งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดเชื้ออะมีบา บิดมีตัว พาหะ - แมลงวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดเชื้ออะมีบา บิดมีตัว พาหะ - แมลงวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดเชื้ออะมีบา บิดมีตัว พาหะ - แมลงวัน
ระยะฟักตัว 3-4 สัปดาห์ หรือนานกว่า ปวดเบ่ง ท้องเดิน ปวดท้อง ถ่ายเป็นมูกเลือด “ฝีในตับ” 04/04/60

2 โรคติดเชื้อพยาธิตัวกลม
พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย-เข็มหมุด พยาธิแส้ม้า พยาธิตัวจี๊ด พยาธิปากขอ 04/04/60

3 โรคติดเชื้อพยาธิตัวแบน
พยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ปอด พยาธิใบไม้เลือด พยาธิใบไม้ลำไส้ 04/04/60

4 โรคติดเชื้อพยาธิตัวตืด
พยาธิตืดหมู พยาธิตืดวัว 04/04/60

5 พยาธิไส้เดือน ไข่ ตัวอ่อน ไชทะลุลำไส้ หลอดลม หลอดอาหาร ลำไส้เล็ก
ไข่ ตัวอ่อน ไชทะลุลำไส้ หลอดลม หลอดอาหาร ลำไส้เล็ก เป็นตัวแก่ออกไข่ต่อไป พบมากภาคใต้ พบในภาคกลาง เหนือ อีสาน ด้วย 04/04/60

6 พยาธิไส้เดือน 04/04/60

7 พยาธิเส้นด้าย-เข็มหมุด
พบในนักเรียน 50% ตัวแก่ - ลำไส้ใหญ่ตอนต้น ตัวเมียวางไข่ใกล้ทวารหนัก -ตาย คันทวารหนักกลางคืน เบื่ออาหาร ปากช่องคลอดอักเสบ 04/04/60

8 พยาธิเส้นด้าย-เข็มหมุด
04/04/60


ดาวน์โหลด ppt โรคติดเชื้ออะมีบา บิดมีตัว พาหะ - แมลงวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google