งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นโรคติดต่อที่ เรื้อรัง และเกิดได้กับอวัยวะทุก ส่วนของร่างกาย เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูก เยื่อหุ้ม สมอง ปอด ส่วนมากพบเป็นที่ ปอด วัณ โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นโรคติดต่อที่ เรื้อรัง และเกิดได้กับอวัยวะทุก ส่วนของร่างกาย เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูก เยื่อหุ้ม สมอง ปอด ส่วนมากพบเป็นที่ ปอด วัณ โรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 เป็นโรคติดต่อที่ เรื้อรัง และเกิดได้กับอวัยวะทุก ส่วนของร่างกาย เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูก เยื่อหุ้ม สมอง ปอด ส่วนมากพบเป็นที่ ปอด วัณ โรค

5 ในคนที่ตรากตรำทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ ขาด อาหาร ดื่มเหล้าจัด สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ ร่างกาย โดยการหายใจเอาเชื้อ เข้าไป สาเหตุส่งเสริม ร่างกายอ่อนแอหรือผู้ที่ภูมิ ต้านทานต่ำ เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ เบาหวาน ผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ ติดยาเสพติด และ

6 การ ติดต่อ ทางระบบทางเดินหายใจ โดยการสูดเอาเชื้อในอากาศ ซึ่งเกิดจากการ ไอ จาม ของ ผู้ที่มีเชื้อเข้าไปในปอด

7 อาการและอาการ แสดง เฉพาะที่ เจ็บอก ไอเรื้อรัง เกิน 3 สัปดาห์ขึ้นไป ไอเป็น เลือด หายใจหอบ และต่อม น้ำเหลืองโต ทั่ว ๆ ไป อ่อนเพลีย เหนื่อย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด โดยไม่ ทราบสาเหตุ มีไข้ต่ำ ๆ ในตอน บ่ายหรือค่ำ แต่บางรายอาจจะมี ไข้สูงหรือไม่มีไข้ก็ได้

8 การรักษา สามารถรักษาให้หายได้ ภายใน 6 - 9 เดือน โดยผู้ป่วย ต้องรับประทานยาตามชนิด และขนาดที่แพทย์สั่งอย่าง สม่ำเสมอจนครบกำหนด

9 ผลดีในการรับประทานยา อย่างสม่ำเสมอ เสียค่าใช้จ่ายและเวลาตามที่ กำหนด ลดการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ บุคคลใกล้ชิดและ ชุมชน ผู้ป่วยอาการดีขึ้น ไอลดลง หายเป็นปกติ

10 เสียค่าใช้จ่ายและ เวลามากขึ้น ผลเสียในการรับประทานยา อย่างไม่สม่ำเสมอ แพร่กระจายเชื้อโรคสู่ บุคคลใกล้ชิดและชุมชน ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น ไอบ่อย อาจเกิดเชื้อ ดื้อยา ทำให้ รักษาไม่หาย

11 อยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวกและแสงแดดส่องถึง ใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลา ไอหรือจามและอย่าไอหรือ จามรดผู้อื่น บ้วนเสมหะลงในภาชนะที่มีฝาปิด แล้วทำลายโดยการต้มหรือเผา และห้ามบ้วนเสมหะทิ้งลงพื้น รักษาความสะอาดร่างกาย ปาก ฟัน เพื่อให้ร่างกาย สดชื่นแข็งแรง การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย วัณโรคปอด

12 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ ผัก และ ผลไม้ต่าง ๆ งดอาหารที่ปรุงไม่ สุก อาหารรสเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด และของหมักดอง เพื่อให้ร่างกาย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและ ระบบขับถ่ายเป็นปกติ ดื่มน้ำวันละ 2 – 3 ลิตรใน กรณีที่ไม่มีข้อจำกัด พักผ่อนให้เพียงพอ งดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และยา เสพติดทุกชนิด

13 รับประทานยาตามแพทย์สั่ง อย่างสม่ำเสมอจนครบกำหนด ภายใต้การสังเกตโดยตรงจาก ญาติ ไม่ควรหยุดยาเอง เพราะ จะทำให้เชื้อโรคดื้อยาซึ่งยาก ต่อการรักษาและทำให้เสีย ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น มาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง ถ้า ผู้ป่วยขาดการรักษาเกิน 1 เดือน และเสมหะได้ผลบวกจะต้อง เริ่มต้นรักษาใหม่ตั้งแต่ต้น

14 เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น มีผื่น คัน หูตึง ตามัว เสียการทรงตัว ไอเป็นเลือด ตัวเหลือง ตา เหลือง ให้มาพบแพทย์ก่อนนัด ได้ทันที ไม่ควรใกล้ชิดเด็กเล็กหรือผู้ที่มี ภูมิต้านทานร่างกายต่ำ

15 การป้องกัน ตนเอง ในเด็กแรกเกิดทุกคน ควรนำเด็ก ไปรับการฉีดวัคซีน บี ซี จี พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย นอนหลับวันละ 8 ชั่วโมง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ ละ 2 – 3 ครั้ง และทำแต่ละครั้ง ติดต่อกันอย่างน้อย 20 นาที

16 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ ไข่ ถั่วต่าง ๆ นม หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ ติดเชื้อเอดส์ เพราะจะติดวัณ โรคได้ง่ายขึ้น หากมีอาการไอเรื้อรัง มีไข้ น้ำหนักลด หรือสงสัยว่าจะเป็น วัณโรคปอด ควรรีบไปพบ แพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

17 หากคลุกคลีกับผู้ที่สงสัยว่าเป็นวัณโรค ปอด หรือผู้ป่วยวัณโรคปอด ควรรีบ เอาเสมหะไปตรวจและเอกซเรย์ปอด ยืนยัน ควรไปตรวจเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปี ละครั้ง

18


ดาวน์โหลด ppt เป็นโรคติดต่อที่ เรื้อรัง และเกิดได้กับอวัยวะทุก ส่วนของร่างกาย เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูก เยื่อหุ้ม สมอง ปอด ส่วนมากพบเป็นที่ ปอด วัณ โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google