งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์ Next. น้ำอสุจิ ( อังกฤษ : Semen) ประกอบด้วยตัว อสุจิและน้ำหล่อเลี้ยงต่าง ๆ เป็นของเหลว ลักษณะสีขาวข้นที่หลั่งออกโดยผู้ชาย เมื่อ ถึงจุดสุดยอดเมื่อมีเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์ Next. น้ำอสุจิ ( อังกฤษ : Semen) ประกอบด้วยตัว อสุจิและน้ำหล่อเลี้ยงต่าง ๆ เป็นของเหลว ลักษณะสีขาวข้นที่หลั่งออกโดยผู้ชาย เมื่อ ถึงจุดสุดยอดเมื่อมีเพศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์ Next

2 น้ำอสุจิ ( อังกฤษ : Semen) ประกอบด้วยตัว อสุจิและน้ำหล่อเลี้ยงต่าง ๆ เป็นของเหลว ลักษณะสีขาวข้นที่หลั่งออกโดยผู้ชาย เมื่อ ถึงจุดสุดยอดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ หรือจากการ สำเร็จความใคร่ หรือขับมาตามธรรมชาติที่ เรียกว่าฝันเปียก โดยการหลั่งน้ำอสุจิแต่ละ ครั้งประมาณ 3-4 ซีซี มีจำนวนตัวอสุจิเฉลี่ย ประมาณ 300-500 ล้านตัว อังกฤษผู้ชายเพศสัมพันธ์การ สำเร็จความใคร่ฝันเปียก Next

3  สารประกอบจำพวกกรด เบส มีความสำคัญและ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมาก ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า กรด เบส คืออะไร อย่างง่ายๆ สารละลายกรด คือสารละลายที่มีรสเปรี้ยว เปลี่ยน สีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง หรือทำ ปฏิกิริยากับโลหะได้ แก๊ส H 2 และ เกลือ สารละลายเบส คือสารละลายที่มีรสขม เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน หรือมีลักษณะ ลื่นๆ Next

4  ดาวเคราะห์ ( กรีก : πλανήτης; อังกฤษ : planetes หรือ " ผู้พเนจร ") คือวัตถุขนาดใหญ่ที่โคจรรอบดาว ฤกษ์ ก่อนคริสต์ทศวรรษ 1990 มีดาวเคราะห์ที่เรารู้จัก เพียง 8 ดวง ( ทั้งหมดอยู่ในระบบสุริยะ ) ปัจจุบันเรา รู้จักดาวเคราะห์ใหม่อีกมากกว่า 100 ดวง ซึ่งเป็นดาว เคราะห์นอกระบบ คือ โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นที่ ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ กรีก อังกฤษโคจรดาว ฤกษ์คริสต์ทศวรรษระบบสุริยะดาว เคราะห์นอกระบบดวงอาทิตย์  ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดในปัจจุบันกล่าวว่า ดาวเคราะห์ก่อตัวขึ้นจากการยุบตัวลงของกลุ่มฝุ่นและ แก๊ส พร้อมๆ กับการก่อกำเนิดดวงอาทิตย์ที่ใจกลาง ดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง สามารถมองเห็น ได้เนื่องจากพื้นผิวสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ ดาว เคราะห์ส่วนใหญ่ในระบบสุริยะมีดาวบริวารโคจรรอบ ยกเว้นดาวพุธและดาวศุกร์ และสามารถพบระบบวง แหวนได้ในดาวเคราะห์ขนาดใหญ่อย่างดาว พฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน มีเพียง ดาวเสาร์เท่านั้นที่สามารถมองเห็นวงแหวนได้ชัดเจน ด้วยกล้องโทรทรรศน์ดาวพุธดาวศุกร์ดาว พฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนกล้องโทรทรรศน์ Next

5  ไฟฟ้า ( กรีก : ήλεκτρον; อังกฤษ : electricity) เป็นแขนงหนึ่งของวิชา ฟิสิกส์ มีที่มาจากภาษากรีกซึ่งในสมัยนั้นหมายถึงผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติและการไหลของประจุไฟฟ้า เช่นเดียวกันกับอำนาจดึงดูดของ แม่เหล็ก ซึ่งมีปฏิกิริยากระทำต่อกันและกัน สิ่งนี้รู้จักกันในนามวิชาว่าด้วย แม่เหล็กไฟฟ้า กรีก อังกฤษ ฟิสิกส์ประจุไฟฟ้า แม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า  ไฟฟ้ามีหลากหลายสาขาย่อย อาทิเช่น  ศักย์ไฟฟ้า (Electric Potential) ว่าด้วยเรื่องของค่าแรงดึงดูดในแต่ละงาน ต่างๆ มีหน่วยเป็นโวลต์ ศักย์ไฟฟ้าโวลต์  ไฟฟ้ากระแส (Electric Current) ว่าด้วยการเคลื่อนไหวของการไหลใน กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ ไฟฟ้ากระแสแอมแปร์  สนามไฟฟ้า (Electric Field) ว่าด้วยผลที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าที่ พยายามออกแรงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง สนามไฟฟ้าแรง  พลังงานไฟฟ้า (Electric Energy) ว่าด้วยพลังงานที่มีโดยเกิดจาก กระแสไฟฟ้าที่กระทำต่อสื่อไฟฟ้าต่างๆ พลังงานไฟฟ้า  กำลังไฟฟ้า (Electric Power) ว่าด้วยขนาดของพลังงานไฟฟ้าที่ไปทำการ เปลี่ยนแปลงหรือมาจากพลังงานอื่นๆ เช่น แสง, ความร้อนหรือพลังงาน ของเครื่องกล กำลังไฟฟ้า แสง ความร้อน  ประจุไฟฟ้า (Electric Charge) ว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรดั้งเดิมของส่วน ที่เล็กกว่าอะตอม ซึ่งเป็นตัวที่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน ประจุไฟฟ้าอะตอม Next

6  ก. 100-300 ตัว ก. 100-300 ตัว  ข. 200-400 ตัว ข. 200-400 ตัว  ค. 300-500 ตัว ค. 300-500 ตัว  ง. 400-600 ตัว ง. 400-600 ตัว

7 Next

8

9  ก. มีรสฝาด ก. มีรสฝาด  ข. ใช้ทำสบู่ ข. ใช้ทำสบู่  ค. มีรสเปรี้ยว ค. มีรสเปรี้ยว  ง. กินแล้วอ้วน ง. กินแล้วอ้วน

10 Next

11

12  ก. เนปจูน ก. เนปจูน  ข. พลูโต ข. พลูโต  ค. ยูเรนัส ค. ยูเรนัส  ง. ดวงอาทิตย์ ง. ดวงอาทิตย์

13 Next

14

15  ก. กิโลแมตร ก. กิโลแมตร  ข. กรัม ข. กรัม  ค. ลูกบาศก์เมตร ค. ลูกบาศก์เมตร  ง. โวลต์ ง. โวลต์

16 Next

17

18  ก. ภาษาไทย ก. ภาษาไทย  ข. ภาษาอังกฤษ ข. ภาษาอังกฤษ  ค. สังคม ค. สังคม  ง. วิทยาศาสตร์ ง. วิทยาศาสตร์

19 End

20


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์ Next. น้ำอสุจิ ( อังกฤษ : Semen) ประกอบด้วยตัว อสุจิและน้ำหล่อเลี้ยงต่าง ๆ เป็นของเหลว ลักษณะสีขาวข้นที่หลั่งออกโดยผู้ชาย เมื่อ ถึงจุดสุดยอดเมื่อมีเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google