งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคจากอาหารที่มี สารพิษจากรา Turkey-X disease Turkey-X disease Aflatoxin จาก Aspergillus flavus Aflatoxin จาก Aspergillus flavus ปวดท้อง ท้องเดิน ปวดท้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคจากอาหารที่มี สารพิษจากรา Turkey-X disease Turkey-X disease Aflatoxin จาก Aspergillus flavus Aflatoxin จาก Aspergillus flavus ปวดท้อง ท้องเดิน ปวดท้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคจากอาหารที่มี สารพิษจากรา Turkey-X disease Turkey-X disease Aflatoxin จาก Aspergillus flavus Aflatoxin จาก Aspergillus flavus ปวดท้อง ท้องเดิน ปวดท้อง ท้องเดิน พิษสะสม พิษสะสม สมองอักเสบ ตับโต มะเร็งตับ สมองอักเสบ ตับโต มะเร็งตับ 21/07/57

2 รา

3

4 โรคจากอาหารที่มี เชื้อไวรัส ตับอักเสบ ตับอักเสบตับอักเสบ โปลิโอ โปลิโอโปลิโอ 21/07/57

5 ไวรัสตับอักเสบ (Viral Hepatitis) อาหาร น้ำ... อาหาร น้ำ... เบื่ออาหาร ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ไข้ หนาวสั่น ตัวเหลือง เบื่ออาหาร ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ไข้ หนาวสั่น ตัวเหลือง ตับอักเสบเรื้อรัง ตับอักเสบเรื้อรัง 21/07/57

6 ไวรัสตับอักเสบ (Viral Hepatitis) 21/07/57

7 โรคโปลิโอ (Poliomyelitis) ละอองไอจาม อาหารเปื้อนอุจจาระ ละอองไอจาม อาหารเปื้อนอุจจาระ อาจไม่มีอาการ แต่แพร่เชื้อ อาจไม่มีอาการ แต่แพร่เชื้อ อาการไข้เล็กน้อย เจ็บคอ ปวดศีรษะ อาเจียน บางรายเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือ อัมพาตได้ อาการไข้เล็กน้อย เจ็บคอ ปวดศีรษะ อาเจียน บางรายเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือ อัมพาตได้ อายุ 2 เดือน ควรได้รับวัคซีน 3 เข็ม (เดือนละเข็ม) ป้องกันได้ถาวร ปัจจุบันใช้ หยอดทางปาก อายุ 2 เดือน ควรได้รับวัคซีน 3 เข็ม (เดือนละเข็ม) ป้องกันได้ถาวร ปัจจุบันใช้ หยอดทางปาก 21/07/57

8 โรคจากอาหารที่มี ปรสิต โรคติดเชื้ออะมีบา โรคติดเชื้ออะมีบาโรคติดเชื้ออะมีบา โรคติดเชื้อ หนอนพยาธิ โรคติดเชื้อ หนอนพยาธิ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวกลมพยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน พยาธิตัวแบนพยาธิตัวแบน พยาธิตัวตืด พยาธิตัวตืดพยาธิตัวตืด 21/07/57


ดาวน์โหลด ppt โรคจากอาหารที่มี สารพิษจากรา Turkey-X disease Turkey-X disease Aflatoxin จาก Aspergillus flavus Aflatoxin จาก Aspergillus flavus ปวดท้อง ท้องเดิน ปวดท้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google