งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดเชื้ออะมีบา บิดมีตัว บิดมีตัว พาหะ - แมลงวัน พาหะ - แมลงวัน ระยะฟักตัว 3-4 สัปดาห์ หรือนานกว่า ระยะฟักตัว 3-4 สัปดาห์ หรือนานกว่า ปวดเบ่ง ท้องเดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดเชื้ออะมีบา บิดมีตัว บิดมีตัว พาหะ - แมลงวัน พาหะ - แมลงวัน ระยะฟักตัว 3-4 สัปดาห์ หรือนานกว่า ระยะฟักตัว 3-4 สัปดาห์ หรือนานกว่า ปวดเบ่ง ท้องเดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดเชื้ออะมีบา บิดมีตัว บิดมีตัว พาหะ - แมลงวัน พาหะ - แมลงวัน ระยะฟักตัว 3-4 สัปดาห์ หรือนานกว่า ระยะฟักตัว 3-4 สัปดาห์ หรือนานกว่า ปวดเบ่ง ท้องเดิน ปวดท้อง ถ่ายเป็นมูก เลือด “ฝีในตับ” ปวดเบ่ง ท้องเดิน ปวดท้อง ถ่ายเป็นมูก เลือด “ฝีในตับ” 13/09/57

2 โรคติดเชื้อพยาธิตัว กลม พยาธิไส้เดือน พยาธิไส้เดือนพยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย-เข็ม หมุด พยาธิเส้นด้าย-เข็ม หมุดพยาธิเส้นด้าย-เข็ม หมุดพยาธิเส้นด้าย-เข็ม หมุด พยาธิแส้ม้า พยาธิแส้ม้าพยาธิแส้ม้า พยาธิตัวจี๊ด พยาธิตัวจี๊ดพยาธิตัวจี๊ด พยาธิปากขอ พยาธิปากขอพยาธิปากขอ 13/09/57

3 โรคติดเชื้อพยาธิตัว แบน พยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ตับพยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ปอด พยาธิใบไม้ปอดพยาธิใบไม้ปอด พยาธิใบไม้เลือด พยาธิใบไม้เลือดพยาธิใบไม้เลือด พยาธิใบไม้ลำไส้ พยาธิใบไม้ลำไส้พยาธิใบไม้ลำไส้ 13/09/57

4 โรคติดเชื้อพยาธิตัวตืด พยาธิตืดหมู พยาธิตืดวัว พยาธิตืดหมู พยาธิตืดวัวพยาธิตืดหมู พยาธิตืดวัวพยาธิตืดหมู พยาธิตืดวัว 13/09/57

5 พยาธิไส้เดือน ไข่ ตัวอ่อน ไชทะลุลำไส้ ไข่ ตัวอ่อน ไชทะลุลำไส้ หลอดลม หลอดอาหาร ลำไส้ เล็ก หลอดลม หลอดอาหาร ลำไส้ เล็ก เป็นตัวแก่ออกไข่ต่อไป เป็นตัวแก่ออกไข่ต่อไป พบมากภาคใต้ พบมากภาคใต้ พบในภาคกลาง เหนือ อีสาน ด้วย พบในภาคกลาง เหนือ อีสาน ด้วย 13/09/57

6 พยาธิไส้เดือน

7 พยาธิเส้นด้าย-เข็มหมุด พบในนักเรียน 50% พบในนักเรียน 50% ตัวแก่ - ลำไส้ใหญ่ตอนต้น ตัวแก่ - ลำไส้ใหญ่ตอนต้น ตัวเมียวางไข่ใกล้ทวารหนัก -ตาย ตัวเมียวางไข่ใกล้ทวารหนัก -ตาย คันทวารหนักกลางคืน เบื่ออาหาร ปากช่องคลอด คันทวารหนักกลางคืน เบื่ออาหาร ปากช่องคลอดอักเสบ 13/09/57

8 พยาธิเส้นด้าย-เข็มหมุด


ดาวน์โหลด ppt โรคติดเชื้ออะมีบา บิดมีตัว บิดมีตัว พาหะ - แมลงวัน พาหะ - แมลงวัน ระยะฟักตัว 3-4 สัปดาห์ หรือนานกว่า ระยะฟักตัว 3-4 สัปดาห์ หรือนานกว่า ปวดเบ่ง ท้องเดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google