งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดจัดสรรงบ PPE ปี 2556 การคิดจัดสรรงบ PPE ปี 2556 รายการงบ วงเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดจัดสรรงบ PPE ปี 2556 การคิดจัดสรรงบ PPE ปี 2556 รายการงบ วงเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดจัดสรรงบ PPE ปี 2556 การคิดจัดสรรงบ PPE ปี 2556 รายการงบ วงเงิน
99.96 บาทต่อประชากรทุกสิทธิ์ - จัดสรรตามCapitation 50% ของวงเงิน - จัดสรรตามเป้าหมายเฉพาะ 25% ของวงเงิน เป้าหมายภาพรวมจังหวัด - จัดสรรตามผลงานตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 25% ของวงเงิน ผลงานภาพรวมจังหวัด การคิดจัดสรรงบ PPE ปี 2556

2 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่
กิจกรรม เป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ ANC 7% ญ.25-45ปี PNC FP 3% ปี Depression 50% ญ.ANC+PNC Thalassemia 0-5 ปี 0-1ปี: BCG(1),DTP-HB(3) MMR(1),HB(1) 100% เด็ก0-1ปี 1-3ปี: DTP(1),JE(3) 100% เด็ก1-3ปี 4-5ปี: DTP(1) 100% เด็ก3-5ปี ชั่งนน. วัดส่วนสูง พัฒนาการ ให้สุขศึกษาคำแนะนำ 100% เด็ก 0-5ปี TSH เด็กแรกเกิด 100% เด็กแรกเกิด 6-12 ปี ตรวจสุขภาพทั่วไป ชั่งนน. วัดส่วนสูง ให้คำแนะนำ 100% เด็ก 6-12ปี วัคซีน MMR,ตรวจการมองเห็น,ตรวจการได้ยิน 100% เด็ก ป.1 วัคซีน dT,ตรวจการมองเห็น,ตรวจการได้ยิน 100% เด็ก ป.6 30-60 ปี คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 13%ญ.30-60ปี คัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า 7% 30-60ปี คัดกรอง +ปรับเปลี่ยนโรคกลุ่ม Metabolic 45% pop 30-60ปี 60 ปี 100% pop >60ปี 45% pop >60ปี

3 รายการผลการให้บริการ PPE ต.ค.54- มี.ค.55
1.ANC ผลงาน (คน) 2.ANC<=12wks ผลงาน (คน) 3.ธาลัสซิเมีย ผลงาน(ไม่รวมไม่ตรวจ)(คน) 4.PNC (ดูแลหลังคลอด)ผลงานทั้งหมด(คน) 5.FP ผลงานทั้งหมด(คน) 6.EPI ผลงานอายุ0-1ปี (คน) 7.EPI ผลงานอายุ1-3ปี (คน) 8.EPI ผลงานอายุ3-5ปี (คน) 9.EPI ผลงาน ป.1 (คน) 10.EPI ผลงาน ป.6 (คน)

4 รายการผลการให้บริการ PPE ต.ค.54- มี.ค.55 (ต่อ)
11.พัฒนาการเด็ก ผลงาน (คน) 12.depress ผลงานอายุ ปี (คน) 13.depress ผลงานอายุมากกว่า 60 ปี (คน) 14..คัดกรองDM&HT ผลงานอายุ (คน) 15.คัดกรองDM&HT ผลงานอายุ 60 ปีขึ้นไป (คน) 16.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลงานอายุ ปี (คน) 17.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลงานอายุ60ปีขึ้นไป (คน) 18.มะเร็งปากมดลูก ผลงานPAP+VIA (คน) 19.TSH ผลตรวจคัดกรอง (คน)


ดาวน์โหลด ppt การคิดจัดสรรงบ PPE ปี 2556 การคิดจัดสรรงบ PPE ปี 2556 รายการงบ วงเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google