งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดจัดสรรงบ PPE ปี 2556 รายการงบวงเงิน PPE 99.96 บาทต่อประชากร ทุกสิทธิ์ - จัดสรรตาม Capitation 50% ของวงเงิน - จัดสรรตาม เป้าหมายเฉพาะ 25% ของวงเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดจัดสรรงบ PPE ปี 2556 รายการงบวงเงิน PPE 99.96 บาทต่อประชากร ทุกสิทธิ์ - จัดสรรตาม Capitation 50% ของวงเงิน - จัดสรรตาม เป้าหมายเฉพาะ 25% ของวงเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดจัดสรรงบ PPE ปี 2556 รายการงบวงเงิน PPE 99.96 บาทต่อประชากร ทุกสิทธิ์ - จัดสรรตาม Capitation 50% ของวงเงิน - จัดสรรตาม เป้าหมายเฉพาะ 25% ของวงเงิน เป้าหมายภาพรวมจังหวัด - จัดสรรตาม ผลงานตาม กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ 25% ของวงเงิน ผลงาน ภาพรวมจังหวัด

2 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมเป้าหมาย หญิง ตั้งครรภ์ ANC 7% ญ.25-45 ปี PNC 7% ญ.25-45 ปี FP 3% 25-45 ปี Depression 50% ญ.ANC+PNC Thalassemia 7% ญ.25-45 ปี 0-5 ปี 0-1 ปี : BCG(1),DTP-HB(3) MMR(1),HB(1) 100% เด็ก 0-1 ปี 1-3 ปี : DTP(1),JE(3) 100% เด็ก 1-3 ปี 4-5 ปี : DTP(1) 100% เด็ก 3-5 ปี ชั่งนน. วัดส่วนสูง พัฒนาการ ให้สุขศึกษา คำแนะนำ 100% เด็ก 0-5 ปี TSH เด็กแรกเกิด 100% เด็กแรกเกิด 6-12 ปี ตรวจสุขภาพทั่วไป ชั่งนน. วัดส่วนสูง ให้ คำแนะนำ 100% เด็ก 6-12 ปี วัคซีน MMR, ตรวจการมองเห็น, ตรวจการได้ ยิน 100% เด็ก ป.1 วัคซีน dT, ตรวจการมองเห็น, ตรวจการได้ยิน 100% เด็ก ป.6 30-60 ปี คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 13% ญ.30-60 ปี คัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า 7% 30-60 ปี คัดกรอง + ปรับเปลี่ยนโรคกลุ่ม Metabolic 45% pop 30-60 ปี 60 ปี คัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า 100% pop >60 ปี คัดกรอง + ปรับเปลี่ยนโรคกลุ่ม Metabolic 45% pop >60 ปี

3 1.ANC ผลงาน ( คน ) 2.ANC<=12wks ผลงาน ( คน ) 3. ธาลัสซิเมีย ผลงาน ( ไม่รวมไม่ ตรวจ )( คน ) 4.PNC ( ดูแลหลังคลอด ) ผลงาน ทั้งหมด ( คน ) 5.FP ผลงานทั้งหมด ( คน ) 6.EPI ผลงานอายุ 0-1 ปี ( คน ) 7.EPI ผลงานอายุ 1-3 ปี ( คน ) 8.EPI ผลงานอายุ 3-5 ปี ( คน ) 9.EPI ผลงาน ป.1 ( คน ) 10.EPI ผลงาน ป.6 ( คน ) รายการผลการให้บริการ PPE ต. ค.54- มี. ค.55

4 11. พัฒนาการเด็ก ผลงาน ( คน ) 12.depress ผลงานอายุ 30-60 ปี ( คน ) 13.depress ผลงานอายุมากกว่า 60 ปี ( คน ) 14.. คัดกรอง DM&HT ผลงานอายุ 30-60 ( คน ) 15. คัดกรอง DM&HT ผลงานอายุ 60 ปีขึ้นไป ( คน ) 16. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลงานอายุ 30-60 ปี ( คน ) 17. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลงานอายุ 60 ปีขึ้นไป ( คน ) 18. มะเร็งปากมดลูก ผลงาน PAP+VIA ( คน ) 19.TSH ผลตรวจคัดกรอง ( คน ) รายการผลการให้บริการ PPE ต. ค.54- มี. ค.55 ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt การคิดจัดสรรงบ PPE ปี 2556 รายการงบวงเงิน PPE 99.96 บาทต่อประชากร ทุกสิทธิ์ - จัดสรรตาม Capitation 50% ของวงเงิน - จัดสรรตาม เป้าหมายเฉพาะ 25% ของวงเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google