งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. วณัฐพงศ์ คุ้มขัง เลขที่ 6 ม.2/1 ด. ญ. กรรณิการ์ เพ็งเอี่ยม เลขที่ 11 ม.2/1 ด. ญ. มณฑา ดวงพิลา เลขที่ 13 ม.2/1 ด. ญ. วรรณวิภา อินเมฆ เลขที่ 14 ม.2/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. วณัฐพงศ์ คุ้มขัง เลขที่ 6 ม.2/1 ด. ญ. กรรณิการ์ เพ็งเอี่ยม เลขที่ 11 ม.2/1 ด. ญ. มณฑา ดวงพิลา เลขที่ 13 ม.2/1 ด. ญ. วรรณวิภา อินเมฆ เลขที่ 14 ม.2/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. วณัฐพงศ์ คุ้มขัง เลขที่ 6 ม.2/1 ด. ญ. กรรณิการ์ เพ็งเอี่ยม เลขที่ 11 ม.2/1 ด. ญ. มณฑา ดวงพิลา เลขที่ 13 ม.2/1 ด. ญ. วรรณวิภา อินเมฆ เลขที่ 14 ม.2/1

2 ประวัติ โลกเกิดจากการรวมตัว ของอนุภาคและสิ่งแรก ที่เกิดครั้งแรกคือภูเขา ไฟเมื่อภูเขาไฟเย็นตัว ลงจะก่อเกิดสิ่งมีชีวิต อื่นๆกำเนิดตาม รูปร่าง โลกมีรูปทรงกระบอกแบนขั้ว หมายความว่ามีรูปทรงกระบอก แต่บริเวณขั้วโลกทั้งสองแบน เล็กน้อย และโป่งออกทางเส้น ศูนย์สูตร ความยาวรอบโลก ประมาณ 40,000 กิโลเมตร มี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,700 กิโลเมตร จุดที่สูงที่สุด บนพื้นโลกคือ ยอดเขาเอเวอร์ เรสต์ ซึ่งมีความสูง 8,848 เมตร จากระดับน้ำทะเลทรงกระบอกขั้วโลกเส้น ศูนย์สูตร ยอดเขาเอเวอร์ เรสต์

3 เปลือกโลก เปลือกโลก (crust) เป็นชั้นนอกสุดของโลก ที่มีความหนาประมาณ 6-35 กิโลเมตร ซึ่งถือ ว่าเป็นชั้นที่บางที่สุด เมื่อเปรียบกับชั้นอื่นๆ เสมือนเปลือกไข่ไก่ หรือเปลือกหัวหอม เปลือกโลกประกอบไป ด้วยแผ่นดินและแผ่น น้ำ ซึ่งเปลือกโลกส่วน ที่บางที่สุดคือส่วนที่อยู่ ใต้มหาสมุทร ส่วน เปลือกโลกที่หนาที่สุด คือเปลือกโลกส่วนที่ รองรับทวีปที่มี เทือกเขาที่สูงที่สุดอยู่ ด้วย นอกจากนี้เปลือก โลกยังสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ชั้นคือ กิโลเมตรมหาสมุทรทวีป ชั้นที่หนึ่ง : ชั้นหินไซอัล (sial) เป็นเปลือกโลกชั้นบนสุด ประกอบด้วยแร่ซิลิกาและ อะลูมินาซึ่งเป็นหินแกรนิตชนิด หนึ่ง สำหรับบริเวณผิวของชั้น นี้จะเป็นหินตะกอน ชั้นหิน ไซอัลนี้มีเฉพาะเปลือกโลก ส่วนที่เป็นทวีปเท่านั้น ส่วน เปลือกโลกที่อยู่ใต้ทะเลและ มหาสมุทรจะไม่มีหินชั้นนี้ซิลิกา อะลูมินาหินแกรนิตหินตะกอน ชั้นที่สอง : ชั้นหินไซมา (sima) เป็นชั้นที่อยู่ใต้หินชั้นไซอัลลง ไป ส่วนใหญ่เป็นหินบะซอลต์ ประกอบด้วยแร่ซิลิกา เหล็ก ออกไซด์และแมกนีเซียม ชั้น หินไซมานี้ห่อหุ้มทั่วทั้งพื้นโลก อยู่ในทะเลและมหาสมุทร ซึ่ง ต่างจากหินชั้นไซอัลที่ปกคลุม เฉพาะส่วนที่เป็นทวีป และยังมี ความหนาแน่นมากกว่าชั้นหิน ไซอัลหินบะซอลต์ เหล็ก ออกไซด์แมกนีเซียม

4 ดาวอังคาร เป็นดาว เคราะห์ในระบบสุริยะที่ อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ เป็นลำดับที่ 4 ชื่อ ละตินของดาวอังคาร (Mars) มาจากชื่อเทพ เจ้าแห่งสงครามของ โรมัน หรือตรงกับเทพ เจ้า Ares ของกรีก เป็น เพราะดาวอังคาร ปรากฏเป็นสีแดงคล้าย สีโลหิต บางครั้งจึง เรียกว่า " ดาวแดง " หรือ "Red Planetดาว เคราะห์ระบบสุริยะดวงอาทิตย์ ละติน โรมันกรีก

5 ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หิน (terrestrial planet) มีชั้นบรรยากาศเบาบาง พื้นผิวมีลักษณะคล้ายคลึง ทั้งหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ และภูเขาไฟ หุบ เขา ทะเลทราย และบริเวณน้ำแข็งขั้วโลก บนโลก ดาวอังคารมีภูเขาที่สูงที่สุดในระบบสุริยะคือ ภูเขา ไฟโอลิมปัส (Olympus Mons) และหุบเขาลึกที่มีชื่อ ว่า มาริเนริส (Marineris) ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ในเดือนมิถุนายน ค. ศ. 2008 มีบทความ 3 บทความตีพิมพ์ลงในนิตรสาร "Nature" เกี่ยวกับ หลักฐานของหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่มหึมา โดยมี ความกว้าง 8,500 กิโลเมตร ยาว 10,600 กิโลเมตร [3][4] นอกจากนั้นสิ่งที่ดาวอังคารมีและ คล้ายคลึงกับโลกก็คือคาบการหมุนรอบตัวเองและ ฤดูกาลดาวเคราะห์หินชั้นบรรยากาศหลุมอุกกาบาตบริเวณน้ำแข็งขั้วโลกภูเขา ไฟโอลิมปัส [3][4]คาบการหมุนรอบตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. วณัฐพงศ์ คุ้มขัง เลขที่ 6 ม.2/1 ด. ญ. กรรณิการ์ เพ็งเอี่ยม เลขที่ 11 ม.2/1 ด. ญ. มณฑา ดวงพิลา เลขที่ 13 ม.2/1 ด. ญ. วรรณวิภา อินเมฆ เลขที่ 14 ม.2/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google