งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิตามินบี 12 วิตามินบี 12 (Cobalamin) วิตามินบี 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิตามินบี 12 วิตามินบี 12 (Cobalamin) วิตามินบี 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิตามินบี 12 วิตามินบี 12 (Cobalamin) วิตามินบี 12

2 คุณสมบัติ และหน้าที่ คุณสมบัติ และหน้าที่ การดูดซึม แหล่งวิตามิน ปริมาณที่ควรได้รับ ผลของการขาดวิตามิน อาการขาดวิตามิน ผลของการได้รับมากเกินไป

3 วิตามิน บี 12 เป็นผลึกสีแดงเข้ม เป็น วิตามินที่ละลายในน้ำและแอลกอฮอล์ การปรุงอาหารโดยทั่วๆ ไปจะไม่ทำลาย วิตามินบี 12 มากนัก แต่จะถูกทำลายได้ ง่ายโดยกรด ด่างแก่ และแสงสว่าง คุณส มบัติ

4 โครงสร้างวิตามินบี 12

5 ช่วยให้เหล็กทำงานได้ดี ขึ้นในร่างกาย เป็นส่วนสำคัญในการ ทำงานของระบบ ประสาท เป็นสิ่งจำเป็นในการเผา ผลาญโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต วิตามินบี 12 ช่วยในการ สังเคราะห์ DNA และการ เจริญเติบโตตามปกติ ของเซลล์เม็ดเลือดแดง หน้าที่

6 ตัวช่วยการ ดูดซึม แคลเซียมและวิตามินบีอื่นๆ รวมไปถึงวิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินอี เหล่านี้ทำงาน ร่วมกันเพื่อเพิ่มการดูดซึม วิตามินบี 12 เข้าสู่ร่างกาย ตัวยับยั้งการ ดูดซึม ยาที่ชื่อเมตาฟอร์มิน ( ใช้ในการ รักษาโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่ง อินซูลิน ) ยาคอเลสไทรามีน ( ใช้ รักษาคอเลสเทอรอลสูง ) และยา คุมกำเนิดชนิดรับประทาน ทั้งหมดล้วนลดการดูดซึม วิตามินบี 12 ยานอนหลับและ แอลกอฮอล์ก็มีผลคล้ายคลึง กัน การดูดซึม

7 แหล่งของวิตามินบี 12 หมู เนื้อวัว ปลา กุ้ง หอย เนื้อไก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อ

8 ปริมาณที่แนะนำ เด็ก แรกเกิด - 3 ปี 0.3-0.7 ไมโครกรัมต่อวัน 4 - 6 ปี 1.0 ไมโครกรัมต่อวัน 7 - 10 ปี 1.4 ไมโครกรัมต่อวัน วัยรุ่นและผู้ใหญ่ 10 ปีขึ้นไป 2.0 ไมโครกรัมต่อวัน หญิงตั้งครรภ์ 2.2 ไมโครกรัมต่อวัน หญิงให้นมบุตร 2.6 ไมโครกรัมต่อวัน ปริมาณที่ แนะนำ

9 ผลการขาดวิตามินบี 12 การ ขาดวิตามินบี 12 จะทำให้ไข กระดูกไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดแดงให้ เจริญเต็มที่ได้ เม็ดเลือดแดงจึงไม่แบ่งตัว และจะมีขนาดใหญ่ เมื่อเข้าสู่กระแสเลือด จึงนำฮีโมโกลบินไปยังส่วนต่างๆ ของ ร่างกายได้น้อยลง ทำให้เกิดโรคโลหิตจาง ชนิดร้ายแรง อาการคือผิวหนังมีสีเหลือง อ่อนๆ คลื่นไส้ หายใจขัด ท้องอืด น้ำหนัก ลด ลิ้นอักเสบ มีความผิดปกติของระบบ ประสาท และเดินไม่ตรงหรือเสียความ สมดุลของร่างกาย ทำให้สมองทำงานช้า กว่าปกติ ทำให้สมองทำงานช้า กว่าปกติ เป็นต้น

10 อาการขาดวิตามิน B12 รู้สึกเสียวซ่าและชาในแขนขา ความหอบ สูญเสียความอยากอาหารท้องเสียและปัญหาระบบ ทางเดินอาหารอื่นๆ ผิวอ่อน, จุดอ่อนและความเหนื่อยล้า ผู้ที่ขาดวิตามินจะมีเล็บสีดำ เจ็บลิ้นและปาก ไม่สามารถคิดอย่างชัดเจนสับสนและสูญเสียความ ทรงจำ มักจะปวดหน้าด้านหนึ่งในเวลาที่ตามแบบไม่เฉพาะ

11 อาการขาดวิตามิน B12( ต่อ ) กระตุกของหนังตา รู้สึกเสียวซ่าหลังหนึ่งหรือทั้งสองขาแผ่ลง ช็อกประสาทที่สามารถรู้สึกก่อนที่จะนัดด้านหนึ่ง ของร่างกายเช่นไฟฟ้าช็อต

12 ผู้ที่ขาดวิตามินจะมีเล็บสีดำ

13 ทำให้สมองทำงานช้ากว่า ปกติ

14 ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรเสริม วิตามินบี 12 เพราะมี ความสำคัญในผู้ป่วยที่มี ปัญหาทางระบบประสาท ผู้ป่วยโรคโลหิตจางควร รับประทานอาหารที่มีวิตามิน บี 12 จะช่วยในการรักษา ได้ผลดีขึ้น วิธีการรักษา

15 ผลของการได้รับวิตามินบี 12 มากเกินไป จะกระตุ้นการสลายตัวของกรดนิวคลีอิก ทำให้กรดยูริกเพิ่มขึ้น จึงควรระวังในผู้ป่วย โรค gout

16 ผู้จัดทำ 1. นางสาวสโรชา เก่งกาจ B5253494 2. นางสาวณัฐชญา ชวนจิต B5253722 3. นางสาวจิรัฐติกาล งอยตะคุ B5253739 4. นางสาววิไลวรรณ กาบศรี B5253791


ดาวน์โหลด ppt วิตามินบี 12 วิตามินบี 12 (Cobalamin) วิตามินบี 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google