งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอดส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอดส์
น.พ. ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

2 Primary infection การติดเชื้อเอดส ซึ่งอาจจะไม่มีอาการ หรือมีอาการกลุ่มอาการเฉียบพลัน เช่น ไข้หลังจากได้รับเชื้อ 2-4 สัปดาห์ ต่อมน้ำเหลืองโต เจ็บคอ มีแผลที่ปากหรืออวัยวะเพศ มีเยื่อหุ้มสมองหรือสมองอักเสบ และอาจจะมีการติดเชื้อฉวยโอกาส และเริ่มมีภูมิคุ้มกันต่อเอดส์ antibody หรือตรวจพบตัวเชื้อโรคเอดส์ โดยที่ตรวจไม่พบภูมิ

3 Advance HIV infection ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์ระยะที่ 3 หรือ 4 หรือ CD4 < 350 cell/ m3 และหรือ %CD4+ < 30 ในเด็กอายุน้อยกว่า 12 เดือน % CD4+ < 25 ในเด็กอายุ เดือน %CD4+ < 20 ในเด็กอายุ เดือน

4 การประเมินความรุนแรง
ระยะที่หนึ่ง ไม่มีอาการ ระยะที่ 2 มีอาการน้อย ระยะที่ 3 มีadvanced symptom ระยะที่ 4 รุนแรง

5 ระยะแรก ไม่มีอาการ ต่อมน้ำเหลืองโตมากกว่า 1 ซม โดยไม่พบสาเหตุมากกกว่า 2 pvyd

6 ระยะที่ 2 น้ำหนักลดลง 10 % จากปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ
มีการติดเชี้อทางเดินหายใจซ้ำ ๆ ปวดหน้า น้ำมูกไหลข้างเดียว เจ็บหู หูนั้นกลางอักเสบ คออักเสบ หรือเจ็บคอ งูสวัด มีตุ่มข้นตามแนวเส้นประสาท ปากนกกระจอก ติดเชี้อราง่าย แผลในปากซ้ำ ๆ มากกว่า 2 ครังใน 6 เดือน มีผื่นขึ้นตามตัว และมักเป็นจุดดำ ๆ

7 ระยะที่ 3 น้ำหนักลดลงมากกว่า 10 % โดยไม่ทราบสาเหตุ และดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 ท้องร่วงเรื้อรังมากกว่า 1 เดือน มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ไข้เรื้อรัง เหงื่อออกกลางคืน ไข้ไม่สนองต่อยาปฏิชีวนะ เชื้อราในปาก มะเร็งในช่องปาก ไอเรื้อรังมากกว่า 2 สัปดาห์ พบเสมหะมีวัณโรค ปอดบวม หนองในปอด กล้ามเนื้ออักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

8 ระยะที่ 4 น้ำหนักตัวลดลงมาก ท้องร่วงเรื้อรัง ไข้เรื้อรัง
น้ำหนักตัวลดลงมาก ท้องร่วงเรื้อรัง ไข้เรื้อรัง ไข้ เหนื่อยง่าย ไอ พบเชื้อ Pneumocystis ติดเชื้อเริมเรื้อรังนานมากกว่า 1 เดือน ติดเชื้อราตามอวัยวะต่าง ๆ ก้อนสีแดง ๆ ที่ผิวหนังและในปาก ความจงเสื่อม เรียนรู้หรือพฤติกรรมแย่ลง


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google