งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอดส์ น. พ. ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอดส์ น. พ. ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอดส์ น. พ. ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

2 Primary infection การติดเชื้อเอดส ซึ่งอาจจะไม่มีอาการ หรือมี อาการกลุ่มอาการเฉียบพลัน เช่น ไข้หลังจาก ได้รับเชื้อ 2-4 สัปดาห์ ต่อมน้ำเหลืองโต เจ็บ คอ มีแผลที่ปากหรืออวัยวะเพศ มีเยื่อหุ้มสมอง หรือสมองอักเสบ และอาจจะมีการติดเชื้อฉวย โอกาส และเริ่มมีภูมิคุ้มกันต่อเอดส์ antibody หรือตรวจพบตัวเชื้อโรคเอดส์ โดยที่ตรวจไม่ พบภูมิ

3 Advance HIV infection ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์ระยะที่ 3 หรือ 4 หรือ CD4 < 350 cell/ m3 และหรือ –%CD4+ < 30 ในเด็กอายุน้อยกว่า 12 เดือน –% CD4+ < 25 ในเด็กอายุ 12-35 เดือน –%CD4+ < 20 ในเด็กอายุ 36-59 เดือน

4 การประเมินความรุนแรง ระยะที่หนึ่งไม่มีอาการ ระยะที่ 2 มีอาการน้อย ระยะที่ 3 มี advanced symptom ระยะที่ 4 รุนแรง

5 ระยะแรก ไม่มีอาการ ต่อมน้ำเหลืองโตมากกว่า 1 ซม โดยไม่พบ สาเหตุมากกกว่า 2 pvyd

6 ระยะที่ 2 น้ำหนักลดลง 10 % จากปกติโดยไม่ทราบ สาเหตุ มีการติดเชี้อทางเดินหายใจซ้ำ ๆ ปวดหน้า น้ำมูกไหลข้างเดียว เจ็บหู หูนั้นกลางอักเสบ คออักเสบ หรือเจ็บคอ งูสวัด มีตุ่มข้นตามแนวเส้นประสาท ปากนกกระจอก ติดเชี้อราง่าย แผลในปากซ้ำ ๆ มากกว่า 2 ครังใน 6 เดือน มีผื่นขึ้นตามตัว และมักเป็นจุดดำ ๆ

7 ระยะที่ 3 น้ำหนักลดลงมากกว่า 10 % โดยไม่ทราบ สาเหตุ และดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 ท้องร่วงเรื้อรังมากกว่า 1 เดือน มากกว่า 3 ครั้ง ต่อวัน ไข้เรื้อรัง เหงื่อออกกลางคืน ไข้ไม่สนองต่อยา ปฏิชีวนะ เชื้อราในปาก มะเร็งในช่องปาก ไอเรื้อรังมากกว่า 2 สัปดาห์ พบเสมหะมีวัณโรค ปอดบวม หนองในปอด กล้ามเนื้ออักเสบ เยื่อ หุ้มสมองอักเสบ

8 ระยะที่ 4 น้ำหนักตัวลดลงมาก ท้องร่วงเรื้อรัง ไข้เรื้อรัง ไข้ เหนื่อยง่าย ไอ พบเชื้อ Pneumocystis ติดเชื้อเริมเรื้อรังนานมากกว่า 1 เดือน ติดเชื้อราตามอวัยวะต่าง ๆ ก้อนสีแดง ๆ ที่ผิวหนังและในปาก ความจงเสื่อม เรียนรู้หรือพฤติกรรมแย่ลง


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอดส์ น. พ. ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google