งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Calf scour กลุ่มอาการท้องเสียในลูกโค (Calf scour) ระบาดวิทยา ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงอายุ 1-3 อาทิตย์ สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อได้หลายชนิด รวมทั้งไวรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Calf scour กลุ่มอาการท้องเสียในลูกโค (Calf scour) ระบาดวิทยา ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงอายุ 1-3 อาทิตย์ สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อได้หลายชนิด รวมทั้งไวรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Calf scour กลุ่มอาการท้องเสียในลูกโค (Calf scour) ระบาดวิทยา ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงอายุ 1-3 อาทิตย์ สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อได้หลายชนิด รวมทั้งไวรัส แบคทีเรีย และพยาธิ ที่มา www.sac.ac.uk/vet/exter nal/DisSurv/ crypto.htm

3 Calf scour การระบาดจะเกิดตามฤดูกาล ซึ่งในกราฟข้างล่างนี้ คือ ฤดูใบไม้ผลิ ที่มา www.sac.ac.uk/vet/external/DisSurv/ crypto.htm

4 Calf scour ภาพแสดงการก่อโรค เนื่องจากเชื้อ E.coli ซึ่ง strain ที่เป็นปัญหา อย่างรุนแรงคือ E.coli O157:H7 การรักษา 1. งดนมอย่างน้อย 12-24 ชม. 2. ให้ยาต้านจุลชีพ 3. ให้สารน้ำกินแทนน้ำหากยัง กินได้ปกติ และหากอาการ หนักต้องฉีดเข้าเส้นเลือด 4. ให้ยาอื่นๆตามอาการที่ ปรากฏ ให้ความอบอุ่นต่อ ร่างกาย ลูกสัตว์ มีฟางปูรองที่ นอน และหมั่นเปลี่ยนฟาง บ่อยๆ ที่มาภาพ www.sac.ac.uk/vet/external/DisSurv/ crypto.htm

5 Calf scour การป้องกันโรค 1. ให้ลูกสัตว์กิน colostrum ทันทีหลัง คลอด 2. ดูแลสุขาภิบาลภายในฟาร์ม และที่คลอด รวมทั้งแม่สัตว์ก่อนคลอด 3. ให้วัคซีน ภาพแสดงเชื้อ E.coli ที่ ไม่สามารถเกาะ ผนังลำไส้เนื่องจากสัตว์มี ภูมิคุ้มกันโรค ที่มาภาพ www.sac.ac.uk/vet/external/DisSurv/ crypto.htm

6 โรคขาดอาหารและ / หรือพยาธิ 5 เป็นปัญหาพื้นฐานของการเลี้ยงในระดับเกษตรกร รายย่อยในประเทศไทย เนื่องจาก ไม่ได้เตรียมพื้นที่และ วางแผนปลูกหญ้าให้ เพียงพอ น้ำท่วม แล้งจัด ดินเลวปลูกหญ้าไม่ขึ้น

7 โรคขาดอาหารและ / หรือพยาธิ 6 Body scoring 1-5 แสดงถึงภาวะโภชนาการ ที่สัตว์ได้รับ 1 2 3 4 5 ระดับที่เหมาะสมคือ 3-3.5 ที่มาภาพ น. สพ. สาทิศ ผลภาค ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

8 โรคขาดอาหารและ / หรือพยาธิ 7 ปกติสัตว์ที่กินหญ้า จะได้รับตัวอ่อนพยาธิที่ติดอยู่ใน ดินหรือหญ้า เข้าไปอยู่ในทางเดินอาหาร แต่ถ้าสัตว์ ได้รับการเลี้ยงดูให้อาหารดี อาการขาดอาหารจะไม่ รุนแรง หรือไม่แสดงออก

9 โรคขาดอาหารและ / หรือพยาธิ 8 ส่วนสัตว์ที่ได้รับอาหารและการดูแลที่ไม่ดี จะเริ่มแสดง อาการป่วย แคระแกร็น โตช้า โลหิตจางและอาจถึงตาย ได้ หากภาวะการขาดอาหารเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน แผลที่ แสดงถึง การไม่ได้ ดูแลเอา ใจใส่สัตว์

10 โรคขาดอาหารและ / หรือพยาธิ 9 คางบวมน้ำ (bottle jaw) สภาพสัตว์ผอมแห้ง ทรุดโทรม มาก (cachexia) และโค ตัวนี้มีเลือดออกใต้ ผิวหนังด้วย อาการ

11 โรคขาดอาหารและ / พยาธิ 10 การวินิจฉัยโรค จะต้องดูอายุสัตว์ป่วยเป็นสำคัญ เนื่องจาก ชนิดพยาธิที่เป็นปัญหาในลูกสัตว์จะ แตกต่างจากในสัตว์ที่โตแล้ว การวินิจฉัยโรคพยาธิทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ เก็บตัวอย่างอุจจาระไปตรวจหาไข่พยาธิ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ – เก็บประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ – ไม่ควรให้อุจจาระปนเปื้อนกับดิน – สามารถสุ่มเก็บตัวอย่างได้ หากมีสัตว์จำนวนมาก และถ้าผลการตรวจพบว่าพยาธิเป็นสาเหตุสำคัญ จะต้องทำการถ่ายพยาธิสัตว์ทั้งฝูง – ถ้าไม่สามารถตรวจได้ทันที ควรเก็บแช่เย็น

12 Calf scour ภาพแสดงไข่ พยาธิชนิดต่างๆ ที่พบในอุจจาระ ที่มาภาพ

13 Calf scour โรคสะดือและข้ออักเสบ เป็นโรคที่แสดงถึงการสุขาภิบาลในฟาร์มว่ามี ความสกปรกและไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ต่อสัตว์ เลี้ยงในฟาร์ม เช่น ไม่ได้ผูกสายสะดือและทา ทิงเจอร์หลังคลอด การที่สะดืออักเสบ มักจะมี แมลงวันมาวางไข่ และอาจ ทำให้มีเชื้อเข้าไปตามกระแสเลือด ทำให้เกิดข้ออักเสบ หรือทำให้เกิด การติดเชื้อบาดทะยักได้ การรักษาสัตว์ที่เกิดข้ออักเสบได้ผลไม่ดี


ดาวน์โหลด ppt Calf scour กลุ่มอาการท้องเสียในลูกโค (Calf scour) ระบาดวิทยา ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงอายุ 1-3 อาทิตย์ สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อได้หลายชนิด รวมทั้งไวรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google