งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดวงอาทิตย์ คือ อะไร ภาพถ่ายของดวง อาทิตย์ในช่วงความ ยาวคลื่นอุลตร้าไวโอ เล็ต  ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการดำรง อยู่ของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดวงอาทิตย์ คือ อะไร ภาพถ่ายของดวง อาทิตย์ในช่วงความ ยาวคลื่นอุลตร้าไวโอ เล็ต  ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการดำรง อยู่ของมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ดวงอาทิตย์ คือ อะไร ภาพถ่ายของดวง อาทิตย์ในช่วงความ ยาวคลื่นอุลตร้าไวโอ เล็ต  ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการดำรง อยู่ของมนุษย์ เป็นศูนย์กลางของระบบ สุริยะของเรา เป็นวัตถุท้องฟ้าซึ่งทรง อิทธิพลต่อความเป็นไปของดาว เคราะห์และวัตถุท้องฟ้าอื่นในระบบ สุริยะ ตลอดจนเป็นแหล่งกำเนิด พลังงานอันมหาศาลและเป็นตัวอย่างที่ มีความสำคัญมากในการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับดาวฤกษ์

4

5  โลกของเราจะหมุนรอบตัวเอง ใช้เวลา 1 วัน ในขณะที่หมุนรอบตัวเองนั้น ก็จะ หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยซึ่งใช้เวลา 365 วัน ในการหมุนรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ แกนของ โลกเรานั้นไม่ได้ตั้งตรง แต่จะเอียงทำมุมกับวง โคจรของมันเอง ด้วยเหตุนี้ในขณะที่โลก หมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่ตามวงโคจรนั้น เมื่อ โลกโคจรไปอยู่ในตำแหน่งแต่ละแห่ง ส่วนของ โลกที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะใช้เวลาที่ แตกต่างกัน และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิด ฤดูกาลขึ้นมา เช่น ในฤดูร้อนส่วนของโลกที่หัน เข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นช่วงที่ยาวที่สุด ( กลางวันนาน ) และในเวลากลางคืนน้อยที่สุด ส่วนฤดูใบไม้ร่วงกลางคืนจะยาว กลางวัยจะสั้น ที่สุด

6

7 ฤดูที่แตกต่าง ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนกันอีกแล้วนะ ครับ หลาย ๆ คนยังนึกเสียดายว่าได้ อวดเสื้อกันหนาวสีสันสดใสไม่ทันไร เลยก็ร้อนอีกแล้ว เคยได้ยินหลาย ๆ คนพูดกันว่าฤดูร้อนและฤดูหนาวนั้น เกิดขึ้น เนื่องจากการที่โลกโคจรเข้า ใกล้และอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ ซึ่ง เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง วันนี้จะมาบอกให้ว่าสาเหตุอะไรกัน แน่ที่ทำให้เกิดฤดูร้อนและฤดูหนาว

8

9  1. การเกิดกลางวันกลางคืนกับ การเกิดฤดูกาลเหมือนหรือ ต่างกันอย่างไรครับเพื่อนๆ ( ตัวแทนตอบ )

10  ปฏิกิริยาอุณหนิวเคลียร์ (thermonuclear reaction) ในใจกลางดวงอาทิตย์ แผ่พลังงาน ออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามายังโลก ปฏิกิริยาอุณหนิวเคลียร์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  พืชและโพรทิสต์ ใช้แสงจากดวงอาทิตย์ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชโพรทิสต์การสังเคราะห์ด้วยแสง  เมื่อพืชเป็นผู้ผลิต ( ที่แท้จริงคือผู้แปรรูป ) อาหาร จากพลังงานแสงอาทิตย์ ก็ทำให้สัตว์มีอาหารจาก ส่วนต่าง ๆ ของพืช ในการสลายอาหารของสัตว์ สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากอาหารที่ได้รับแล้วก็คือ ออกซิเจน ซึ่งเป็นของเสียในกระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อไปรับอิเล็กตรอนตัว สุดท้ายในกระบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ขณะเดียวกันสัตว์ก็หายใจเอาแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารพลังงานต่ำออกมา เพื่อที่พืชจะได้ตรึงอีกครั้งเป็นวัฏจักรพืช คาร์บอนไดออกไซด์


ดาวน์โหลด ppt ดวงอาทิตย์ คือ อะไร ภาพถ่ายของดวง อาทิตย์ในช่วงความ ยาวคลื่นอุลตร้าไวโอ เล็ต  ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการดำรง อยู่ของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google