. ชนิดรุนแรงเป็นที่ประสาทร่วมด้วย ซึม มีอาการระบบหายใจ : จาม อ้าปาก หอบ ต่อมาจะมีอาการทางประสาท : คอบิด เดิน เป็นวงกลม เดินถอยหลัง อัมพาต ปีกตก หัว สั่นก่อนตาย ฝูงที่เป็นโรคกินเวลา 2-3 wk. กว่าโรคจะ สงบ อัตราการตายต่ำกว่าชนิดแรก ไก่ที่รอดตายอัมพาต ปีกตก คอบิด แคระ แกร็นตลอดอายุ

6 6 3. ชนิดรุนแรงปานกลาง ไก่เล็ก มีอาการทางระบบหายใจ & ระบบประสาท เพียงเล็กน้อย ไก่ใหญ่ การไข่ลดลง และกลับคืนเป็นปกติใน 2-3 wk. 4. ชนิดรุนแรงต่ำ อาการทางระบบหายใจอย่างอ่อนๆ

7 7 วิการ มีเลือดออกกระจายทั่วไปตามอวัยวะต่างๆ เฉียบพลัน – จุดเลือดออกที่กระเพาะแท้และรอยต่อระหว่าง กระเพาะแท้กับกระเพาะบด เรื้อรัง จุดเนื้อตายที่ม้าม

8 8 การป้องกันโรค ต้องอาศัยภูมิคุ้มโรค CMI และ humoral Antibody และต้องคำนึงถึงระดับภูมิคุ้มจากแม่ ND virus สามารถ neutralize Ab ในกระแสเลือดได้ดี ปกติภูมิคุ้มจากแม่จะหมดวันที่ 24-28 การควบคุมโรคโดยการใช้วัคซีน 1. วัคซีนเชื้อตายปลอดภัยแต่ภูมิคุ้มโรคสั้น ใช้ฉีดในไก่พ่อแม่พันธุ์ และไก่ทดแทน

9 9 การป้องกันโรค ( ต่อ ) 2. วัคซีนเชื้อเป็น 2.1strain F และ B 1 เป็นชนิดที่อ่อน และทำให้เกิดความเครียดน้อย ให้โดยหยอดตา หยอดจมูก พ่นเป็นละอองและ ผสมน้ำดื่ม * เหมาะสำหรับให้ครั้งแรกในลูกไก่ 2.2Strain Lasota แรงกว่า F และ B 1 ไม่ควรใช้ในลูกไก่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันจากแม่ * เหมาะจะให้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากให้ F หรือ B 1 ให้โดยผสมน้ำหรือพ่นเป็นละออง


ดาวน์โหลด ppt 1 เป็นโรคที่สามารถส่งผลได้ต่อทุกระบบ ของไก่ ทำให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว และรุนแรง อัตราการตายเกือบ 100 % สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถแยกตามความ รุนแรงได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google