งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Solar storm (Communication) นางสาวน้ำฝน โอวศิริกุล 48402603 เทคโนโลยีพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Solar storm (Communication) นางสาวน้ำฝน โอวศิริกุล 48402603 เทคโนโลยีพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Solar storm (Communication) นางสาวน้ำฝน โอวศิริกุล 48402603 เทคโนโลยีพลังงาน

2 1. ความหมายของพายุสุริยะ (Solar storm) 2. ผลที่เกิดขึ้นที่มีต่อโลกและกิจกรรมของมนุษย์ - การเกิดปรากฏการณ์ออโรรา (aurora) - ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า - ผลกระทบต่อดาวเทียม / ยานอวกาศ - ผลกระทบต่อระบบการสื่อสารคลื่นวิทยุ / ระบบการเดินเรือ / ระบบนำทาง - ผลกระทบต่อท่อขนส่ง - ผลกระทบต่อมนุษย์อวกาศ 3. การป้องกัน

3 เกิดขึ้นจากการระเบิดอย่างรุนแรงของผิวดวงอาทิตย์ใน บางขณะ ซึ่งจะส่งผลให้มีเปลวก๊าซร้อน พุ่งออกจากผิวดวงอาทิตย์ และในบางครั้งเปลวก๊าซอาจจะพุ่งไกลถึงล้านกิโลเมตร อนุภาคพลังงานสูงที่ถูกพัดมาจากดวงอาทิตย์นั้น อยู่ในรูปของ อนุภาคประจุไฟฟ้า เช่นอิเล็กตรอนและโปรตอน เราเรียกสายธารของ อนุภาคที่ถูกพัดมาจากดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องนี้ว่า ลมสุริยะ และ ในบางครั้ง ลมสุริยะก็อาจทวีความรุนแรงกว่าปกติหลายเท่า เรียกว่า พายุ สุริยะ 1. ความหมายของพายุสุริยะ (Solar storm)

4 2. ผลที่เกิดขึ้นที่มีต่อโลกและกิจกรรมของมนุษย์ o การเกิดปรากฏการณ์ออโรรา (aurora) อนุภาคที่ผ่านเข้ามาใน บรรยากาศโลกจะชนกับก๊าซ ที่อยู่ในบรรยากาศ ทำให้ ก๊าซเหล่านั้นเกิดการแตกตัว และเรืองแสง เห็นเป็นแนว แสงสว่างหลากสีในท้องฟ้า ยามค่ำคืน พบได้ในบริเวณ ละติจูดสูง ๆ แต่อาจพบได้ ในบริเวณละติจูดตอนกลาง ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดบนดวง อาทิตย์มีความรุนแรง การเกิดปรากฏการณ์ออโรรา

5 ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า อนุภาคที่ถูกสนามแม่เหล็กโลก ดักจับไว้ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า (ring current) และสนามแม่เหล็กในชั้น บรรยากาศ สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้จะ เหนี่ยวนำไหลลงสู่พื้นและทำให้ เกิดคววามเสียหายแก่ ตัวนำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบไฟฟ้า ขัดข้อง

6 ผลกระทบต่อดาวเทียม / ยานอวกาศ - ส่งผลให้ดาวเทียมเคลื่อนที่ช้าลง - ลดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของ อุปกรณ์ที่เป็นสารกึ่งตัวนำในแผงเซลล์สุริยะ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานของดาวเทียม และ ยานอวกาศ - เกิดการสะสมประจุที่ผิวด้านนอกของยาน ถ้าอนุภาคที่ผิวด้านนอก มีจำนวนมากเกินไป จะทำให้มีความต่างศักย์ระหว่างผิวด้านในกับผิวด้านนอกสูงมาก ผิวด้านนอกก็จะคายประ จุสู่ด้านในอย่างรวดเร็ว ทำให้วัสดุที่ใช้ทำตัวยานอวกาศมีความ เปราะมากขึ้น

7 - อนุภาคบางส่วนที่สามารถทะลุผ่านเข้าไปได้ ก็จะเข้าไป รบกวนการทำงาน ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หน่วยความจำ ระบบการสื่อสารกับ ภาคพื้นดิน ส่งผลให้ ทำงานผิดพลาดหรือเสียหายได้

8 ผลกระทบต่อระบบการสื่อสารคลื่นวิทยุ / ระบบการ เดินเรือ / ระบบนำทาง

9 ผลกระทบต่อท่อขนส่ง Alaska Pipeline ท่อขนส่งโดยทั่วไปทำด้วยวัสดุที่นำไฟฟ้า ดังนั้น สนามแม่เหล็กก็สามารถไหล ผ่านท่อเหล่านี้ และเร่งให้เกิดการผุกร่อนหรือเกิดสนิมได้เร็วขึ้น วันที่ 4 มิถุนายน 1989 ท่อส่งก๊าซเกิดการระเบิดระหว่างการ ส่งไปไซบิเลีย ทำให้คนตายประมาณ 500 คนจากเหตุการณ์นี้ทำให้ท่อส่งปิโต เลียมของอาลาสก้าถูกสร้างขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำกระแสน้อยที่สุดเรียกว่า modern pipeline engineers Oil & Gas Pipelines

10 ผลกระทบต่อมนุษย์อวกาศ เมื่อดวงอาทิตย์มีการปลดปล่อยอนุภาคจำนวนมาก ขึ้น นักบินอวกาศหรือมนุษย์อวกาศจะมีโอกาสได้รับ ปริมาณรังสีเพิ่มขึ้น และมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็น มะเร็ง

11 การป้องกัน ควรมีการสำรวจทรงกลมดวงอาทิตย์ เพื่อให้เข้าใจวงสภาพวงจร สุริยะที่จะส่งลมสุริยะให้โลกและควรที่จะมีการคาดการล่วงหน้าได้ว่า จะเกิดพายุสุริยะเมื่อใด เพื่อจะได้รับมือกับมหันตภัยได้ทัน


ดาวน์โหลด ppt Solar storm (Communication) นางสาวน้ำฝน โอวศิริกุล 48402603 เทคโนโลยีพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google